ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί
μέχρι τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων 2013

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Καθαρά Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013, Ἀκολουθία (Ὄρθρος, Ἀκολουθία Ὡρῶν, Ἑσπερινός) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἑσπέρας, ὥρα 5 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Παναγίαν Μυρτιδιώτισσαν.

Τρίτη Α' Ἑβδομάδος, 19 Μαρτίου 2013, Πρωϊνή Ἀκολουθία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων (Ξερουλάκι). Ἑσπέρας, ὥρα 5 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων (Ξερουλάκι).

Τετάρτη Α' Ἑβδομάδος, 20 Μαρτίου 2013, Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.  Ἑσπέρας, ὥρα 6μ.μ.), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κ.Λειβαδίου (χοροστασία).

Πέμπτη Α' Ἑβδομάδος, 21 Μαρτίου 2013 (ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ.), Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

Παρασκευή Α' Ἑβδομάδος, 22 Μαρτίου 2013 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων. Ἐκκλησιασμός Παιδικοῦ Σταθμοῦ.

Παρασκευή Α' Ἑβδομάδος, 22 Μαρτίου 2013, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Χώρας Κυθήρων.

Παρασκευή Α' Ἑβδομάδος, 22 Μαρτίου 2013 (ἀπόγευμα, ὥρα 6.30 μ.μ.), Ἀκολουθία Α' Χαιρετισμῶν εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Σάββατον Α΄ Ἑβδομάδος, 23 Μαρτίου 2013 (πρωΐ),  Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 24 Μαρτίου 2013 (πρωΐ),  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἀπόγευμα, ὥρα 4,  Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Λειβαδίου καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ., Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λιανιανίκων.

 

Δευτέρα Β' Ἑβδομάδος, 25 Μαρτίου 2013 (πρωΐ),   Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας. ρα 10.45 π.μ. Ἐπίσημος Δοξολογία. Ἑσπέρας, ρα 5.30 μ.μ., Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ὁδηγήτριας Καλάμου.

Τρίτη Β' Ἑβδομάδος, 26 Μαρτίου 2013, ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τραβασαριανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων.

Τετάρτη Β' Ἑβδομάδος, 27 Μαρτίου 2013, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς» Ἄνω Λιβαδίου.

Πέμπτη Β' Ἑβδομάδος, 28 Μαρτίου 2013, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Παρασκευή Β' Ἑβδομάδος, 29 Μαρτίου 2013 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ.,  Ἀκολουθία Β' Χαιρετισμῶν εἰς εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἀρωνιαδίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Β' Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Σάββατον Β' Ἑβδομάδος, 30 Μαρτίου 2013, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Κοντολιανίκων.

ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 31 Μαρτίου 2012, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Ἀραχώβης (Τό κατ' ἔτος Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ Κωνσταντίνου).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Πέμπτη Γ' Ἑβδομάδος, 4 Ἀπριλίου 2013, ἀπόγευμα ὥρα 5.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Στραποδίου καί ἑσπέρας ὥρα 7 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων.

Παρασκευή Γ' Ἑβδομάδος, 5 Ἀπριλίου 2013 (πρωΐ),   Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Χριστοῦ Κάτω Λιβαδίου. Ἐκκλησιασμός Νηπιαγωγείου. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Σάββατον Γ' Ἑβδομάδος, 6 Ἀπριλίου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 7 Ἀπριλίου 2013, ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Δευτέρα Δ' Ἑβδομάδος, 8 Ἀπριλίου 2013, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ.,  Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων.

Τρίτη Δ' Ἑβδομάδος, 9 Ἀπριλίου 2013,  ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.

Τετάρτη Δ' Ἑβδομάδος, 10 Ἀπριλίου 2013, ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Πέμπτη Δ' Ἑβδομάδος, 11 Ἀπριλίου 2013, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ.,  Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων.

Παρασκευή Δ' βδομάδος, 12 Ἀπριλίου 2013 (πρω), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ καί Νηπιαγωγείου. πόγευμα, ρα 5.30 μ.μ.,   Ἀκολουθία Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. σπέρας, ρα 7μ.μ., Ἀκολουθία Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης.

Σάββατον Δ' Ἑβδομάδος, 13 Ἀπριλίου 2013 (πρωΐ),   Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων. 

Κυριακή Δ' Νηστειῶν, 14 Ἀπριλίου 2013 (πρωΐ),   Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας Ἁγίας Πελαγίας. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίων.

Δευτέρα Ε' Ἑβδομάδος, 15 Ἀπριλίου 2013, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7μ.μ., Μ. Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Διακοφτίου.

Τρίτη Ε' Ἑβδομάδος, 16 Ἀπριλίου 2013, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ.,  Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος.

Τετάρτη Ε' Ἑβδομάδος, 17 Ἀπριλίου 2013,  ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.,  Μέγας Κανών εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ.

Πέμπτη Ε' Ἑβδομάδος, 18 Ἀπριλίου 2013 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἰερόν Ναόν Ἁγίου Μύρωνος εἰς Ἀντικύθηρα. Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ.)  Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Ποταμοῦ Ἀντικυθήρων.

Παρασκευή Ε' Ἑβδομάδος, 19 Ἀπριλίου 2013 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου.

Παρασκευή Ε' Ἑβδομάδος, 19 Ἀπριλίου 2013, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Χώρας Κυθήρων.

Παρασκευή Ε' Ἑβδομάδος, 19 Ἀπριλίου 2013, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τήν Ἁγίαν Μόνην. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. 

Σάββατον Ε' Ἑβδομάδος 20 Ἀπριλίου 2013, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἠλία εἰς Ἅγιον Ἠλία. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς Πνευματικόν Κέντρον Ποταμοῦ. Ὁμιλήτρια κ.Κούλα Κασιμάτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 21 Ἀπριλίου 2013, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς τό Λεοντσίνειον Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ. Ὁμιλήτρια κ.Κούλα Κασιμάτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τετάρτη ΣΤ' Ἑβδομάδος, 24 Ἀπριλίου 2013, ἀπόγευμα, ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Θεοδώρου Ἀλοϊζιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Ποταμοῦ.

Πέμπτη ΣΤ' Ἑβδομάδος, 25 Ἀπριλίου 2013, πρωΐ, Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Βιαραδίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (Σύναξις Ὁμάδας Κοινωνικῆς Φροντίδας Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Παρασκευή ΣΤ' Ἑβδομάδος, 26 Ἀπριλίου 2013 πρωΐ, Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἐκκλησιασμός Γυμνασίου & Λυκείου. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μικρόν Ἀπόδειπνον - Κανών τοῦ Λαζάρου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κυπριωτιανίκων.

Σάββατον ΣΤ' Ἑβδομάδος, 27 Ἀπριλίου 2013 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Τριφυλιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.,  Ἑσπερινός εἰς Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας Κυθήρων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 28 Ἀπριλίου 2013, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Μ. Δευτέρα, 29 Ἀπριλίου 2013 (πρωΐ), Ἀκολουθία Ὡρῶν & Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Ἑσπέρας, ὥρα 7  μ.μ., Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν.

Μ. Τρίτη, 30 Ἀπριλίου 2013 (πρωΐ),  Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.,  Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς» Ἄνω Λιβαδίου.

ΜΑΪΟΣ 2013

Μ. Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013 (πρωΐ),  Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30μ.μ., Ἀκολουθία Ἱεροῦ  Εὐχελαίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.  Ἑσπέρας, ὥρα 7μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου εἰς τόν ἴδιον Ναόν.

Μ. Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν.

Μ. Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013 (πρωΐ, ὥρα 9-1 π.μ.), Ἀκολουθία Μ. Ὡρῶν καί Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου. Ἀπόγευμα, ὥρα 3 μ.μ., Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

Μέγα Σάββατο, 4 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Κυριακή 5 Μαΐου 2013 (ὥρα 12 τά μεσάνυκτα),  Ἀκολουθία καί Πασχαλινή Θεία Λειτουργία Ἀναστάσεως εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Κυριακή, 5 Μαΐου 2013, ὥρα 10.30 π.μ., Ἑσπερινός Ἀγάπης εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱεράν  Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Δευτέρα τοῦ Πάσχα, 6 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου.

Τρίτη τοῦ Πάσχα, 7 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίων.

Τετάρτη τοῦ Πάσχα, 8 Μαΐου 2013  (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ.

Πέμπτη τοῦ Πάσχα, 9 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Παρασκευή τοῦ Πάσχα, 10 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

Σάββατον τοῦ Πάσχα, 11 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τήν ἑορτάζουσαν  Ἱεράν  Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου.

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 12 Μαΐου 2013 (πρωΐ),   Θ. Λειτουργία εἰς τήν ἑορτάζουσαν  Ἱεράν  Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων.

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου.

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Κοντελετοῦς) Ἄνω Λειβαδίου.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς» Ἄνω Λειβαδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος.

Σάββατον, 18 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς Πνευματικόν Κέντρον Ποταμοῦ. Ὁμιλητής ὁ κ.Ξενοφῶν Παπαχαραλάμπους, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου.

Κυριακή τῶν Μυροφόρων, 19 Μαΐου 2013 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς τό Λεοντσίνειον Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ. Ὁμιλητής ὁ κ.Ξενοφῶν Παπαχαραλάμπους, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

footer

  • Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου Αγγαίου του προφήτου, Μοδέστου, Θεοφανούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    12471835

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ