Ἐν Κυθήροις τῇ 28ῃ Ἰουλίου 2010

                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

          Τήν 1ην Αὐγούστου ἐ.ἔ ἡ νῆσος τῶν Κυθήρων ἑορτάζει πανηγυρικῶς τήν μνήμην τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Ἐλέσης εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν.

          Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου  31ης Ἰουλίου τρέχοντος μηνός καί περί ὥραν 19:00 θά ψαλῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί τήν πρωΐαν τῆς Κυριακής κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί θά ἀκολουθήσῃ ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Ἐλέσης.

          Εὐχόμενοι, ὅθεν, νά ἔχετε ἀναφαίρετον τήν εὐλογίαν καί τήν προστασίαν τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Ἐλέσης, Σᾶς προσκαλοῦμεν νά τιμήσετε μέ τήν παρουσίαν Σας τάς ὡς ἄνω ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις.

          Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν μετ΄εὐχῶν καί ἐξαιρέτου τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου Αγγαίου του προφήτου, Μοδέστου, Θεοφανούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 181 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    12473325

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ