Στίς 12 Αὐγούστου 2007, τό βράδυ, μετά τήν Ἱερά Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἔλαβε χώρα στόν προαύλιο χῶρο τῆς Ἱ.Μονῆς Μυρτιδίων ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς κ.Ἑλένης Χάρου Κορωναίου μέ τίτλο «Τό Προσκύνημα τῶν Μυρτιδίων».

Τήν ἐκδήλωση ὀργάνωσαν ἀπό κοινοῦ ὁ Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Ἀθηνῶν, ἡ Κυθηραϊκή Ἀδελφότητα Πειραιῶς - Ἀθηνῶν, ἡ Ἑταιρεία Κυθηραΐκῶν Μελετῶν καί ὁ Ὅμιλος Κυθηρίων Πανεπιστημιακῶν.

Τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ἔκανε ὁ καθηγητής κ.Νικόλαος Πετρόχειλος ἐνῶ πῆραν τό λόγο ὁ κ.Γεώργιος Καρύδης, πρόεδρος τοῦ Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου, ὁ κ.Βρεττός Κυπριώτης, πρόεδρος τῆς Κυθηραϊκῆς Ἀδελφότητας, ἡ καθηγήτρια τῆς Παντείου κ.Κούλα Κασιμάτη καί ὁ καθηγητής κ. Γεώργιος Κασιμάτης, πρόεδρος τοῦ Τριφυλλείου Ἱδρύματος. Στό τέλος ἡ κ.Ἑλένη Χάρου, μέ τή σεμνότητα πού τή διακρίνει, εὐχαρίστησε γιά τήν τιμή πού τῆς ἔκαναν καί ὅλους ὅσους συνέβαλαν γιά νά γίνει αὐτό τό βιβλίο.

Ἡ χορωδία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη τῆς Ἱ.Μονῆς Μυρτιδίων Θεολόγου καθηγητή κ.Γεωργίου Λουράντου ἔψαλε ὕμνους πρός τήν Παναγία μας.

Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τή σύντομη ὁμιλία του ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Κυθήρων κ.Σεραφείμ. Ἐπίσης τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Δήμαρχος Κυθήρων κ.Θεόδωρος Κουκούλης, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε καί χαιρετισμό, ἡ Ἔπαρχος κ.Χριστῖνα Φατσέα, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Νομικός Σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου κ.Ἀναστάσιος Πήλιας, οἱ προαναφερθέντες καθηγητές καί πρόεδροι, οἱ λοιπές ἀρχές τοῦ τόπου καί πλῆθος κόσμου.


Προσφώνησις Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ
κατά τήν παρουσίασιν τοῦ νέου πονήματος

τῆς φιλολόγου ἐκπαιδευτικοῦ κ. Ἑλένης Χάρου-Κορωναίου
«Τό Προσκύνημα τῶν Μυρτιδίων»

εἰς τά Μυρτίδια τήν 12ην Αὐγούστου 2007

 

- Κύριε Δήμαρχε,

- Κυρία Ἔπαρχε,

- Κύριε Ἀναστάσιε Πήλια, Ἐκπρόσωπε τοῦ Ὑφυπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλοῦ,

- Κύριε Ἀντιδήμαρχε,

- Ἅγιοι Πατέρες,

- Κύριε Πρόεδρε τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,

- Κύριε Πρόεδρε τοῦ ἐν Ἀθήναις Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου,

- Κύριοι Πρόεδροι τῶν Κυθηραϊκῶν Ἀδελφοτήτων,

- Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας,

- Κύριε Πρόεδρε τοῦ Τριφυλλείου Ἱδρύματος,

- Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἐφορείας τοῦ Τριφυλλείου Γηροκομείου,

- Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί τῶν Πανεπιστημίων,

- Ἀξιότιμος κ. Ἑλένη Χάρου,

- Ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Ἐκπαιδευτικοί,

- Ἀγαπητές κυρίες καί κύριοι

Μέ πολλή χαρά παρευρίσκομαι καί παρηκολούθησα τή σεμνή αὐτή ἀποψινή ἐκδήλωσι τοῦ Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου τῶν Ἀθηνῶν καί τῶν λοιπῶν Κυθηραϊκῶν Ἀδελφοτήτων στόν ἱερό καί κατανυκτικό χῶρο τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας.

Ὁ ἐν Ἀθήναις Κυθηραϊκός Σύνδεσμος μέσα στίς ὡραῖες πρωτοβουλίες καί ἐκδηλώσεις του ἐνέταξε καί τή σημερινή στό Παναγιοσκέπαστο αὐτό ἅγιο καί πάντερπνο περιβάλλον τῶν Μυρτιδίων, ἐπίκεντρο τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Μυρτιδιώτισσά μας καί τό πανίερο προσκύνημά της.

Μέσα σέ γιορταστική καί χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα, παρ' ὅτι διανύουμε τή σύντομη νηστίμη περίοδο τοῦ Δε καπενταυγούστου, ἔπειτα ἀπό τούς θεσπέσιους ὕμνους τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως καί τούς ἐπίκαιρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς χορῳδίας τῆς νήσου μας, ἔγινε ἡ παρουσίασις τοῦ νέου πονήματος τῆς διακεκριμένης φιλολόγου ἐκπαιδευτικοῦ καί ἱστορικοῦ ἐριτίμου κ.Ἑλένης Χάρου - Κορωναίου, τό ὁποῖο φιλοπόνως καί φιλοτίμως συνέγραψε ἡ ἔμπειρη καί χαριτωμένη γραφίδα της, ὑποκινουμένη ἀπό τό βαθύτατό της σεβασμό καί τήν ἀπέραντη υἱϊκή της εὐλάβεια καί ἀγάπη πρός τή Μεγαλόχαρη τῶν Κυθήρων καί τό πάνσεπτο τέμενός της, τήν πνευματική μας αὐτή Ἀκρόπολι καί τό ἱερόν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκροθίνιον.

Ἀκούσθηκαν ἤδη πολλά τά εὔφημα καί ἀξιέπαινα τόσο γιά τήν καταξιωμένη συγγραφέα, ὅσο καί γιά τό εὐσύνοπτο καλαίσθητο καί περισπούδαστο ἔργο της «Τό Προσκύνημα τῶν Μυρτιδίων» καί δέν θά ἤθελα νά σᾶς κουράσω μέ παλιλλογίες καί πολυλογίες.

Ἁπλῶς θέλω νά ἐπισημάνω καί νά ὑπογραμμίσω δύο πράγματα.

Πρῶτον, ὅτι ἡ πολυταλαντοῦχος συγγραφεύς κ.Ἑλένη Χάρου μέ τήν σεμνότητα, τήν ταπείνωσι, τή μεγάλη της φιλοπατρία πρός τήν γενέτειρά της, τή βαθειά καί ἔνθερμη πίστι καί ἀγάπη της στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία μας μαζί μέ ὅλα της τά ἱερά σεβάσματα καί προσκυνήματα καί ἀκόμη μέ τήν ἀκαταπόνητη καί θυσιαστική προσφορά της γιά τόν τόπο μας καί γιά ὅ,τι καλό, ὡραῖο, προοδευτικό καί ἀνώτερο πνευματικά καί πολιτιστικά τοῦ ταιριάζει, ἡ ἀξιότιμη αὐτή συγγραφεύς ἀποτελεῖ πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο γιά τά Κύθηρα, καί

Δεύτερον, στό νέο της αὐτό ἔγκριτο βιβλίο ἡ κ.Χάρου ταξινομεῖ μέ εὐμέθοδο τρόπο ὅλα τά ὑπάρχοντα ἱστορικά στοιχεῖα γιά τήν Ἱ. Μονή τῶν Μυρτιδίων καί χαρίζει μέ τόν τρόπο αὐτό μιά συνοπτική σφαιρική θεώρησι καί εἰκόνα τῆς διαχρονικῆς εὐεργετικῆς παρουσίας καί προσφορᾶς της στό νησί μας. Σ'αὐτό, βεβαίως, τήν ἐβοήθησε καί τό σπουδαῖο ὑλικό τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κυθήρων, τοῦ ὁποίου ἀξίως προΐσταται καί τό ὁποῖο ὁμολογουμένως ἀναδιοργάνωσε, ἀνεμόρφωσε καί ἀνέδειξε.

Κλείνοντας τήν ὅλη αὐτή ἀποψινή γιορτινή ἐκδήλωσι αἰσθάνομαι βαθύτατη ὑποχρέωσι νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ ἐκ μέσης καρδίας τήν κ.Ἑλένη Χάρου - Κορωναίου γιά τό νεώτερό της αὐτό λαμπρό πόνημα γιά τήν γλυκύτατη Μυρτιδιώτισσά μας καί τό μοναστῆρι της, μέ τό ὁποῖο πιστεύω πώς θά ἱκανοποιήση ἀπόλυτα τίς προσδοκίες καί τήν εὐλάβεια τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν της.

Νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ θερμά τόν ἀξιότιμον κ.Γεώργιον Καρύδην, Πρόεδρον τοῦ Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου Ἀθηνῶν καί τό Διοικητικόν του Συμβούλιο γιά τήν ἀξιέπαινη πρωτοβουλία τους νά ἐκδώσουν τό περιζήτητο αὐτό βιβλίο.

Νά εὐχαριστήσω καί νά ἐκφράσω ἀκόμη τά συγχαρητήριά μου πρός τήν Διοίκησιν τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας καί τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τῶν Μυρτιδίων γιά τήν συμπαράστασι καί βοήθειά τους στήν καλύτερη διεξαγωγή αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως.

Νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω καί τήν καλή μας ἐκκλησιαστική χορῳδία, πού μέ τήν εὐθύνη καί τόν μόχθο τοῦ φιλτάτου μας χοράρχου τους κ.Γεωργίου Λουράντου, Θεολόγου, κοσμεῖ καί λαμπρύνει τέτοιες ὡραῖες ἐκδηλώσεις.

Καί ὅλους σας, Ἄρχοντες καί λαό νά σᾶς θερμοευχαριστήσω γιά τήν παρουσία σας στόν ἱερό αὐτό χῶρο.

Τέλος, νά σημειώσω ὅτι τό περισπούδαστο νέο βιβλίο γιά τήν Μυρτιδιώτισσά μας, καθώς καί τό ἐπίσης ἀξιόλογο νέο βιβλίο τοῦ αὐταδέλφου τῆς κ.Χάρου κ.Βασιλείου Χάρου, πού ἐπιγράφεται «Ὁδοιπορικό γιά τή Μυρτιδιώτισσα» καί τό ὁποῖο θά παρουσιασθῆ σέ ἄλλη ἐκδήλωσι, ἐξεδόθησαν καί κυκλοφοροῦν ἐπίκαιρα τόν χρόνο αὐτό, πού εἶναι ἐπετειακός, ἀφοῦ συμπληρώνονται ἐφέτος τά 150 χρόνια ἀπό τῆς ἀποπερατώσεως καί λειτουργίας τοῦ νέου περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας.

Τήν ἱστορική αὐτή ἐπέτειο τῶν 150 χρόνων θά τιμήση καί θά ἐξάρη καί ἡ διοργανουμένη γιά τίς 22 Σεπτεμβρίου Τιμητική ἐπετειακή Ἡμερίδα γιά τό Μοναστῆρι τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας καί τόν περίλαμπρο Ναόν της.

Ἡ Παναγία μας νά μᾶς σκεπάζει καί νά μᾶς προστατεύει ὅλους καί νά μᾶς ἀξιώση μέ ὑγεία καί πνευματική χαρά νά γιορτάσουμε τήν Πανένδοξη Κοίμησή της.

Εὐχαριστῶ.-

Ἀντιφώνησις κυρίας Ἑλένης Χάρου

Σεβασμιώτατε, σεβαστό ἱερατεῖο, τιμιώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν καί τῶν Κυθηραϊκῶν σωματείων, ἀγαπητοί συμπολῖτες καί ἐπισκέπτες τῶν Κυθήρων

Εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας γιά τό μεγεθυντικό φακό πού χρησιμοποιήσατε γιά νά δεῖτε τήν ταπεινότητά μου καί τό μικρό ἀφιέρωμά μου στή Μυρτιδιώτισσα. Εὐχαριστῶ γιά τήν ἀγάπη σας, ἡ ὁποία μέ ἐνδυναμώνει, ἀλλά σ'αὐτό τόν ἱερό χῶρο πού ἐξυμνοῦμε τή Δέσποινα τῶν Μυρτιδίων ταιριάζει καλύτερα, κράτησαν ὁλοζώντανη μιά παράδοση αἰώνων καί παρέδωσαν στή γενιά μας ἕνα φιλόξενο καταφύγιο πνευματικῆς ἀνάτασης καί θρησκευτικῆς χαρᾶς, πού χάρισε στά παιδικά καί νεανικά μας χρόνια τίς γλυκύτερες στιγμές.

Ὅποιος ἔζησε τό ρεμβασμό τοῦ δικοῦ μας 15Αὐγούστου στά Μυρτίδια μέ τήν ἀξέχαστη φωνή τοῦ ψάλτη τῶν Μυρτιδίων ἀείμνηστου Π.Κασιμάτη μέ ἐκεῖνο τό ἀθάνατο «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων» τήν ὥρα πού ὁ ἥλιος ἔδυε στή θάλασσα τοῦ Ἰονίου, κρατάει αὐτή τήν ἀνάμνηση πολύτιμο φυλαχτό στήν ξενητειά, ἤ ὅπου τέλος πάντων ἔφερε ἡ ζωή τόν καθένα.

Ἔτσι, γιά τά Μυρτίδια ἔχω ἕνα παληό χρέος, ὅπως κάθε Κυθήριος ἐξ ἄλλου.

Τώρα τό βιβλιαράκι πῶς προέκυψε. Κατά τή θητεία μου στό τοπικό Ἀρχεῖο Κυθήρων, ὅποτε τύχαινε νά βγῆ μπροστά μου μιά πληροφορία γιά τά Μυρτίδια κρατοῦσα σημείωση. Ὅταν πλήθυναν οἱ σημειώσεις, οἱ ὁποῖες ὁμολογουμένως κάθε φορά μοῦ ἔδιναν πολύ μεγάλη χαρά, σκέφτηκα ἁπλά αὐτή τή χαρά νά τή μοιραστῶ μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Σ'αὐτά πρόσθεσα στοιχεῖα καί ἀπό ἄλλες πηγές καί ἀπό τήν Κυθηραϊκή βιβλιογραφία. Τό βιβλιαράκι αὐτό μέ ὅλες του τίς ἀτέλειες εἶναι ἡ ἀρχή γιά νά γραφτεῖ στό μέλλον κάτι τελειότερο.

Τελειώνοντας πρέπει νά εὐχαριστήσω θερμά πρῶτα - πρῶτα τή Μυρτιδιώτισσα πού μοῦ χάρισε τό ὡραῖο ταξίδι, τό μητροπολίτη μας κ.κ.Σεραφείμ πού προλόγισε μέ τόσο θερμά λόγια, τό Σεβασμιώτατο πατέρα Κύριλλο, τόν ἀπό Κυθήρων πού μᾶς ἔστειλε τήν ἀγάπη του ἀπό τήν Καρδίτσα, τόν ρέκτη πρόεδρο τοῦ Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου Ἀθηνῶν κ. Καρύδη καί ὅλο τό Συμβούλιο πού μέ τόση ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον ἀγκάλιασαν αὐτή τήν ἔκδοση, τούς ὁμιλητές πού μέ τόση ἐπιείκεια ἀντιμετώπισαν αὐτό τό μικρό ἀφιέρωμα, τίς ἐκδόσεις Φιλιππότη γιά τήν ἄψογη συνεργασία τους (ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἐκδότης κ.Στρατῆς Φιλιππότης εἶναι ὁ τρισέγγονος τοῦ ἀρχιτέκτονα - ναοδόμου ἀπό τήν Τῆνο μαστρό Ζαχαριά Φιλιππότη πού ἔχτισε τό ναό). Εὐχαριστῶ τόν ἀδελφό μου τό Βασίλη γιά ὅλους τούς κόπους πού κατέβαλε γιά τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τῆς ἔκδοσης καί τέλος ὅλους ἐσᾶς πού παρευρεθήκατε στήν ἀποψινή ἐκδήλωση.

footer

  • Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, Ιωάννου Δαμασκηνού, Σεραφείμ Φαναρίου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 321 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18100052

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ