ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σεβ. Μητροπολίτου
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ – ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2017
ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ
Β΄
ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2017

Σάββατον Ε’ Ἑβδομάδος 1 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.
 
Κυριακή Ε’ Ἑβδομάδος 2 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο εἰς Ἅγιον Γεώργιον Καρδίτσης (Ἐτήσιο Μνημόσυνο Ἐπισκόπου Ρεντίνης).
 
Τρίτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 4 Ἀπριλίου 2017, ἀπόγευμα, ὥρα 6.00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου.
 
Τετάρτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 5 Ἀπριλίου 2017, (πρωΐ) Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας (Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου). Ἀπόγευμα, ὥρα 6.00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κεραμωτοῦ.

Πέμπτη, ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 6 Ἀπριλίου 2017, ὥρα 11 π.μ. Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον  Χώρας Κυθήρων.
 
Πέμπτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 6 Ἀπριλίου 2017, ἀπόγευμα, ὥρα 6.00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Στραποδίου καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων.
 
Παρασκευή ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 7 Ἀπριλίου 2017, (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας (Ἐκκλησιασμός τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου) καί ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ. Ἀκολουθία μετά τοῦ Κανόνος τοῦ Λαζάρου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Τριφυλιανίκων.
 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 8 Ἀπριλίου 2017, (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 9 Ἀπριλίου 2017,(πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
 
Μ. Δευτέρα, 10 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Ἀκολουθία Ὡρῶν & Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν.
 
Μ. Τρίτη, 11 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς» Ἄνω Λιβαδίου.
 
Μ. Τετάρτη, 12 Ἀπριλίου  2017 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.Ἑσπέρας, ὥρα 7.15 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου.
 
Μ. Πέμπτη, 13 Ἀπριλίου  2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.
 
Μ. Παρασκευή, 14 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ, ὥρα 9-1 μ.μ.). Ἀκολουθία Μ. Ὡρῶν καί Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου. Ἀπόγευμα, ὥρα 3 00 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
 
Μέγα Σάββατον, 15 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Φρατσίων.
 
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Κυριακή 16 Ἀπριλίου 2017 (ὥρα 12 τά μεσάνυκτα). Πασχαλινή Θεία Λειτουργία Ἀναστάσεως εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
 
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Κυριακή, 16 Ἀπριλίου 2017, ὥρα 10.30 π.μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
 
Δευτέρα Διακαινησίμου, 17 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ) Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων.
 
Τρίτη Διακαινησίμου, 18 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων. Ἑσπέρας, ὥρα 7.45 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.
 
Τετάρτη Διακαινησίμου, 19 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7.45 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ.
 
Πέμπτη Διακαινησίμου, 20 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Ἑσπέρας ὥρα 7.00 μ.μ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς - Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.
 
Παρασκευή Διακαινησίμου, 21 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς - Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπέρας ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.
 
Σάββατον Διακαινησίμου, 22 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.Ἑσπέρας ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων.
 
Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 23 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου. Ἑσπέρας ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.
 
Δευτέρα 24 Ἀπριλίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. Ἑσπέρας ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων.
 
Τρίτη, 25 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων (Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Καρβουνάδων). Ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Κάτω Λιβαδίου.
 
Τετάρτη, 26 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Κάτω Λιβαδίου (Ἐκκλησιασμός Νηπιαγωγείου). Ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.
 
Πέμπτη, 27 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου. Ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Κοντελετοῦς Ἄνω Λιβαδίου.
 
Παρασκευή, 28 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Κοντελετοῦς Ἄνω Λιβαδίου. Ἑσπέρας ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος.
 
Σάββατον, 29 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Σχολή Γονέων εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Ποταμοῦ. Ὁμιλητής ὁ  Πρωτ. π.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μητροπόλεως.
 
Κυριακή 30 Ἀπριλίου 2017 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας (40νθήμερον Ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σταγῶν κυροῦ Σεραφείμ). Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Σχολή Γονέων εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ. Ὁμιλητής ὁ Πρωτ. π.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μητροπόλεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

footer

  • Σάββατο 15 Αυγούστου Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 73 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16490831

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ