ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Ἑσπέρας (6:30), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάμαντος Πετρουνίου.

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάμαντος Κατουνίου. Ἑσπέρας (7:00), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Λιβαδίου.

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Λιβαδίου (Ἀνακομιδή Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγ. Νεκταρίου). Ἑσπέρας (6:30), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου (Ἀγριολίες).

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου (Ἀγριολίες) (ἑορτή Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ νέου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ).

 

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἠλία εἰς Ἅγιον Ἠλίαν.

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010, Ἑσπέρας (7:00), Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σῴζοντος Μυλοποτάμου.

 

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σώζοντος Μυλοποτάμου. Ἑσπέρας (7:00), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν  Παναγίας Μανωλίτισσας Φρατσίων.

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεσίου τῆς Παναγίας (Κακοπέτρι). Ἑσπέρας (7:00), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἄννης Χώρας.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἄννης Χώρας.

Σάββατον, 11 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων.

 

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας. Ἑσπέρας (7:00),Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων.

 

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010, Ἑσπέρας (7:00),  Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων.

 

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Μητροπολιτικόν  Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἑσπέρας (7:00), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Καλάμου.

 

Σάββατον, 18 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων.

 

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς  Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπέρας (7:00), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐσταθίου Σταθιανίκων.

 

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐσταθίου Σταθιανίκων.

 

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου  2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης. Ἑσπέρας (7:00), Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς Παναγίαν Μυρτιδιώτισσαν.

 

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010, Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον  εἰς Παναγίαν Μυρτιδιώτισσαν.

 

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων.

 

26 - 29 Σεπτεμβρίου 2010, εἰς Ἅγιον Ὄρος.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2010

 

Σάββατον, 2 Ὀκτωβρίου 2010, εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Κατεργιανῆς.

 

Κυριακή, 3  Ὀκτωβρίου 2010,  Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου.

 

5 - 8  Ὀκτωβρίου 2010,  Ἐργασίαι εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Κυριακή, 10 Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας Ἁγίας Πελαγίας.

 

Τρίτη, 12  Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας (ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου καί Νηπιαγωγείου).

 

Τετάρτη, 13 Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων (ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου).

 

Πέμπτη, 14 Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ διά τόν ἐκκλησιασμόν Παιδικοῦ Σταθμοῦ, Νηπιαγωγείου καί Δημοτικοῦ Σχολείου.

 

Παρασκευή, 15  Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Κάτω Λιβαδίου διά τόν ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

 

Σάββατον, 16 Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

 

Κυριακή, 17 Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων, (ἑσπέρας 5.30), Ἑσπερινός εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (Μανιτοχωρίου).

 

Δευτέρα, 18 Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (Μανιτοχωρίου).

 

Τρίτη, 19 Ὀκτωβρίου 2010, ἑσπέρας 6.00, Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ὁσίου Γερασίμου Ποταμοῦ.

 

Τετάρτη, 20 Ὀκτωβρίου 2010, εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀρτεμίου Στραποδίου.

 

Σάββατον, 23 Ὀκτωβρίου 2010, εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

 

Κυριακή, 24  Ὀκτωβρίου 2010 , Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων.

 

Δευτέρα, 25 Ὀκτωβρίου 2010  (ἑσπέρας 6.00), Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Λογοθετιανίκων.

 

Τρίτη, 26 Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Πούρκου.

 

Τετάρτη, 27  Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καψαλίου.

 

Πέμπτη, 28 Ὀκτωβρίου 2010 , Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

 

Παρασκευή, 29 Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἀναστασίας Χώρας.

 

Σάββατον, 30 Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης.                                                                                                                                                                                                  

Κυριακή, 31  Ὀκτωβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Πιτσινιανίκων. (Ἑσπέρας 6.00),  Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων (Ξερουλάκι).

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. (Ἑσπέρας 5.00), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀκινδύνου Στραποδίου.

 

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀκινδύνου Στραποδίου.  (Ἑσπέρας 5.00), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιβαδίου (Κατελουζιάνικα).

 

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων.

 

Σάββατον, 6 Νοεμβρίου 2010 , εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

 

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010, (ἑσπέρας 5.00), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ.

 

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τραβασαριανίκων (ἑσπέρας 5.30), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως  Χριστοῦ Κεραμωτοῦ.

 

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν  Ἁγίου Γεωργίου Λιβαδίου.

 

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010  (ἑσπέρας 5.30), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Διακοφτίου.

 

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010 , Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

 

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010  (ἑσπέρας 5.30), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

 

Σάββατον, 13 Νοεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

 

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας εἰς Ἁγίαν Πελαγίαν.

 

 

 

 

 

 

 

footer

  • Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαγδαρίου και Ορέστου μαρ., Λουκίας μάρτ., Γαβριήλ ιερομάρτ.

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1509 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    12413880

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ