Καθαρά Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018, Ἱερές Ἀκολουθίες Ὄρθρου, Ὡρῶν καί Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἑσπέρας,  ὥρα 5 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018, Ἱερές Ἀκολουθίες Ὄρθρου, Ὡρῶν καί Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερά Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Ξερουλάκι. Ἑσπέρας,  ὥρα 5 μ.μ., Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Ξερουλάκι.

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018, (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης καί ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Χοροστασία εἰς τἠν ὡς ἄνω Ἀκολουθίαν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Φρατσίων.

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018, Ὥρα 11 π.μ.,Ἱερατική Σύναξις εἰς Ἐπισκοπεῖον Χώρας.

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018, ἑσπέρας, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018, (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν (Ἐκκλησιασμός τοῦ Νηπιαγωγείου).

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018, ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Ἀκολουθία Α’ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

 Σάββατον, 24 Φεβρουαρίου 2018, (πρωϊ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Πολυκάρπου Λογοθετιανίκων.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 25 Φεβρουαρίου 2018 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἀπόγευμα, ὥρα 4 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιβαδίου.Ἑσπέρας, ὥρα 6.00 μ.μ. Παρακλητικός Κανών Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.  

Δευτέρα Β’ Ἑβδομάδος, 26 Φεβρουαρίου 2018, ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων.

Τρίτη Β’ Ἑβδομάδος, 27 Φεβρουαρίου 2018 ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Στραποδίου καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου.

Τετάρτη Β’ Ἑβδομάδος, 28 Φεβρουαρίου 2018, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
Πέμπτη Β’ Ἑβδομάδος, 1 Μαρτίου 2018 ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Παρασκευή Β’ Ἑβδομάδος, 2 Μαρτίου 2018 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων διά τόν Ἐκκλησιασμόν τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ. Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Σωτῆρος Χριστοῦ Ἀρωνιαδίκων, ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων.

Σάββατον, Β’ Ἑβδομάδος, 3 Μαρτίου 2018 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σχολή Γονέων εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Ποταμοῦ. Ὁμιλητής ὁ Θεολόγος Καθηγητής τοῦ Γυμνασίου Κυθήρων κ.Γεώργιος Λουράντος.

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 4 Μαρτίου 2018, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιβαδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Κεραμωτοῦ. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σχολή Γονέων εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ. Ὁμιλητής ὁ Θεολόγος Καθηγητής τοῦ Γυμνασίου Κυθήρων κ.Γεώργιος Λουράντος.

Δευτέρα Γ’ Ἑβδομάδος, 5 Μαρτίου 2018. Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καψαλίου καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Τρίτη Γ’ Ἑβδομάδος, 6 Μαρτίου 2018. Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας εἰς Ἁγίαν Πελαγίαν.

Τετάρτη Γ’ Ἑβδομάδος, 7 Μαρτίου 2018, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιβαδίου.

Πέμπτη Γ’ Ἑβδομάδος, 8 Μαρτίου 2018. Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κυπριωτιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος.

Παρασκευή Γ’ Ἑβδομάδος, 9 Μαρτίου 2018, (πρωΐ). Ἀκολουθία ΠροηγιασμένωνΔώρων (Προηγιασμένη) εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Δέσποινας Καραβᾶ. Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Ἀκολουθία Γ’ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κοντολιανίκων, ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. Ἀκολουθία Γ’ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.

Σάββατον Γ’ Ἑβδομάδος, 10 Μαρτίου 2018, (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κεραμωτοῦ καί ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 11 Μαρτίου 2018 ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
Δευτέρα Δ’ Ἑβδομάδος, 12 Μαρτίου 2018 ἀπόγευμα,ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Βιαραδίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.

Τρίτη Δ’ Ἑβδομάδος, 13 Μαρτίου 2018, ἀπόγευμα,ὥρα 5 μ.μ Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Δοκάνων καί ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Διακοφτίου.

Τετάρτη Δ’ Ἑβδομάδος, 14 Μαρτίου 2018, ἑσπέρας, ὥρα 6.00 μ.μ. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Σάββατον Δ’ Ἑβδομάδος 17 Μαρτίου 2018,(πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Χριστοῦ Ἀραχώβης (Τό κατ’ ἔτος Ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Θεσσαλιώτιδος κυροῦ Κωνσταντίνου).

Κυριακή Δ’ Ἑβδομάδος 18 Μαρτίου 2018, (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Καλαμπάκας (Ἑτήσιον Ἱερόν Μνημόσυνον ἀειμνήστου Σταγῶν & Μετεώρων κυροῦ Σεραφείμ).

Τετάρτη Ε’ Ἑβδομάδος 21 Μαρτίου 2018. Ἀκολουθία Μεγάλου Κανόνος εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀντικυθήρων.

Πέμπτη Ε’ Ἑβδομάδος 22 Μαρτίου 2018 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων. Ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Ἀλοϊζιανίκων καί ἑσπέρας,ὥρα 6.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων.

Παρασκευή Ε’ Ἑβδομάδος, 23 Μαρτίου 2018 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ὥρα 12.30 Ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τό Μνημεῖον τοῦ Κολοκοτρώνη.
Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Σάββατον Ε’ Ἑβδομάδος, 24 Μαρτίου 2018 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν. Χειροτονία Ἱερέως. Ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λιανιανίκων.

Κυριακή Ε’ Ἑβδομάδος, 25 Μαρτίου 2018 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τραβασαριανίκων.

Δευτέρα ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 26 Μαρτίου 2018. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ὁδηγητρίας Καλάμου. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Ἀραίων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μελιτιανίκων.

Τρίτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 27 Μαρτίου 2018 ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς Ἅγιον Ἠλίαν.

Τετάρτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 28 Μαρτίου 2018 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας (Ἐκκλησιασμός τοῦ Νηπιαγωγείου). Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐσταθίου Σταθιανίκων.

Πέμπτη, ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 29 Μαρτίου 2018, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον  Χώρας Κυθήρων.

Πέμπτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 29 Μαρτίου 2018 ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Γερακαρίου καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Δέσποινας Καραβᾶ.

Παρασκευή ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 30 Μαρτίου 2018 (πρωΐ), Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας (Ἐκκλησιασμός Γυμνασίου – Λυκείου καί Δημοτικοῦ Χώρας). Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία Μεγάλου Κανόνος τοῦ Λαζάρου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Τριφυλλιανίκων.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 31 Μαρτίου 2018 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 1 Ἀπριλίου 2018 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Μ. Δευτέρα, 2 Ἀπριλίου 2018 (πρωΐ). Ἀκολουθία Ὡρῶν & Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Ἑσπέρας, ὥρα 7μ.μ. Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν.

Μ. Τρίτη, 3 Ἀπριλίου 2018 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς» Ἄνω Λιβαδίου.

Μ. Τετάρτη, 4 Ἀπριλίου  2018 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου. Ἑσπέρας, ὥρα 7.15 μ.μ. Ἀκολουθία Μυστικοῦ Δείπνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων.

Μ. Πέμπτη, 5 Ἀπριλίου 2018 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Μ. Παρασκευή, 6 Ἀπριλίου 2018 (πρωΐ, ὥρα 9-1 μ.μ.). Ἀκολουθία Μ. Ὡρῶν καί Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου. Ἀπόγευμα, ὥρα 3 00 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Μέγα Σάββατον, 7 Ἀπριλίου 2018 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Κυριακή 8 Ἀπριλίου 2018 (ὥρα 12 τά μεσάνυκτα). Πασχαλινή Θεία Λειτουργία Ἀναστάσεως εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Κυριακή, 8 Ἀπριλίου 2018, ὥρα 10.30 π.μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ., Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

footer

  • Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, Ιωάννου Δαμασκηνού, Σεραφείμ Φαναρίου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 950 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18113497

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ