Μέ λαμπρότητα ὁ ἑορτασμός τῆς Πολιούχου, Ἐφόρου καί Προστάτιδος τῶν Κυθήρων Παναγίας Μυρτιδιώτισσας
εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν

24-9-2017, ὥρα 7 π.μ. Ἀκολουθία Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.Δανιήλ.

24-9-2017, ὥρα 10.45 π.μ. Ἱερά Λιτάνευσις τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ.

23-9-2017, ὥρα 7μ.μ. Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τό νέον Καθολικόν τῆς Μονῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ.Νεκταρίου καί συγχοροστατούντων τῶν παρισταμένων Ἱεραρχῶν.Τά Κύθηρα γιόρτασαν μέ λαμπρότητα τήν Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στό ὁμώνυμο Ἱερό Προσκύνημα, ὅπου εὑρέθη καί φυλάσσεται ἡ πανίερη θαυματουργή Ἱερή της Εἰκόνα, ἀνάμεσα στίς μυρτιές.
Τίς Ἱερές Ἀκολουθίες λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.Δανιήλ καί Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ.Νεκτάριος, προσκεκλημένοι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ.
Τό ἑσπέρας τῆς 23ης Σεπτεμβρίου περί ὥραν 7 ἐψάλη ὁ Μεγάλος Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τό νέον Καθολικόν τῆς Μονῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ.Νεκταρίου καί συγχοροστατούντων τῶν παρισταμένων Ἱεραρχῶν, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.Δανιήλ καί τοῦ Σεβ.Ποιμενάρχου μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ ὁμίλησε γιά τήν μεγάλη χαρά καί εὐφροσύνη πού νοιώθουμε, διότι ἡ Μυρτιδιώτισσα εἶναι αὐτή πού πληρώνει τίς καρδιές μας, εἶναι σκέπη καί βοηθός στή ζωή μας. Ἀναφέρθηκε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας στό γεγονός πού ἑορτάζουμε, τό ὁποῖον εἶναι αὐτό τῆς φανερώσεως καί εὑρέσεως τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας στόν τόπο αὐτό τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός της καί σέ σύγχρονα γεγονότα Προστασίας τοῦ νησιοῦ τῶν Κυθήρων ἀπό τήν Παναγία μας. Αὐτό τοῦ σεισμοῦ τοῦ 2006, τῆς πρόσφατης πυρκαϊᾶς κατά τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου πού ἔκαυσε 25 χιλιάδες στρέμματα τοῦ νησιοῦ μας, ὅπως καί τῶν περιόδων ἀνομβρίας. Ἡ Παναγία μας εἶναι θαυματουργός καί ἔγινε ἀναφορά καί σέ ἕνα σημαντικό σύγχρονο θαῦμα.
Εὐχαρίστησε τούς Ἅγιους Ἀρχιερεῖς πού πρόθυμα ἐδέχθησαν τήν πρόσκλησή Του γιά νά ἔρθουν κοντά μας στήν Ἱερά Πανήγυρι τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Κυθήρων. Καί οἱ δύο εἶναι πολύ ἀγαπητοί καί σεβαστοί Ἱεράρχες, πνευματικά τέκνα καί οἱ δύο τοῦ ἀειμνήστου Πρωθιεράρχου Χριστοδούλου ἀπό τόν ὁποῖο ἔλαβαν καί τούς τρεῖς βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης καί διηκόνησαν κοντά του στήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος γιά 25 καί πλέον χρόνια. Ἐκάλεσε, τέλος, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ.Σεραφείμ τόν Ἅγιο Κερκύρας νά προσφέρει λόγον οἰκοδομῆς καί παρακλήσεως στούς πιστούς.
Ὁ Σεβασμιώτατος Κερκύρας, Παξῶν καί Διαπόντιων Νήσων κ.Νεκτάριος ἐξέφρασε τήν ἀπερίγραπτη μυστική χαρά καί συγκίνησή του νά εὑρεθῆ ἀπό τό βορειότερο μέρος τῆς Ἑλλάδος στό νοτιότερο σχεδόν καί ὁμίλησε γιά τούς ἰδιαίτερους δεσμούς πού ἑνώνουν τά Κύθηρα μέ τήν Κέρκυρα. Εἶναι οἱ δεσμοί τῶν Ἑπτανήσων μέ τόν ἰδιαίτερο τρόπο ζωῆς τους, σκέψεως καί λατρείας τοῦ Θεοῦ. Στά ὑπόλοιπα Ἑπτάνησα ἔστειλε Ἁγίους, στά Κύθηρα ἔστειλε τήν Παναγία καί γι’ αὐτό εἶναι Παναγιοσκέπαστο τό νησί τῶν Κυθήρων καί ἡ Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς ὅλων τῶν Κυθηρίων ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. Τά σημεῖα πού τονίσθηκαν ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κερκύρας κ.Νεκτάριον εἶναι ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες μέ ταυτότητα Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ. Εἴμαστε οἱ εἰκόνες τοῦ ζῶντος καί ἀληθινοῦ Θεοῦ καί ὀφείλουμε στήν πορεία τῆς ζωῆς μας νά πορευόμεθα εἰς τήν Ἁγιότητα. Νά σεβόμεθα ὅλη τήν κτίση πού μᾶς ἐχάρισε ὁ Θεός καί τούς ἀδελφούς μας. Ἡ Πατρίδα μας καί ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι Οἰκουμενική.
Ἀκολούθως καί περί ὥραν 10 μ.μ. ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς εὑρέσεως τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ μέχρι 2ας πρωϊνῆς.
Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας μας 24-9-2017, καί ὥρα 7 π.μ. ἐτελέσθη Ἀκολουθία Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.Δανιήλ. Ὁ προεξάρχων τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.Δανιήλ ἀπηύθυνε ἐμπνευσμένο Θεῖο Λόγο πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ξεκινώντας μέ τήν φράση τῆς Παρθένου Μαρίας «ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός». Ἀναφέρθηκε στή συνέχεια στά Μεγάλα καί Θαυμαστά ἔργα τοῦ Θεοῦ διά τῆς Θεοτόκου. Ἐγκωμιαστικά ὁμίλησε γιά τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πού τιμᾶται ὅλως ἰδιαιτέρως στά Κύθηρα, ὁ ἅγιος Καισαριανῆς, ἀλλά καί γιά τό Πανίερο Εἰκόνισμά της. Εὐχήθηκε, τέλος, πατρικά σέ ὅλους νά ἀκοῦμε καί νά τηροῦμε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, ὥστε νά εἴμαστε ὅλοι μακάριοι καί εὐτυχισμένοι καί ἀπηύθυνε θερμές εὐχαριστίες γιά τήν τιμή καί τήν χαρά πού τοῦ ἔκανε ὁ Ἐπίσκοπός καί ἀγαπητός ἀδελφός του, ὁ Ποιμενάρχης μας κ.Σεραφείμ, νά τόν καλέσει στήν Ἱερά Πανήγυρι τῆς Παναγίας μας.
Περί ὥραν 10.45 π.μ. παρακολουθήσαμε τήν Ἱεράν Λιτάνευσιν τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ. Πρό τοῦ πέρατος τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ στόν λόγο του ἀπηύθυνε ἔκκληση πρός ὅλους τούς ἰθύνοντας καί τούς κυβερνώντας τό Ἔθνος μας, τούς ἐκπροσώπους τῆς Βουλῆς μας, τήν Ἐκκλησιαστική ἡγεσία, τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τήν Πολιτική ἡγεσία σχετικά μέ τό νομοσχέδιο πού τίς προσεχεῖς ἡμέρες ἑτοιμάζεται, νά μεταδώσουν παντοῦ τήν φωνή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως -μέσῳ τοῦ Ψηφίσματός του τήν 21ην Σεπτεμβρίου 2017- πού λέει ὅτι δέν εἶναι σωστό, δέν εἶναι θεμιτό, δέν εἶναι πρέπον νά ἀλλάξουμε τήν χριστιανική ἀνθρωπολογία, τήν φυσιολογία καί ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Δέν μπορεῖ νά ἀποφασίζει μόνος του ἄν θά διαλέξει τό α ἤ τό β φύλο. Ὅλους μας νά μᾶς συγκλονίσει αὐτό τό νομοσχέδιο καί νά μήν παρασυρθοῦμε γιατί θά μεταβληθοῦμε σέ μία ζούγκλα καί θά εἶναι κάτι τό πολύ φοβερό. Ἀντί στά παιδιά μας νά ποῦμε ὅτι εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ὅτι πλάσθηκαν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ γιά νά φθάσουν στό καθ’ ὁμοίωσιν, νά τούς ποῦμε νά διαλέξουν τό φύλο τους; Εἶναι φοβερό, ντροπή, εἶναι πολύ ἄσχημα αὐτά τά πράγματα, εἶπε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.Σεραφείμ.
Εὐχήθηκε σέ ὅλον τόν κόσμο νά ἔχει αὐτές τίς τρεῖς μεγάλες ἀρετές, πού ἐξυμνῆ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος Πίστι - Ἐλπίδα καί Ἀγάπη, κι ἡ Παναγία μας, πού μᾶς προστατεύει καί ἐπιθυμεῖ νά διατηρήσουμε αὐτές τίς πνευματικές καί ἠθικές μας ἀξίες, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στό ἱερό Τρίπτυχο Πατρίδα – Θρησκεία – Οἰκογένεια, νά μᾶς ἐνδυναμώνη πάντα στόν ἀγῶνα μας.
Παρέστησαν ὅλες οἱ τοπικές Ἀρχές: ὁ Δήμαρχος κ.Εὐστράτιος Χαρχαλάκης μέ τούς Ἀντιδημάρχους καί μέλη τοῦ Δ.Σ., ὁ Βουλευτής κ.Κώστας Κατσαφᾶδος, ἡ πολιτεύτρια κα.Ρούσου, ὁ πρώην Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ.Σπυρ. Σπυρίδων, ὁ πολιτευτής κ.Πέτρος Μούγιος, ὁ Γραμματέας Δημοσίας Τάξεως & Προστασίας Πολίτη (Ὑποστράτηγος Ἀστυνομίας ἐ.ἀ.), ὁ Ταξίαρχος τοῦ ΚΕΕΜ τῆς Σπάρτης κ.Χατζηνικολάου ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ, ὁ Κυβερνήτης καί τιμητικό ἄγημα τῆς Τορπιλακάτου «Καβαλούδης», πού ναυλωχεῖ στά Κύθηρα μετά ἀπό αἴτημα τοῦ Δήμου, οἱ τοπικές στρατιωτικές, ἀστυνομικές, λιμενικές καί πυροσβεστικές Ἀρχές καί πάρα πολύς κόσμος, παρά την προσωρινή ἔλλειψη σύνδεσης ἀτμοπλοϊκῶς μέ τόν Πειραιᾶ καί τήν Κρήτη.
Τό ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας περί ὥραν 7 μ.μ. ἐψάλη ὁ Ἑσπερινός Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς καί τήν ἑπομένη ἡμέρα Δευτέρα
25-9-2017 τό πρωί ἐτελέσθη Ὄρθρος - Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί Ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ.
Μέ ταπεινότητα καί εὐσέβεια οἱ Κυθήριοι καί οἱ προσκυνητές προσέπεσαν εὐλαβικά στήν Μυρτιδιώτισσα πού ἀπεσόβησε τά χειρότερα ἀπό τήν μεγάλη πυρκαγιά τοῦ Αὐγούστου καί ἔσωσε ἀπό τίς φλόγες τό Ἱερό της Προσκύνημα, τό Προσκύνημα τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Κυθήρων.
Ἀπό τό Παναγιοσκέπαστο νησί τῆς Μυρτιδιώτισσας χρόνια πολλά καί βοήθεια ἡ Παναγία μας ἡ Μυρτιδιώτισσα σέ ὅλο τόν κόσμο.

http://www.romfea.gr/diafora/17162-ta-kuthira-timisan-tin-prostatida-tous-foto

http://adelinfm.blogspot.gr/

Εὐχαριστοῦμε τό IONIAN CHANNEL

footer

  • Δευτέρα 23 Οκτωβρίου Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 43 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    1423800

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ