Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Πρός ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον,
Τάς Ἀρχάς καί τούς φορεῖς τῆς νήσου
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,
Τούς ἀγαπητούς Ἱεροψάλτας
Τήν Ἐπιτροπήν Γ.Φ.Τ. Ἱ.Μητροπόλεως
Τάς Ἐρανικάς Ἐπιτροπάς τῶν Ἐνοριῶν
καί ἅπαντα τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως

           Παρακαλεῖσθε καί προσκαλεῖσθε ἅπαντες νά συμμετάσχητε εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν τήν Κυριακήν 12 Ἰουλίου 2009, ὥραν 6 μ.μ., εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου, κατά τό ἔναντι ἀναγραφόμενον πρόγραμμα.
           Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐν κοινωνίᾳ ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ συναντήσεως καί τοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συμπνευματισμοῦ ὅλων μας διατελῶ,

Μετ' ἐξαιρέτου τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

footer

  • Σάββατο 7 Δεκεμβρίου Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων, Γερασίμου του ασκητού του εξ Ευβοίας

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 727 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    12305475

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ