Εκτύπωση

kavathas  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πρός ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον,
Τάς Ἀρχάς καί τούς φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,
Τούς Συλλόγους καί τά Σωματεῖα τῆς νήσου,
Τούς ἀγαπητούς Ἱεροψάλτας
Τάς Ἐνοριακάς Ἐρανικάς Ἐπιτροπάς
καί ἅπαντα τόν Χριστώνυμον Λαόν τῆς
  Ἱ. Μητροπόλεως

         Παρακαλεῖσθε καί προσκαλεῖσθε ἅπαντες νά παρευρεθῆτε εἰς τήν Τιμητικήν Ἐκδήλωσιν - Μουσικό Βραδυνό, πού θά λάβῃ χώραν τό Σάββατον 18 Σεπτεμβρίου 2010 καί ἀπό ὥρας 6.00 μ.μ. εἰς τό Ἀνοικτό Θέατρο Ποταμοῦ, κατά τό ἔναντι ἀναγραφόμενον πρόγραμμα, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Κυθήρων κυροῦ Εὐθυμίου (†1915), μέ τήν παρουσίαν καί συμμετοχήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.Γεωργίου καί πολλῶν κατοίκων καί ἐκπροσώπων τοῦ Δήμου Ἀράχωβας Βοιωτίας, τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος τοῦ τιμωμένου μακαριστοῦ Ἱεράρχου.
         Ἐν ἀναμονῇ τῆς παρουσίας σας στήν μουσική αὐτή τιμητική ἐκδήλωσι * τοῦ ἀοιδίμου τούτου Ἱεράρχου, διατελῶ, 
                                                            Μετ' ἐξαιρέτου τιμῆς καί εὐχῶν
                                                                      Ὁ Μητροπολίτης
                                                               
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

* Σέ περίπτωσι ἐκτάκτου κακοκαιρίας θά εἰδοποιηθῆτε ἐγκαίρως ἀπό τούς Ραδιοφωνικούς σταθμούς τῶν Κυθήρων καί τό Μουσικό Βραδυνό θά γίνη εἰς τό Πνευματικό Κέντρον Κεραμωτοῦ.

(ἀκολουθεῖ τό πρόγραμμα τῆς Τιμητικῆς Ἐκδηλώσεως)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

      Ἄνοιγμα Τιμητικῆς Ἐκδηλώσεως - Μουσικοῦ Βραδυνοῦ ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Πέτρου Μαριάτου, Ἐφημερίου ἐνορίας Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Α΄ Μέρος Τιμητικῆς Ἐκδηλώσεως

Β΄ Μέρος Τιμητικῆς Ἐκδηλώσεως

Γ΄ Μέρος.Μουσικό βραδυνό