ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί μέχρι τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων 2014

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Ἑσπερινός Συγγνώμης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μυρτιδίων.

Καθαρά Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014, Ἀκολουθία (Ὄρθρος, Ἀκολουθία Ὡρῶν, Ἑσπερινός) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἑσπέρας, ὥρα 4.30 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Παναγίαν Μυρτιδιώτισσαν.

Τρίτη Α' Ἑβδομάδος, 4 Μαρτίου 2014, Πρωϊνή Ἀκολουθία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων (Ξερουλάκι). Ἑσπέρας, ὥρα 4.30 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων (Ξερουλάκι).

Τετάρτη Α' Ἑβδομάδος, 5 Μαρτίου 2014,  Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.  Ἑσπέρας, ὥρα 6μ.μ.), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κεραμωτοῦ (χοροστασία). 

Πέμπτη Α' Ἑβδομάδος, 6 Μαρτίου 2014 (ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ.), Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Παρασκευή Α' Ἑβδομάδος, 7 Μαρτίου 2014 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου. Ἐκκλησιασμός Νηπιαγωγείου. 

Παρασκευή Α' Ἑβδομάδος, 7 Μαρτίου 2014, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Χώρας Κυθήρων.

Παρασκευή Α' Ἑβδομάδος, 7 Μαρτίου 2014 (ἀπόγευμα, ὥρα 6 μ.μ.), Ἀκολουθία Α' Χαιρετισμῶν εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Σάββατον Α΄ Ἑβδομάδος, 8 Μαρτίου 2014 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Παναγίας Δέσποινας Καραβᾶ καί ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 9 Μαρτίου 2014 (πρωΐ),  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἀπόγευμα, ὥρα 4,  Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιβαδίου καί ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Παρακλητικός Κανών Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας Κυθήρων.

Δευτέρα Β' Ἑβδομάδος, 10 Μαρτίου 2014, ἀπόγευμα, ρα 5.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Τρίτη Β' Ἑβδομάδος, 11 Μαρτίου 2014, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων.

Τετάρτη Β' Ἑβδομάδος, 12 Μαρτίου 2014, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Πέμπτη Β' Ἑβδομάδος, 13 Μαρτίου 2014, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Στραποδίου καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος.

Παρασκευή Β' Ἑβδομάδος, 14 Μαρτίου 2014 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Β' Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἀρωνιαδίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Β' Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Σάββατον Β' Ἑβδομάδος, 15 Μαρτίου 2014, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς Πνευματικόν Κέντρον Ποταμοῦ. Ὁμιλήτρια κ.Καρολίνα Ἀσλάνη, Καθηγήτρια Θεολόγος Γυμνασίου Κυθήρων.

ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 16 Μαρτίου 2014, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Κάτω Λειβαδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ Κεραμωτοῦ καί  ὥρα 7μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς τό Λεοντσίνειον Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ. Ὁμιλήτρια κ.Καρολίνα Ἀσλάνη, Καθηγήτρια Θεολόγος Γυμνασίου Κυθήρων.

Δευτέρα Γ' Ἑβδομάδος, 17 Μαρτίου 2014, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.

Τρίτη Γ' Ἑβδομάδος, 18 Μαρτίου 2014, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Διακοφτίου.

Τετάρτη Γ' Ἑβδομάδος, 19 Μαρτίου 2014, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Πέμπτη Γ' Ἑβδομάδος, 20 Μαρτίου 2014, ἀπόγευμα ὥρα 5.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κυπριωτιανίκων καί ἑσπέρας ὥρα 7 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.

Παρασκευή Γ' Ἑβδομάδος, 21 Μαρτίου 2014, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Δέσποινας Καραβᾶ. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν.

Σάββατον Γ' Ἑβδομάδος, 22 Μαρτίου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ., Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 23 Μαρτίου 2014, ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Δευτέρα Δ' Ἑβδομάδος, 24 Μαρτίου 2014, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λιανιανίκων.

Τρίτη Δ' Ἑβδομάδος, 25 Μαρτίου 2014, Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας. ρα 10.45 π.μ. Ἐπίσημος Δοξολογία.

Τετάρτη Δ' Ἑβδομάδος, 26 Μαρτίου 2014, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας Ἁγίας Πελαγίας.

Πέμπτη Δ' Ἑβδομάδος, 27 Μαρτίου 2014, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ.,  Μ. Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ἀραίων Μυλοποτάμου.

Παρασκευή Δ' βδομάδος, 28 Μαρτίου 2014, πόγευμα, ρα 5.30 μ.μ.,   Ἀκολουθία Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου. σπέρας, ρα 7μ.μ., Ἀκολουθία Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης.

Σάββατον Δ' Ἑβδομάδος, 29 Μαρτίου 2014 (πρωΐ),   Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

Κυριακή Δ' Νηστειῶν, 30 Μαρτίου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Ἀραχώβης (Τό κατ' ἔτος Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ Κωνσταντίνου).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Τετάρτη Ε' Ἑβδομάδος, 2 Ἀπριλίου 2014, Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.,  Μέγας Κανών εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ.

Πέμπτη Ε' Ἑβδομάδος, 3 Ἀπριλίου 2014, ἀπόγευμα, ὥρα 6 μ.μ.,  Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Βιαραδίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Θεοδώρου Ἀλοϊζιανίκων.

Παρασκευή Ε' Ἑβδομάδος, 4 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Φρατσίων. Ἐκκλησιασμός Παιδικοῦ Σταθμοῦ. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τήν Ἁγίαν Μόνην. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Σάββατον Ε' Ἑβδομάδος 5 Ἀπριλίου 2014, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς Πνευματικόν Κέντρον Ποταμοῦ. Ὁμιλητής ὁ κ.Ξενοφῶν Παπαχαραλάμπους, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 6 Ἀπριλίου 2014, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου. Ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων καί ὥρα 7 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς τό Λεοντσίνειον Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ. Ὁμιλητής ὁ κ.Ξενοφῶν Παπαχαραλάμπους, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου.

Δευτέρα ΣΤ' Ἑβδομάδος, 7 Ἀπριλίου 2014, ἀπόγευμα, ὥρα 6 μ.μ.,  Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἠλία εἰς Ἅγιον Ἠλία καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.

Τρίτη ΣΤ' Ἑβδομάδος, 8 Ἀπριλίου 2014, (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Χώρας - Καρβουνάδων. πόγευμα, ὥρα 6 μ.μ., Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τραβασαριανίκων.

Τετάρτη ΣΤ' Ἑβδομάδος, 9 Ἀπριλίου 2014, (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου καί Νηπιαγωγείου Ποταμοῦ. Ἀπόγευμα, ὥρα 6μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κοντολιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Τριφυλιανίκων.

Πέμπτη ΣΤ' Ἑβδομάδος, 10 Ἀπριλίου 2014, πρωΐ, Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Χώρας - Καρβουνάδων.Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καψαλίου. Ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ., Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Παρασκευή ΣΤ' Ἑβδομάδος, 11 Ἀπριλίου 2014 πρωΐ, Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἐκκλησιασμός Γυμνασίου & Λυκείου.

Παρασκευή ΣΤ' Ἑβδομάδος, 11 Ἀπριλίου 2014, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Χώρας Κυθήρων.

Παρασκευή ΣΤ' Ἑβδομάδος, 11 Ἀπριλίου 2014 ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Κανόνος τοῦ Λαζάρου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ., Κανών τοῦ Λαζάρου εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μελιτιανίκων.

Σάββατον ΣΤ' Ἑβδομάδος, 12 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 13 Ἀπριλίου 2014, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Μ. Δευτέρα, 14 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Ἀκολουθία Ὡρῶν & Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Ἑσπέρας, ὥρα 7  μ.μ., Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν.

Μ. Τρίτη, 15 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ),  Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.,  Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς» Ἄνω Λιβαδίου.

Μ. Τετάρτη, 16 Ἀπριλίου  2014 (πρωΐ),  Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30μ.μ., Ἀκολουθία Ἱεροῦ  Εὐχελαίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.  Ἑσπέρας, ὥρα 7μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου εἰς τόν ἴδιον Ναόν.

Μ. Πέμπτη, 17 Ἀπριλίου  2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Μ. Παρασκευή, 18 Ἀπριλίου  2014 (πρωΐ, ὥρα 9-1 μ.), Ἀκολουθία Μ. Ὡρῶν καί Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου. Ἀπόγευμα, ὥρα 3 μ.μ., Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

Μέγα Σάββατον, 19 Ἀπριλίου  2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Κυριακή 20 Ἀπριλίου  2014 (ὥρα 12 τά μεσάνυκτα),  Ἀκολουθία καί Πασχαλινή Θεία Λειτουργία Ἀναστάσεως εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Κυριακή,20 Ἀπριλίου  2014, ὥρα 10.30 π.μ., Ἑσπερινός Ἀγάπης εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Δευτέρα Διακαινησίμου, 21 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας. Ἑσπέρας, ὥρα 8 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων.

Τρίτη Διακαινησίμου, 22 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ραφαήλ Ἀντικυθήρων. Ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀντικυθήρων.

Τετάρτη Διακαινησίμου, 23 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ.

Πέμπτη Διακαινησίμου, 24 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Παρασκευή Διακαινησίμου, 25 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

Σάββατον Διακαινησίμου, 26 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 27 Ἀπριλίου 2014 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.

Δευτέρα, 28 Ἀπριλίου 2014, (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων.

Τρίτη, 29 Ἀπριλίου  2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου.

Τετάρτη, 30 Ἀπριλίου  2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

ΜΑΪΟΣ 2014

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Κοντελετοῦς) Ἄνω Λειβαδίου.

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς» Ἄνω Λειβαδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος.

Σάββατον, 3 Μαΐου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος.

Κυριακή τῶν Μυροφόρων, 4 Μαΐου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν.Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου.

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

footer

  • Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου Δανιήλ του στυλίτου, Λουκά, Νόμωνος και Λεοντίου οσίων, Βικεντίου, Αιμιλιανού, Βεβαίας

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1526 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    12384988

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ