ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ 2011
ΤΟΥ ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Σάββατον, 4 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων.

Κυριακή, 5 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς Ἁγίαν Πελαγίαν.

Πέμπτη, 9 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων (ὑπέρ τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν -μαθητριῶν).

Σάββατον, 11 Ἰουνίου 2011, Ψυχοσάββατον, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Τριάδος Λογοθετιανίκων (ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ.).

Κυριακή, 12 Ἰουνίου 2011, Πεντηκοστῆς, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.).

Δευτέρα, 13 Ἰουνίου 2011, Ἁγίου Πνεύματος,  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων (ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ.).

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ,   24 Ἀπριλίου 2011 (ὥρα 12 τά μεσάνυκτα),  Ἀκολουθία καί Πασχαλινή Θεία Λειτουργία Ἀναστάσεως εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

Κυριακή τοῦ Πάσχα, 24 Ἀπριλίου 2011 ( ὥρα 10 π.μ.), Ἑσπερινός Ἀγάπης εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου.

Κυριακή τοῦ Πάσχα, 24 Ἀπριλίου 2011 (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.), Ἑσπερινός Ἀγάπης εἰς Ἱεράν  Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Δευτέρα τοῦ Πάσχα, 25 Ἀπριλίου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Φρατσίων (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.).

Τρίτη τοῦ Πάσχα, 26 Ἀπριλίου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Φρατσίων. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.),.

Τετάρτη τοῦ Πάσχα, 27 Ἀπριλίου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ (ἑσπέρας, ὥρα 8 μ.μ.).

Πέμπτη τοῦ Πάσχα, 28 Ἀπριλίου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.).

Παρασκευή τοῦ Πάσχα, 29 Ἀπριλίου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.).

Σάββατον τοῦ Πάσχα, 30 Ἀπριλίου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.).

 Μ Α Ϊ Ο Σ

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 1 Μαΐου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 1 Μαΐου 2011 (ἑσπέρας), Χοροστασία εἰς πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Παναγίας Χρυσαφιτίσσης Μονεμβασίας.

Δευτέρα τοῦ Θωμᾶ, 2 Μαΐου 2011 (πρωΐ), Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο εἰς Ἱερόν Ναόν Ἑλκομένου Χριστοῦ εἰς Μονεμβάσιαν.

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011 (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν  Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.).

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς».

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς». Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.).

Σάββατον, 7 Μαΐου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Καλάμου (ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ.).

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Παρεκκλήσιον Λαχνοῦ (ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ.).

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011 (πρωΐ),  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Νικολάου Φρατσίων.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011, ὥρα 7 μ.μ., Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου, Προστάτου τῶν Κυθήρων.

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011, Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου, Προστάτου τῶν Κυθήρων.

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011,
Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας (ὑπέρ τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν -μαθητριῶν).

Σάββατον, 14 Μαΐου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγίου Προδρόμου Σπετσῶν.

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγίας Ταβιθᾶ Λεβαδείας.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011, Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τό παρεκκλήσιον  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀντικυθήρων.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς τό αὐτό Ἱερόν Παρεκκλήσιον. Ἑσπερινός (ὥρα 6.30μ.μ.) εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγ.Κωνσταντίνου & Ἑλένης  Ἀντικυθήρων.

Σάββατον, 21 Μαΐου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Κωνσταντίνου Λιβαδίου. Ἐπίσημος Δοξολογία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας (ὥρα 11 πμ.).

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011, Θεία Λειτουργία Ἱ.Ναόν Ἁγίου  Νεομάρτυρος Παύλου (Ἱ. Μητροπόλις Καλαβρύτων).

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγίας Ἄννης Χώρας (ὑπέρ τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν -μαθητριῶν).

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγ.Γεωργίου Λιβαδίου (ὑπέρ τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν -μαθητριῶν).

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χώρας Κυθήρων.

Σάββατον, 28 Μαΐου 2011,  Ἑσπερινός εἰς Καθεδρικόν Ἱ.Ναόν Ὕδρας.

 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

Τετάρτη,  1 Ἰουνίου 2011,  Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα. Ἀγρυπνία εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.), Ἑσπερινός ἑορτῆς Ἀναλήψεως εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Πέμπτη,  2 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λιβαδίου.

Σάββατον, 4 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων.

Κυριακή, 5 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς Ἁγίαν Πελαγίαν.

Πέμπτη, 9 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων (ὑπέρ τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν -μαθητριῶν).

Σάββατον, 11 Ἰουνίου 2011, Ψυχοσάββατον, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Τριάδος Λογοθετιανίκων (ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ.).

Κυριακή, 12 Ἰουνίου 2011, Πεντηκοστῆς, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.).

Δευτέρα, 13 Ἰουνίου 2011, Ἁγίου Πνεύματος,  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων (ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ.).

Σάββατον, 18 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀραίων. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίων Πάντων Χώρας (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.).

Κυριακή, 19 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων.

Πέμπτη 23 Ἰουνίου 2011, (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγ.Ἰωάννου Ἀγριοελιῶν.

Πέμπτη, 23 Ἰουνίου 2011, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χώρας Κυθήρων.

Παρασκευή, 24 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγ.Τριάδος Ἀλεξανδράδων.

Τρίτη, 28 Ἰουνίου 2011, (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγ.Παύλου Καψαλίου.

Τετάρτη, 29 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ.Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Ἀραίων.

Πέμπτη, 30 Ἰουνίου 2011, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Πέτρου Καρβουνάδων.

 

footer

  • Τρίτη 10 Δεκεμβρίου Μηνά Καλλικελάδου, Ερμογένους και Ευγράφου μαρτ., Θωμά οσίου, Θεοτέκνου ιερομάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 160 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    12373776

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ