Εκτύπωση

clip_image002Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Πρός ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον,
Τάς Ἀρχάς καί τούς φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,
Τούς Συλλόγους καί τά Σωματεῖα τῆς νήσου,
Τούς ἀγαπητούς Ἱεροψάλτας
Τάς Ἐνοριακάς Ἐρανικάς Ἐπιτροπάς
καί ἅπαντα τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως

 

 

Παρακαλεῖσθε καί προσκαλεῖσθε ἅπαντες νά παρευρεθῆτε εἰς τό Μουσικό Βραδυνό - Τιμητικήν Ἐκδήλωσιν , πού  θά λάβῃ χώραν τήν Κυριακήν 30 Αὐγούστου 2009 καί ἀπό ὥρας 7ης μ.μ., εἰς τό Ἀνοικτό Θέατρο Ποταμοῦ, κατά τό ἔναντι ἀναγραφόμενον πρόγραμμα, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀλησμονήτου Μητροπολίτου Κυθήρων κυροῦ Μελετίου († 1972), τοῦ ὁποίου ὁ Τιμητικός Τόμος ἐκ 500 περίπου σελίδων θά παρουσιασθῇ εἰς τό κοινόν καί θά προσφερθῇ δωρεάν εἰς ὅλας τάς οἰκογενείας τῶν συμπατριωτῶν  μας καί τῶν φιλοκυθηρίων.
          Ἐν ἀναμονῇ τῆς παρουσίας σας  στήν μουσική αὐτή τιμητική ἐκδήλωσι μέ τή συμπλήρωσι 40χρόνων ἀπό τόν ἀποχωρισμό ἐκ τῆς Παναγιοσκεπάστου νήσου τῶν Κυθήρων τοῦ ἀοιδίμου ταύτου Ἱεράρχου, διατελῶ


Μετ' ἐξαιρέτου τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    

      Ἄνοιγμα Μουσικοῦ Βραδυνοῦ-Τιμητικῆς Ἐκδηλώσεως ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Παναγ. Μεγαλοκονόμου, Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου.

Α΄ Μέρος

     Μουσικό πρόγραμμα Χορῳδίας Καρδίτσας μέ ἐκκλησιαστικά, κλασσικά καί δημοτικά ἄσματα καί τραγούδια ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Χοράρχου κ. Στεφ. Εὐθυμιάδη.

Β΄ Μέρος

         -Ἡ 1η ἀπό τόν μαθητή του στήν Ἐκκλησ. Σχολή Κορίνθου  σημερινό Μητροπολίτη Ἠλείας κ.Γερμανό καί

         -Ἡ 2η ἀπό τόν παλαιό συνεργάτη του κ.Στράτη  Θεοδωρακάκη, χοράρχη καί μαέστρο τῆς Φιλαρμονικῆς Κυθήρων.

Γ΄ Μέρος