Χειροτονία Ἱερέως στά Ἀντικύθηρα γιά πρώτη φορά 
xeirotonia presvyterou antikythira 16122017 09
 
          Πρωτόγνωρες ἱερές στιγμές ἔλαβαν χώρα τό Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 στά Ἀντικύθηρα, ὅπου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μύρωνος, πολιούχου καί προστάτου τῆς νήσου, τελέσθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ ἡ εἰς τόν δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Διονυσίου (κατά κόσμον Κωνσταντίνου) Μάλλιου. Εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού τελεῖται τό μέγα μυστήριο τῆς χειροτονίας, στό νησί τῶν Ἀντικυθήρων, τουλάχιστον κατά τή νεότερη ἱστορία τοῦ νησιοῦ.

Διαβᾶστε στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου τόν Χειροτονητήριο Λόγο τοῦ Σεβ.Μητρ.Κυθήρων κ.Σεραφείμ. Δεῖτε video καί πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον καί τήν χειροθεσία εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ π.Διονυσίου Μάλλιου εἰς τά Ἀντικύθηρα.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος, πέραν τοῦ χειροτονηθέντος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἐσταυρωμένου Κυθήρων Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Φρουμέντιος Δημητρίου, ὁ Ἐφημέριος τῶν Ἀντικυθήρων π.Ἀντώνιος Λιγοψυχάκης καί ὁ νέος Διάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης. Παρόντες στή χειροτονία ἦταν ὁ Δήμαρχος Κυθήρων κ. Εὐστράτιος Χαρχαλάκης, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Κοινότητας τοῦ νησιοῦ κ. Ἀνδρέας Χαρχαλάκης, ἡ Ἀντιπρόεδρος κ. Ἀγγελική Λιγοψυχάκη, καθώς καί ὁ Πρόεδρος τῆς ΜΚΟ «Θεόφιλος» γιά τίς πολύτεκνες οἰκογένειες κ. Ἰωάννης Ναυπλιώτης.

 

Κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τούς Ἁγίους Μόδεστο καί Θεοφανώ, παλαιότατη ἱερά ἀσημένια εἰκόνα τῶν ὁποίων εὑρίσκεται στό Ναό τοῦ Ἁγίου Μύρωνος, καθώς κατά τό παλαιό ἔθος πραγματοποιοῦνταν λαμπρός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Μοδέστου στό νησί, ὡς προστάτου τῶν οἰκοσίτων ζώων. 
 
Ὁ χειροτονηθείς θά ἀναλάβει σταδιακά ἱερατική διακονία στά Ἀντικύθηρα, ἀπό κοινοῦ μέ τόν ἐπί 35 ἔτη σεβάσμιο ἱερέα τοῦ νησιοῦ π. Ἀντώνιο, ἐνῶ προοδευτικά θά διαβιώνει στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Μύρωνος, μέ τήν προοπτική ἐπάνδρωσής του ὡς Ἱερᾶς Μονῆς, κάτι πού θά ζωογονήσει τό μικρό νησί, πού φθίνει πληθυσμιακά. 
 
Τό μικρό νησί μέ τή μεγάλη ἱστορία, παγκοσμίως ξακουστό λόγῳ τῶν εὑρημάτων τοῦ γνωστοῦ Ναυαγίου τῶν Ἀντικυθήρων, ἀποτελοῦσε μιά ἀνθοῦσα κοινωνία μέχρι πρίν λίγες δεκαετίες. Διέθετε ἀξιόλογη ἀγροτική παραγωγή, ἐλαιοτριβεῖο, 7 ἀνεμόμυλους καί ἕνα νερόμυλο, κτηνοτροφία καί μελισσοκομία καί σχεδόν 300-400 μόνιμους κατοίκους. Στήν ἀπογραφή πού διενεργήθηκε τό ἔτος 1848 καί φυλάσσεται στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κυθήρων καταγράφονται ὡς μόνιμοι κάτοικοι τῆς νήσου, μεταξύ ἄλλων, καί ἕξι (6) Ἱερεῖς:
1.Γεώργιος Ἀνδρόνικος του Ἰωάννου, ἐτῶν 80
2.Ἐμμανουήλ Κυνηγαλάκης, ἐτῶν 71
3.Γεώργιος Πλουμίδης, ἐτῶν 50 (μέ τήν ἔνδειξη Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος)
4.Ἠλίας Γαλανάκης τοῦ Γεωργίου, ἐτῶν 54
5.Σταυριανός Βενεράκης τοῦ Ἐμμανουήλ, ἐτῶν 72
6.Νικόλαος Βενεράκης τοῦ Σταυριανοῦ, ἐτῶν 30 (υἱός τοῦ ἀνωτέρω).
Ἐπίσης, στήν ἴδια ἀπογραφή ἀναφέρεται καί μιά μοναχή στή νῆσο ὑπό τά ἑξῆς στοιχεῖα: Ζαμπία, ἐτῶν 80, καλογραία.
 
Τό μοναδικό γεγονός τῆς χειροτονίας Ἱερέως στά Ἀντικύθηρα ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα ἔνδειξη τῆς Θείας Πρόνοιας γιά τό νησί αὐτό καί Θεῖο Μήνυμα γιά τήν ἀνάσχεση τῆς πληθυσμιακῆς του συρρίκνωσης, καί ὅπως τόνισε καί ὁ Σεβασμιώτατος Κυθήρων στήν ὁμιλία του πρός το νέο Ἱερέα π.Διονύσιο, ἀποδεικνύει τή διαρκή φροντίδα τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Μύρωνος γιά τόν τόπο του. 
Ἄξιος! ὁ νέος Πρεσβύτερος – Μοναχός τῆς Ἐκκλησίας μας.


Ὁ Λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ 
κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Πρεσβυτέρου π.Διονυσίου Μάλλιου
Ἱερολογιώτατε Διάκονε π.Διονύσιε,
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ σοῦ ἐπεφύλαξε μεγάλες εὐλογίες στή ζωή σου μέσα σ’ αὐτή τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων.
Στήν ἀρχή τοῦ μηνός αὐτοῦ, στίς 2 Δεκεμβρίου, πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐτίμησε τήν ἱερή μνήμη τοῦ νεοφανοῦς συμπαθεστάτου Ἁγίου τῶν καιρῶν μας, τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἔλαβες τήν ρασευχή, ἐνδύθηκες δηλ. τό τίμιο καί αἱματοβαμμένο ράσο τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχοῦ, καί τό ὄνομα Διονύσιος, τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Διονυσίου, Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης, τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν Ζακύνθῳ ἀναπαυομένου, τοῦ καί Πολιούχου καί Προστάτου αὐτῆς. Μέ τό πρῶτο αὐτό στάδιο τῆς Μοναχικῆς ζωῆς ἀνοίχθηκες στό πέλαγος τῆς Θείας Ἀγάπης, πού βιώνεται στόν δίαυλο τῆς Μοναχικῆς ἀφιερώσεως.
Δυό μέρες ἀργότερα, στήν ἱερή μνήμη τριῶν ἐπιφανῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας : τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Βαρβάρας, τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ὑμνογράφου καί μεγάλου Δογματικοῦ Θεολόγου τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἁγίου Προστάτου μου Σεραφείμ, Ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου, τοῦ Ἱερομάρτυρος καί θαυματουργοῦ, εἶχες τά προσωπικά σου ἱερά εἰσόδια στήν ἁγία ζωή τῆς Ἱερωσύνης, τοῦ Ἱερατικοῦ βίου, μέ τό νά λάβης τόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης. Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας σέ κατέστησε Διάκονο τῆς ἁγίας Μάνδρας Του, τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπί μία ἑβδομάδα συνεχῶς διακονοῦσες στό Ἅγιο Θυσιαστήριο.Συλλειτούργησες στίς ἱερές μνῆμες τῶν μεγάλων καί ὀνομαστῶν Ἁγίων Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ καί Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ, μέ τόν Ἐπίσκοπό σου καί ἄλλους σεβασμίους Πατέρες καί διηκόνησες τήν φρικτή καί Ἁγία Τράπεζα καί τόν ἐν αὐτῇ «θυόμενον Οὐράνιον Ἄρτον», τό Τίμιον Σῶμα καί τό Πανάγιο Αἷμα τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αὐτές τίς ἡμέρες ἰδιαίτερα βλέπουμε τή χαρά, τήν εἰρήνη καί τήν εὐλογία τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ στό πρόσωπο καί τήν ὅλη ὕπαρξί σου καί σοῦ εὐχόμαστε ὅλοι, Κληρικοί καί λαϊκοί, νά ἔχης μόνιμη καί ἀναφαίρετη αὐτή τήν Θεία χαρίτωσι σ’ ὅλη σου τή ζωή.
Δυό ἑβδομάδες ἀργότερα, στή σημερινή γιορτή τοῦ Ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, καλεῖσαι νά λάβης τόν δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, νά καταστῆς Πρεσβύτερος, Ἱερεύς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἐδῶ στά Ἀντικύθηρα, τά μικρά σέ πληθυσμό, ἀλλά ὀνομαστά καί κοσμοξακουσμένα μέ τήν χριστιανική καί προχριστιανική ἱστορία τους˙ μέ τόν ἔφηβο τῶν Ἀντικυθήρων καί τόν πασίγνωστο πιά μηχανισμό τους, πού ἀνακαλύφθηκε μέ τίς ἔρευνες στό ἱστορικό ναυάγιο τῶν Ἀντικυθήρων˙ καί πάνω ἀπ’ ὅλα τά προηγούμενα, μέ τήν θαυματουργό Ἁγία Εἰκόνα καί τό ἱερό ἀπότμημα τῶν Ἁγίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος, Προστάτου καί Πολιούχου τῶν Ἀντικυθήρων, μέ τό Ἁγιοσκέπαστο Μοναστῆρι του καί τό γειτονικό Ἁγίασμά του, ἐπέλεξα νά λάβη χώραν τό ἱερώτατο Μυστήριο τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας σου διά δύο λόγους.
Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι ὅτι πιστεύω πώς ἐδῶ στήν Ἱερά Μητρόπολί μας, καί ἰδιαίτερα στά περιώνυμα πλέον Ἀντικύθηρα, σέ ἔφερε ὁ Πανάγιος Θεός διά τῶν ἁγίων εὐχῶν καί ἐντεύξεων τοῦ Ἁγίου Μύρωνος, Ἐφόρου καί σκεπαστοῦ τῆς νήσου τῶν Ἀντικυθήρων.
Θά μοῦ ἐπιτραπῆ στό σημεῖο αὐτό νά παραθέσω τήν συνομιλία μου μέ τόν ὄμορο καί πολυσέβαστό μοι Μητροπολίτη Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ.Εὐστάθιο, Τοποτηρητή τώρα τῆς ἄλλης ὁμόρου Μητροπόλεως Μάνης, μετά τήν ἁγία κοίμησι τοῦ πρό 40ημερῶν ἐκδημήσαντος πρός Κύριον σεβασμίου Ποιμενάρχου της κυροῦ Χρυσοστόμου.
Σέ πρόσφατη τηλεφωνική μας ἐπικοινωνία ὁ Σεπτός Μητροπολίτης Σπάρτης εἶχε τήν καλωσύνη νά μέ προσκαλέση ὡς Τοποτηρητής στό 40νθήμερο αὐριανό ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀοιδίμου Μητροπολίτου Μάνης κυροῦ Χρυσοστόμου. Τόν εὐχαρίστησα θερμά, ἀλλά καί παράλληλα ἐξέφρασα τήν λύπη καί τήν ἀδυναμία μου νά παραστῶ, λόγῳ τῆς ἐπισκέψεώς μου στά Ἀντικύθηρα γιά τήν τέλεσι τῆς προγραμματισθείσης χειροτονίας Διακόνου εἰς Πρεσβύτερον.
Τότε, ἐν χαρᾷ μεγάλῃ ὁ προσφιλέστατός μοι ἅγιος Σπάρτης ἀνεφώνησε : «χειροτονία στά Ἀντικύθηρα; αὐτό εἶναι δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ».
Πράγματι, Ἱερολογιώτατε ἅγιε Διάκονε π.Διονύσιε, ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ δεχθήκαμε τήν ἄφιξί σου στήν Ἱερά Μητρόπολί μας, καί μάλιστα στά Ἀντικύθηρα. Θέλημα Θεοῦ καί εὐλογία τοῦ Ἁγίου Μύρωνος.
Εἶπα στήν εἰς Διάκονον χειροτονία σου καί τό ἐπαναλαμβάνω καί σήμερα ὅτι οἱ ἀκοίμητες πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Μύρωνος γιά τό δικό του αὐτό νησί ὁδήγησαν ἐδῶ τά βήματά σου.
Τό καλοκαίρι, πού πέρασε εἶχα ζητήσει βοήθεια ἀπό τόν ὄμορο Μητροπολίτη Κισάμου κ.Ἀμφιλόχιο γιά τά Ἀντικύθηρα. Τόν παρεκάλεσα νά στείλη ἐδῶ ἕναν Ἱερομόναχο γιά τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, προκειμένου νά συμπαρασταθῆ λειτουργικά στόν ἀγαπητό καί σεβαστό μας Γέροντα Ἱερέα τῶν Ἀντικυθήρων π.Ἀντώνιο. Καί ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνταποκρίθηκε ἄμεσα καί πρόθυμα, δέν κατέστη δυνατόν νά ἀφιχθῆ ὁ Ἱερεύς, λόγῳ τῆς ἀκινητοποιήσεως τοῦ περιφερειακοῦ πλοίου ὅλο τό καλοκαῖρι.
Ἐκράτησε, ὅμως, τόν παρακλητικό μου λόγο ὁ ἅγιος Κισάμου καί ὅταν ἐσύ, ἅγιε Διάκονε, ἀσκούμενος ἐπί διετίαν περίπου σέ ἕνα παραλιακό Μοναστῆρι τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας του, ἐζήτησες ἡσυχαστικό τόπο ἀσκήσεως, μακριά ἀπό τήν ἐπίδρασι τοῦ τουρισμοῦ, ἐκεῖνος σοῦ ὑπέδειξε τήν Ἱερά Μητρόπολι Κυθήρων καί τά Ἀντικύθηρα. Τό ἴδιο σοῦ ἐπανέλαβε καί ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τῆς ἐκεῖσε Ἱερᾶς Μονῆς, γι’ αὐτό καί βρίσκεσαι ἀπό τετραμήνου περίπου ἀνάμεσά μας, ἀφοῦ ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ κατηύθυνε κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τά πράγματα.
Καί ὁ δεύτερος λόγος, πού ἐπέλεξα νά γίνη στά Ἀντικύθηρα ἡ χειροτονία σου εἰς Πρεσβύτερον εἶναι, ἀφ’ ἑνός μέν ἐπειδή ἀγαπᾶς κι ἐσύ τό εὐλογημένο αὐτό καί ἁγιοφρούρητο νησί, καί ἀφ’ ἑτέρου, διότι πρέπει νά συμπαρίστασαι στόν ἐν ἀναρρώσει εὑρισκόμενον συμπαθῆ Ἐφημέριο τοῦ νησιοῦ π.Ἀντώνιο, ἰδιαίτερα στίς Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα, καθώς καί στίς μεγάλες γιορτές.
Ὁ π.Ἀντώνιος συμπληρώνει 35ετία Ἱερατικῆς ζωῆς καί εἶναι ἄξιος κάθε τιμῆς καί συμπαραστάσεως, γιατί σέ ὅλα αὐτά τά ἱερατικά του χρόνια διηκόνησε καί διακονεῖ φιλότιμα καί φιλόπονα, μέ ταπείνωσι καί ἁπλότητα τό μικρό του ποίμνιο.
Καί γιά ἕνα ἀκόμη λόγο ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία θέλει τήν ἐδῶ παρουσία σου καί διακονία. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν κατανόησι καί συμπαράστασι τῶν ἀκριτῶν αὐτῶν κατοίκων τῶν Ἀντικυθήρων καί ἰδιαίτερα μέ τήν ἀγαστή συνεργασία τοῦ Δήμου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων μέ τήν Ἱερά Μητρόπολί μας καί ἄλλους δημόσιους φορεῖς ἐπιχειρεῖται αὐτόν τόν καιρό, μέ πρωτοστάτη τόν Ἀντικυθήριο τήν καταγωγή Δήμαρχό μας κ.Εὐστράτιο Χαρχαλάκη, ὁ ἐποικισμός τῶν Ἀντικυθήρων μέ ἑλληνικές πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀφοῦ δέν προχωροῦσε, ἀπό πλευρᾶς τῆς ἁρμόδιας Πρεσβείας, ἡ ἄλλη λύσις τῆς ἐγκαταστάσεως ἐδῶ ὀρθοδόξων οἰκογενειῶν ἀπό τόν Λίβανο.
Καί ἡ δική σου παρουσία θά συμβάλη, ἀγαπητέ μου Διάκονε, στήν ἐνταῦθα ἐγκαταβίωσι ὀρθοδόξων ἑλληνικῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν, ἀφοῦ καί ἐσύ ὡς πτυχιοῦχος Μηχανολόγος τοῦ Πολυτεχνείου Πατρῶν καί ὡς πτυχιοῦχος τῆς Θεολογίας θά δώσης τήν βοήθειά σου. 
Πιστεύω, ἀκόμη, ὅτι ἡ πάνσοφη Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, μέ τίς θεοπειθεῖς ἅγιες εὐχές τοῦ Ἁγίου Μύρωνος, ἔφερε κοντά μας καί τόν κ.Ἰωάννη Ναυπλιώτη, Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» καί ἐμφύτευσε στήν καρδιά του, ἀλλά καί στόν Σύλλογο Πολυτέκνων, πού προΐσταται, πολλή ἀγάπη καί θερμό ἐνδιαφέρον γιά τά Ἀντικύθηρα.
Ἄν εὐδοκήση καί εὐλογήση ὁ Πανάγαθος Θεός, βλέπω σύντομα νά ἐγκαθίστανται αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, νά καλλιεργῆται ἡ γῆ, νά ἀξιοποιοῦνται τά βοσκοτόπια, νά λειτουργῆ τό Δημοτικό Σχολεῖο καί Νηπιαγωγεῖο καί νά ζωντανεύει καί νά ὁμορφαίνει ὁ τόπος μας.
Ἱερολογιώτατε Διάκονε π. Διονύσιε,
Ἄς ἐπανέλθωμε στό προκείμενο, στό μεγάλο γεγονός τῆς χειροτονίας σας εἰς Πρεσβύτερον, στήν μεγάλη σου αὐτή καί ἱερή ὥρα τῆς ζωῆς σου.
«Βλέψον ἱερεῦ τόν θυόμενον ἄρτον, οὗτος φλόξ ἐστιν, οὐχ ἡ ποτέ ἐν βάτῳ, ἀλλά φλόξ φλογός καί φλογίνη ρομφαία, ἅπτοντα ἀναιδῶς φλέγουσα ἱερέα», παραγγέλλει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.
Καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος παρατηρεῖ ὅτι : «ὁ Ἱερεύς εἶναι στό μέσον τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων˙ ἀνεβάζει στόν οὐρανό τίς προσευχές τῶν ἀνθρώπων καί κατεβάζει τήν χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο». Καί σέ ἄλλο σημεῖο τονίζει ὁ θεῖος Χρυσόστομος: «ἀρκεῖ ἕνας ἄνθρωπος γεμᾶτος ἀπό ἱερό καί ἔνθεο ζῆλο γιά νά ἀνορθώση ὁλόκληρο τόν Δῆμο, ὅλη τήν κοινωνία».
Μέ αὐτή τήν συνείδησι καί συναίσθησι τῆς ἱερατικῆς σου εὐθύνης καί διακονίας, καί μέ τόν θεῖο ὁπλισμό τῆς εὐσεβείας καί θεοσέβειας, τῆς βιώσεως καί τῆς ὁμολογίας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καί τῆς ἀγαπητικῆς σου σχέσεως καί κοινωνίας σου μέ τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους μας, καλεῖσαι νά προσαναβῆς τόν ἀναβαθμό τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς καί νά λάβης τό «ἔλαιον ἀγαλλιάσεως» τῆς Ἱερωσύνης γιά νά τελῆς τά ἅγια Μυστήρια καί νά ὁδηγῆς τόν λαό τοῦ Θεοῦ στή μετάνοια καί τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία.
Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἀγαπητέ μου ἀδελφέ, νά σέ καταστήση σκεῦος τίμιον καί ἐκλεκτόν, σκεῦος εὔχρηστον εἰς διακονίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.- 
 
Χειροθεσία τοῦ Ἱερομονάχου π.Διονυσίου Μάλλιου εἰς Ἀρχιμανδρίτην
 
Μέ κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ Ἱερά Μνήμη τοῦ ἐν Ἀγίοις Πατρός ἡμῶν Διονυσίου Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, στόν Ἱερό Ναό του στό νησί τῶν Ἀντικυθήρων, τό ἀκρότατο πρός νότον τῶν Ἑπτανήσων. Στίς ἱερές Ἀκολουθίες προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, πλαισιούμενος ἀπό τόν Ἐφημέριο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἐσταυρωμένου Χώρας - Κυθήρων Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη π. Φρουμέντιο Δημητρίου, τόν Ἱερομόναχο π. Διονύσιο Μάλλιο, πού χειροτονήθηκε στό δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης τό Σάββατο 16/12 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων, τόν Ἱερέα τῶν Ἀντικυθήρων π. Ἀντώνιο Λιγοψυχάκη καί τόν Διάκονο τῆς Μητροπόλεως π. Κωνσταντῖνο Μπιθιγκότζη. Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ἑνώνεται μέ τόν προϋπάρχοντα Ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί δεσπόζει ὕπερθεν τοῦ λιμένος τοῦ νησιοῦ. 
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε σέ Ἀρχιμανδρίτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν Ἱερομόναχο π. Διονύσιο Μάλλιο, ὁ ὁποῖος προορίζεται νά διακονεῖ στά Ἀντικύθηρα ἀπό κοινοῦ μέ τόν ἐπί 35 ἔτη Ἱερέα τοῦ νησιοῦ π. Ἀντώνιο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν παραβολή τοῦ Μεγάλου Δείπνου, παροτρύνοντας τό νέο Ἀρχιμανδρίτη νά δεχθεῖ τό κάλεσμα καί τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ, ὅπως τό δέχθηκε καί ὁ Ἅγιος Διονύσιος πού διακρίθηκε γιά τήν ταπείνωση, τήν ἁπλότητα καί τή συγχωρητικότητά του. Οἱ λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι τοῦ μικροῦ νησιοῦ περιέβαλαν ἤδη μέ ἀγάπη τό νέο Ἱερέα ἀναφωνόντας τό «ΑΞΙΟΣ». 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας δόθηκε τό παραδοσιακό νηστίσιμο κέρασμα, κουκιά καί ἐλιές, πού εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος. Ἀνάμεσα στό ἐκκλησίασμα βρέθηκε καί ὁ Δήμαρχος Κυθήρων καί Ἀντικυθήριος στήν καταγωγή κ. Εὐστράτιος Χαρχαλάκης.

 
 
Εὐχαριστοῦμε γιά τίς φωτογραφίες τόν κ.Ἀνδρέα Χαρχαλάκη
 

footer

  • Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου Των εν τοις Ευγενίου μαρτύρων, Ανθούσης μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 144 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    6470744

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ