Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Σεβ. Μητροπολίτου
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2017
Α’
 
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017, ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων. Ἑσπέρας,  ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ Συγγνώμης εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
 
Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017, Ἱερές Ἀκολουθίες Ὄρθρου, Ὡρῶν καί Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἑσπέρας,  ὥρα 4.30 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
 
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017, Ἱερές Ἀκολουθίες Ὄρθρου, Ὡρῶν καί Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Ξερουλάκι. Ἑσπέρας,  ὥρα 5 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Ξερουλάκι.

ΜΑΡΤΙΟΣ  2017

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017, (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης καί ἑσπέρας, ὥρα 6.00 μ.μ. Χοροστασία εἰς τἠν ὡς ἄνω Ἀκολουθίαν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους  Φρατσίων.
 
Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017,(πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων διά τόν Ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί ἑσπέρας, ὥρα 6.00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.
 
Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017, (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ διά τόν Ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. 
 
Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017, Ὥρα 11 π.μ.Ἱερατική Σύναξις εἰς Ἐπισκοπεῖον Χώρας. 
 
Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Α’ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
 
Σάββατον, 4 Μαρτίου 2017, (πρωϊ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης  Δρυμῶνος. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 5 Μαρτίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἀπόγευμα, ὥρα 4 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιβαδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 6.00 μ.μ. Παρακλητικός Κανών Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.  
 
Δευτέρα Β’ Ἑβδομάδος, 6 Μαρτίου 2017, ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
 
Τρίτη Β’ Ἑβδομάδος, 7 Μαρτίου 2017 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας διά τόν Ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
 
8-9 Μαρτίου 2017. Ἔκτακτος Σύγκλησις τῆς Ἱεραρχίας.
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 12 Μαρτίου 2017, εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Λεβαδίας (10ετές Ἱερόν Μνημόσυνον ἀειμνήστου Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου).
 
Τρίτη Γ’ Ἑβδομάδος, 14 Μαρτίου 2017. Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς Ἁγία Πελαγία.
 
Τετάρτη Γ’ Ἑβδομάδος, 15 Μαρτίου 2017, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας
 
Σάββατον Γ’ Ἑβδομάδος, 18 Μαρτίου 2017, (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ καί ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 19 Μαρτίου 2017 ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
 
Δευτέρα Δ’ Ἑβδομάδος, 20 Μαρτίου 2017 ἀπόγευμα,ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον  εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου - Λειβαδίου.
 
Τρίτη Δ’ Ἑβδομάδος, 21 Μαρτίου 2017, ἀπόγευμα,ὥρα 5 μ.μ Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.
 
Τετάρτη Δ’ Ἑβδομάδος, 22 Μαρτίου 2017, ἑσπέρας, ὥρα 6.00 μ.μ. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς».
 
Πέμπτη Δ’ Ἑβδομάδος, 23 Μαρτίου 2017, ἀπόγευμα,ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος.
 
Παρασκευή Δ’ Ἑβδομάδος, 24 Μαρτίου 2017, (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγία Πελαγία καί ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί Δ’ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λιανιανίκων.
 
Σάββατον Δ’ Ἑβδομάδος 25 Μαρτίου 2017,(πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ.
 
Κυριακή Δ’ Ἑβδομάδος 26 Μαρτίου 2017,(πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Κατανυκτικός Ἐσπερινός εἱς Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς Ἅγιον Ἠλία καί ἑσπέρας ὥρα 7 μ.μ. Κατανυκτικός Ἐσπερινός εἱς Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τραβασαριανίκων.
 
Δευτέρα Ε’ Ἑβδομάδος 27 Μαρτίου 2017 ἀπόγευμα,ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.
 
Τρίτη Ε’ Ἑβδομάδος 28 Μαρτίου 2017 ἀπόγευμα,ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Βιαραδίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Διακοφτίου.
 
Τετάρτη Ε’ Ἑβδομάδος 29 Μαρτίου 2017 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων. Ἀπόγευμα, ὥρα 4.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κυπριωτιανίκων.
 
Πέμπτη Ε’ Ἑβδομάδος 30 Μαρτίου 2017 ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κοντολιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Θεοδώρου - Ἁγίου Βασιλείου Ἀλοϊζιανίκων.
 
Παρασκευή Ε’ Ἑβδομάδος, 31 Μαρτίου 2017 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.
 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

footer

  • Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, Ιωάννου Δαμασκηνού, Σεραφείμ Φαναρίου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 220 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18099996

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ