Στίς 9 Ἰουνίου 2007, ὥρα 7.30 μ.μ., ἡμέρα Σάββατο, στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί στίς 10 Ἰουνίου 2007, ὥρα 7.30 μ.μ. καί ἡμέρα Κυριακή, στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο τῆς Χώρας θά γίνῃ ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων μέ ὁμιλητήν τόν Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στήν Ἀναπτυξιακή Ψυχολογία
κ. Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ν   Κ α κ α β ο ύ λ η ν
καί θέμα
Ἡ   σ υ ζ υ γ ι κ ή   σ χ έ σ ι ς   θ ε μ έ λ ι ο   ζ ω ῆ ς
    Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς νήσου μας νά παρευρεθοῦν στή σύναξι αὐτή.
    Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

Μετ' εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τρίτη 20 Αυγούστου Σαμουήλ προφήτου, Φωτεινής, Λουκίου και Ηλιοδώρου μαρτύρων, Ρηγίνου και Ορέστου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 85 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    10178545

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ