ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
              Ἐν Κυθήροις τῇ 10ῃ Ἰανουαρίου 2018
 
«Ἱερός πόλεμος;»
Στό φύλλο 330/Δεκέμβριος 2017 τῆς Ἐφημερίδας «Κυθηραϊκά» (ἡ ὁποία μέ τό νέο χρόνο γιορτάζει τά 30χρονά της καί τῆς εὐχόμαστε νά γιορτάση μέ χαρά καί τά 60χρονα καί 100χρονα), στό πρωτοσέλιδο δημοσιεύθηκαν δύο ἄρθρα : «Ἱερός πόλεμος» σέ Ἀρχαιολογική γιά τή συντήρηση τῆς Μυρτιδιώτισσας καί «Σκέψεις», πού ἀφοροῦσαν τό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε στά δημοσιεύματα αὐτά ἐγκαίρως μέ τήν ἀπό 18-12-2017 ἐπιστολή του, ἡ ὁποία εἶναι τετρασέλιδη. Ἔκανε τήν πρότασι, ἐπειδή ἀφορᾶ σέ δύο διαφορετικά θέματα, νά δημοσιευθῆ ἡ ἀπάντησίς του σέ δύο συνεχόμενα τεύχη τῆς Ἐφημερίδος. Ὁ Διευθυντής κ.Ἐμμ. Καλλίγερος στό ἑπόμενο φύλλο 331/Ἰανουάριος 2018 καί στήν τρίτη σελίδα μέ τίτλο : «Ὁ Μητροπολίτης γιά Εἰκόνα καί Ἐγχώριο», χαρακτηρίζοντας ὡς μακροσκελῆ τήν ἀπάντησι σημειώνει : «παρότι ὁ ἐπιστολογράφος δίνει τήν δυνατότητα τῆς τμηματικῆς δημοσίευσης, κάτι ἐντελῶς ἀντιδημοσιογραφικό, εἴμαστε σέ προφανῆ ἀδυναμία δημοσίευσης, καθώς θά θέλαμε τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ χώρου μας, τή στιγμή μάλιστα πού ἔχουμε καί … γενέθλια». Καί παραπέμπει τήν ἀπάντησι τοῦ Μητροπολίτου καί τίς σχετικές ἐπιστολές Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας καί Ἱ. Μητροπόλεως στήν ἠλεκτρονική ἔκδοση τῶν «Κυθηραϊκῶν».
Ὁ κ.Διευθυντής θεωρεῖ «ἐντελῶς ἀντιδημοσιογραφικό τήν τμηματική δημοσίευση», ἀλλά ἡ πρότασις τοῦ Σεβασμιωτάτου ἦταν νά δημοσιευθῆ σέ δύο συνεχόμενα τεύχη τῆς Ἐφημερίδος ἡ ἐπιστολή του, διαχωριζόμενη στά δύο θέματά της. Ἀπό τίς 16 σελίδες  τῶν «Κυθηραϊκῶν» οἱ 4, καί αὐτές ὄχι ὁλόκληρες, ἀφιερώνονται στά «γενέθλια». Δέν θά ἔπρεπε γι’ αὐτά τά δύο βασικά θέματα νά δοθῆ ἡ δυνατότητα τῆς δημοσιεύσεως γιά τήν σωστή ἐνημέρωσι τοῦ κοινοῦ; Πῶς, ὅταν προέκυψε τό πρόβλημα τῶν προσφυγῶν τήν περασμένη ἄνοιξι γιά τά Ἱερά Προσκυνήματά μας, ἀφιέρωσε τά 2/3 σχεδόν τοῦ τεύχους τοῦ Ἀπριλίου 2017 (ἀρ.φύλλου 323) γιά νά προβληθῆ ἡ ἀντίθετη ἄποψη; Ποῦ εἶναι ἡ ἀμεροληψία, ἡ ἀντικειμενικότητα καί ἡ ἴση μεταχείρισις; Δέν εἶναι «ἐντελῶς ἀντιδημοσιογραφικό» καί ἀντιδεοντολογικό τό νά ἀρνεῖται τήν δημοσίευσι στήν ἔντυπη ἔκδοσι, ἐνῶ ἀπό τόν νόμο εἶναι ὑποχρεωμένος στήν ἴδια σελίδα καί μέ τά ἴδια τυπογραφικά στοιχεῖα νά τό κάνει; Ἀλλά καί τήν παραπάνω δημοσίευσι, πού δέν εἶναι κἄν ἀπάντησις, τήν δημοσιεύει στήν τρίτη σελίδα.
Φρονοῦμε ὅτι αὐτό πού ἔγινε δέν εἶναι ἠθικό, τίμιο καί δίκαιο, ἀλλ’ οὔτε καί εὐγενικό. Διότι στά δύο αὐτά δημοσιεύματα τοῦ Δεκεμβρίου γίνεται λόγος γιά τό ὅτι «ὁ Μητροπολίτης ξεκίνησε αὐτή τήν περιπέτεια», μέ τήν προσφυγή γιά τά Ἱερά μας Προσκυνήματα (ἐνῶ παραθεωρεῖ τόν ἀρχιτέκτονα τοῦ νομικοῦ χάους, τό ὁποῖο προκαλεῖ τό ἀναβιῶσαν καί προσβαλλόμενο ὡς ἀντισυνταγματικό καί ἀντικανονικό Π.Δ. 5/2017) καί χαρακτηρίζει ὡς πεῖσμα τό ὅλον ἐγχείρημα. Καί στό ἄλλο δημοσίευμα γιά τήν Ἁγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας δίνεται ἡ εἰκόνα ὅτι ὁ Μητροπολίτης εἶναι αὐταρχικός, ἀνακόλουθος, ἀφερέγγυος κ.ἄ. Αὐτή, ὅμως, εἶναι ἡ ἀλήθεια;
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἀναγκαζόμεθα ἐκ τῶν πραγμάτων καί χάριν τῆς ἀντικειμενικῆς καί ὀρθῆς πληροφορήσεως τοῦ ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί κάθε ἄλλου ἐνδιαφερομένου νά δημοσιεύσωμε στήν ἱστοσελίδα μας τήν ἀπάντησι τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τά «Κυθηραϊκά» μέ τίτλο : «Ἱερός πόλεμος;», καθώς ἐπίσης καί τά σχετικά μέ τήν πάνσεπτη Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας ἔγγραφα πρός τήν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία.
 
1.Τό κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Σεβ. Μητρ. Κυθήρων κ.Σεραφείμ
 
              Ἐν Κυθήροις τῇ 18ῃ Δεκεμβρίου 2017 
«Ἱερός πόλεμος;»
                                                                     Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
Κύριε Διευθυντά,
                                                                            Εὐλογημένο τό ἅγιο Δωδεκαήμερο τῶν ἑορτῶν.
Στό ὑπ’ ἀριθ. 330 φύλλον τῆς Ἐφημερίδας «Κυθηραϊκά», Δεκέμβριος 2017, στήν 1 καί 5 σελίδα κάνετε λόγο γιά «κρίση μέ ἀπρόβλεπτες προεκτάσεις» καί «ἱερό πόλεμο» μεταξύ Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας γιά τή συντήρηση τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, «πόλεμος» μᾶλλον ξαφνικά καί ἀπό τό … πουθενά».
Ἀναφέρεστε στά τρία ἔγγραφα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (2, 8 καί 9/11-2017), χωρίς βέβαια νά δημοσιεύετε τό περιεχόμενό τους, λόγῳ τῆς ἐκτάσεως, πού καταλαμβάνουν. Καλόν εἶναι, γιά τήν σφαιρική θεώρησι τοῦ πράγματος, νά τά δημοσιεύσετε στήν ἠλεκτρονική σας ἔκδοσι, ὅπως ἀναγκάζομαι καί ἐγώ νά τό κάμω στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Καί ἐπειδή μέ τό δημοσίευμά σας αὐτό δέν παρουσιάζεται ὅλη ἡ ἀλήθεια καί δέν σᾶς εἶναι γνωστές κάποιες λεπτομέρειες, θά μέ ἀνεχθῆτε μέ τό νά σημειώσω κατά τόν πιό λακωνικό τρόπο τίς ἀκόλουθες ἐξηγήσεις.
1. Σέ ἐπίπεδο συζητήσεων εἶχε γίνει στό παρελθόν λόγος γιά τήν συντήρησι τῆς Πανσέπτου Εἰκόνος τῆς Μυρτιδιώτισσας μεταξύ τῶν δύο Ἐπιτροπῶν καί μάλιστα τήν περασμένη ἄνοιξι, πού καταρτίζονταν ὁ νέος προϋπολογισμός, ἐλήφθη μέριμνα καί περί αὐτοῦ. Ἐπανειλημμένα εἶχα τονίσει ὅτι ἄν γινόταν ἕνα τέτοιο σοβαρό ἐγχείρημα θά ἔπρεπε νά ἐπιστρατεύσωμε τόν λίαν πεπειραμένο καί ἐπιδέξιο συντηρητή κ.Μιχάλη Μιχαηλίδη, ὁ ὁποῖος, κατόπιν ὑποδείξεως τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, εἶχε συντηρήσει πρό 10ετίας περίπου τά Ἱερά Τέμπλα τόσο τοῦ παλαιοῦ Καθολικοῦ (τοῦ κάτω Ἱ. Ναοῦ), ὅσο καί τοῦ νέου Καθολικοῦ (ἄνω Ἱ. Ναοῦ) τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας, κατά ἕνα ἄψογο καί τέλειο τρόπο (καί ἀναφέρομαι κυρίως στό κατάμαυρο Τέμπλο τοῦ κάτω Ναοῦ, τῆς εὑρέσεως). Ὁ ἴδιος συντηρητής συντήρησε - ἀποκατέστησε καί τά Ἱερά Τέμπλα : τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἐσταυρωμένου Χώρας – Κυθήρων, Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων, Παναγίας Ὁδηγήτριας Καλάμου, Ἁγίου Εὐσταθίου Σταθιανίκων κ.ἄ.
2. Μετά τήν συζήτησι αὐτή καί τήν ἔνταξι στόν Προϋπολογισμό, καί χωρίς νά μεσολαβήση τίποτε ἄλλο, ἐνημερώθηκα πρό τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἐγχωρίου κ.Παν. Κομηνό ὅτι ἐπίκειται ἡ συντήρησις τῆς Εἰκόνος καί ὅτι ἀνετέθη ἡ ἐργασία στόν συντηρητή κ. Ἰωαν. Σπανό. (Ἐκ τῶν ὑστέρων ἀντελήφθην ὅτι ἦταν τό πρόσωπο, πού εἴχαμε πρό 20ετίας συνεργασθῆ στίς Σπέτσες γιά τήν συντήρησι ἱερῶν κειμηλίων). Τό γεγονός αὐτό μέ ἐξένισε, διότι εὑρέθην πρό εἰλημμένης ἀποφάσεως, ἐνῶ ὄχι τόσο ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἀλλ’ ὡς ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων ἔχω τήν πρώτη καί κύρια εὐθύνη σέ ἱερά ἀντικείμενα, πού θεωροῦνται «ἐκτός συναλλαγῆς». Φάνηκε ἡ δυσφορία μου γιά τήν ἐπιλογή ἑνός προσώπου – συντηρητοῦ, τοῦ ὁποίου δέν εἴχαμε «δείγματα γραφῆς», χωρίς νά πάει ὁ νοῦς μου ὅτι ἦταν τό πρόσωπο, πού παλαιότερα εἴχαμε συνεργασθῆ (ἄν καί ἡ περίπτωσις τῆς συντηρήσεως τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Μυρτιδιώτισσας εἶναι ἰδιάζουσα καί πολύ διαφορετική), ἀλλά δέν ἀντέδρασα ἐκείνη τήν στιγμή, ἀφοῦ βρέθηκα πρό τετελεσμένης διαδικασίας. Ὅμως, καθώς πλησίαζε ὁ καιρός μέ «ἔτρωγε» κυριολεκτικά ἡ ἀγωνία καί ἀνησυχία.
3. Μία ἑβδομάδα πρό τῆς ἀποστολῆς τῆς πρώτης μου ἐπιστολῆς ἐπικοινώνησα τηλεφωνικῶς μέ τήν Ἀρχαιολόγο τῶν Κυθήρων κ.Μαρίνα Παπαδημητρίου καί ἐξέφρασα τήν λύπην μου, διότι ἀγνοήθηκα κατά τήν λῆψι τῆς ἀποφάσεως τῆς ἐπιλογῆς τοῦ συντηρητοῦ, ἀλλά καί τήν φοβερή ἀγωνία μου γιά τήν ἔκβασι τοῦ τολμηροῦ αὐτοῦ ἐγχειρήματος. Καί, ὅπως ἀντελήφθην σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία πού εἶχε μαζί μου ἡ Διευθύντρια τῆς Ἐφορείας κ.Στ. Χρυσουλάκη στίς 10 Νοεμβρίου, ἡ κ.Χρυσουλάκη δέν εἶχε ἐνημερωθῆ γιά τίς ἐπιφυλάξεις μου αὐτές.
4. Ὅπως ἀναφέρεται στό ἀπό 27/9/2017 ἔγγραφο τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων, πραγματοποιήθηκε αὐτοψία, ἐν ὄψει τῆς συντηρήσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, χωρίς νά ἐνημερωθῆ προηγουμένως ὁ Ἱερομόναχος - Ἐφημέριος π.Πέτρος γιά νά παρευρίσκεται (τυχαῖα βρέθηκε ἐκείνη τήν ὥρα ἐκεῖ), οὔτε ὁ Μητροπολίτης. Τό λέγω αὐτό, γιατί θά μᾶς δίδονταν ἡ εὐκαιρία νά ἐνημερωθοῦμε καταλεπτῶς, ἐπί τόπου, ἀπό τούς ἁρμοδίους γιά τό ὑφιστάμενο πρόβλημα.
5. Μελέτησα τό παραπάνω ἔγγραφο τῆς Ἐφορείας καί ὅταν πληροφορήθηκα ὅτι γιά νά ἀφαιρεθῆ ὁ μεταλλικός ἐπενδύτης («πουκάμισο») θά ἔπρεπε νά ἐξαχθοῦν 300 καρφιά (ἥλοι) καί ἐδιάβασα ὅτι «τό θέμα τῆς ἐπανατοποθέτησης ἤ μή τοῦ μεταλλικοῦ ἐπενδύτη θά ἐξαρτηθεῖ μεταξύ ἄλλων παραγόντων, καί ἀπό τήν κατάσταση διατήρησης τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφάνειας τῆς εἰκόνας καί θά ἐξεταστεῖ μετά τήν ἐκπόνηση τῆς μελέτης καί τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν συντήρησης», τότε κορυφώθηκαν τά παραπάνω συναισθήματα ἀγωνίας καί ἀνησυχίας. Ἀντίθετα, ὁ συντηρητής κ.Μιχαηλίδης ὑπεδείκνυε τόν τρόπο τῆς ἐπανατοποθετήσεως τοῦ ἐπενδύτου, μετά τήν ἀφαίρεση τῶν καρφιῶν, καί τῆς στερεώσεώς του μέ εἰδικό κολλάρο. Αὐτά ἐν συνδυασμῷ μέ τά γραφόμενα στό ἴδιο ἔγγραφο τῆς Ἐφορείας : «ἀποσαφηνίσθηκε ποιά ἀπό τά ἀφιερώματα (τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος) εἶναι σύγχρονα μέ τόν ἐπενδύτη, ἀποτελοῦν μέρος του καί θά παραμείνουν κατά χώραν καί ποιά εἶναι νεωτερικά, προσηλωμένα μεταγενέστερα καί θά πρέπει νά ἀφαιρεθοῦν καί νά φυλαχθοῦν ξεχωριστά» μοῦ ἀφαιροῦσαν τόν ὕπνο. Γιατί ἔφερνα τόν ἑαυτό μου στή θέσι τοῦ ἁπλοῦ εὐλαβῆ Κυθήριου ἤ τῆς Κυθήριας καί τίς ἐπ’ αὐτῶν ἀντιδράσεις των.
Ἡ Διευθύντρια κ.Χρυσουλάκη σ’ ἐκείνη τήν τηλεφωνική μας ἐπικοινωνία παραδέχθηκε πρός τιμήν της ὅτι ἡ παράγραφος πού ἀναφέρεται στό θέμα τῆς ἐπαναποθετήσεως ἤ μή τοῦ μεταλλικοῦ ἐπενδύτη θά ἔπρεπε νά εἶχε ἀφαιρεθῆ.
6. Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν μου ὅλα τά ἀνωτέρω παρακάλεσα θερμά -δέν πρόβαλα τήν ἀξίωσι- μέ τά δύο πρῶτα μου ἔγγραφα νά δοθῆ παράτασις 10 ἡμερῶν (ἀφοῦ εἶχα συνεννοηθῆ προηγουμένως μέ τόν λίαν ἔμπειρο συντηρητή μας κ.Μιχαηλίδη) γιά νά παρευρεθῆ -μέ τήν συγκατάθεσι τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων– καί νά ἔχη, κατ’ ἐξαίρεσιν στήν περίπτωσι αὐτή, λόγῳ ἀρχαιότητος καί προϋπηρεσίας στή Μονή τῶν Μυρτιδίων, πρωτοστατικό ρόλο κατά τήν διεξαγωγή τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως. Αὐτό ἴσως θεωρηθῆ ὡς ἀντιδεοντολογικό. Δέν ἦταν, ὅμως, ἀντιδεοντολογικό τό ὅτι, ἐνῶ εἰς τό παρελθόν, ὅταν γίνονταν τά ἔργα εἰς τό Καθολικόν (ἄνω καί κάτω) τῆς Μονῆς καί τό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο της εἶχε ἐνημέρωσιν καί λόγον ὁ Μητροπολίτης, ἐδῶ στό πιό σημαντικό ἔργο δέν ἐρωτήθηκε κἄν; 
7. Ἡ ἀμοιβή τοῦ συντηρητοῦ κ.Μιχαηλίδη δέν θά ἐγίνετο ἀπό τήν παντελῶς πτωχή καί ἄπορη Ἱ. Μητρόπολι, ὅπως γράφετε, ἀλλά τό ἐδήλωνα ρητῶς ὅτι προσωπικῶς ἀνελάμβανα τήν ὑποχρέωσι νά ἀνεύρω τά ἀπαιτούμενα χρήματα.
8. Μετά τήν πρώτην μου ἐπιστολήν (2/11), πληροφορηθείς τήν λύπην μου ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐγχωρίου κ.Κομηνός μοῦ ἐτηλεφώνησε ἀργά τό βράδυ τῆς 6/11 καί μοῦ ἐδήλωσε ὅτι δέν θά εἶχε ἀντίρρησι γιά νά δοθῆ ἡ ἀναβολή πού ζήτησα, ἀρκεῖ νά τό ἀποδεχόταν ἡ ἁρμόδια Ἐφορεία. Ἐκ μέρους τῆς Ἐφορείας, ὅμως, δέν εἶχα καμμία ἀπάντησι μέχρι καί τῆς 9/11 (ἡ Διευθύντρια κ.Χρυσουλάκη, ἀπουσιάζουσα ἔλαβε γνῶσιν τῆς πρώτης μου ἐπιστολῆς τό βράδυ τῆς 6/11 καί τίς δύο ἑπόμενες ἐπιστολές 8/11 καί 9/11, παρ’ ὅτι αὐθημερόν, πρωϊνές ὧρες, ἀπεστάλησαν εἰς τό fax τοῦ Γραφείου της, δέν τίς ἔλαβε ἐγκαίρως, ὅπως μοῦ εἶπε).
9. Κατόπιν τῶν ὡς ἄνω γεγονότων, καί ἐν συναισθήσει τῶν Ἀρχιερατικῶν μου εὐθυνῶν, μέ τήν ἐπιστολήν μου πρός τήν Ε.Ε.Π.Κ.Α. καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Μυρτιδίων, κοινοποιοῦσα τήν ἀπόφασιν μου νά μή παραδοθῆ ἡ Ἁγία Εἰκόνα διά τήν ἀφαίρεσιν τοῦ ἐπενδύτου καί τά περαιτέρω. Περί τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἡμέρας (9/11) μέ ἐπεσκέφθη εἰς τό Γραφεῖο μου ὁ συντηρητής κ.Σπανός, στόν ὁποῖο ἐξέθεσα τά παραπάνω καί τοῦ ἐπρότεινα νά συνεργασθοῦν μέ τόν κ.Μιχαηλίδη. Ἀπέρριψε τήν πρότασι συνεργασίας (ἐνῶ ὁ κ.Μιχαηλίδης, ὅταν τόν ἐρώτησα τό ἐδέχθη), λέγοντας ὅτι ἐκεῖνος εἶχε περισσότερα προσόντα ἀπό τόν κ.Μιχαηλίδη. Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, καί σταθμίζοντας καί τήν κοινή γνώμη, ἡ ὁποία ἦταν ἀρνητική, ἔβλεπα ὅτι κάτι πού δέν ἄρχισε σωστά, δέν ἦτο δυνατόν καί νά προχωρήση ἐπιτυχῶς καί ἐπί τοῦ ἀσφαλοῦς, διό καί προέβαλα τήν ἄρνησί μου.
Ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, κ.Διευθυντά, καί ποσῶς δέν πρόκειται περί «ἱεροῦ πολέμου» (Σημ. Ἐάν τό κείμενο τῆς παρούσης ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς εἶναι μεγάλο γιά μιά δημοσίευσι, ἠμπορεῖτε νά τό κόψετε στό σημεῖο αὐτό καί νά σημειώσετε: ἡ συνέχεια στό ἑπόμενο φύλλο τῆς Ἐφημερίδος μας).  
* * *
Ὅσο γιά τήν πρότασι καί τήν παράκλησι πού ἀπευθύνετε στήν ταπεινότητά μου στό πρωτοσέλιδο τοῦ ἰδίου φύλλου μέ τόν τίτλο «μία σκέψη» καί ἀφορᾶ στήν ἀπόσυρσι τῆς προσφυγῆς τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας κατά τοῦ συγκεκριμένου ἐπίμαχου ἄρθρου 15 τοῦ ΠΔ 5/2017, πού ἀφορᾶ στή διαχείρισι, διοίκησι καί ἰδιοποίησι τῆς περιουσίας τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων σήμερα ἀπό τήν Διοίκησι τῆς Ἐγχωρίου καί αὔριο, ἐνδεχομένως, ἀπό τόν Δῆμο Κυθήρων, ἔχουν εἰπωθῆ καί γραφῆ πάμπολλα. Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά σημειώσω πολύ συνοπτικά καί τά ἀκόλουθα.
Νομίζω ὅτι ἔχει γίνει ἀντιληπτό ἀπό τούς συμπατριῶτες μας ὅτι ἦλθα στά Κύθηρα νά τά δώσω ὅλα, καί τόν ἑαυτόν μου ἀκόμη γιά τόν Χριστό, τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία καί τό ποίμνιό μου. Μπορεῖτε νά τό διαπιστώσετε ὅτι δέν ὑπάρχει ἴχνος χλιδῆς καί πολυτέλειας στή ζωή μου. Ἐλᾶτε ἀπό κοντά νά ἰδῆτε τήν καθημερινή μου διατροφή καί τήν καλοπέρασί μου. Ἐλεύθεροι στόν καθένα καί οἱ τραπεζικοί λογαριασμοί καί ὅ,τι ἄλλο γιά νά βρῆτε τά πλούτη μου. Στή διαθήκη μου, πού βρίσκεται ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας μου στά χέρια τοῦ ἐκλεκτοῦ μου συνεργάτη Πρωτ. π.Παναγιώτη Μεγαλοκονόμου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μ., ὁρίζω τόν τόπο τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου, ὅταν ἐπιστῇ ἐκείνη ἡ ὥρα, πού εἶναι τό Μοναστῆρι τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, στά Μυρτίδια.
Τά γράφω αὐτά γιά νά ἀντιληφθῆτε ὅτι ἄν ἐπρόκειτο γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Μοναστηριῶν καί Ἐνοριῶν μας, τῶν συνανθρώπων μας καί τοῦ τόπου αὐτοῦ δέν θά χρειαζόταν καμμία ἀπολύτως παράκλησι, οὔτε κἄν πρότασι. Μόνος μου θά ἔσπευδα νά τό κάμω αὐθωρεί καί παραχρῆμα. Ὅμως, ἀγαπητέ μου Μανώλη, στήν προκείμενη περίπτωσι δέν εἶναι ἔτσι ὅπως τά λέτε καί τά παρουσιάζετε. Μοῦ ζητᾶτε νά πάω ἐνάντια στήν Ἀρχιερατική μου συνείδησι καί στόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, στούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Θεωρεῖτε ὡς ἀδικαιολόγητες τίς προσφυγές, ὡς ἀφορμές γιά ἔριδες καί μάχες καί τελευταῖα μιλᾶτε γιά ἕνα ἀνυποχώρητο πεῖσμα. Εἶναι μεγάλο λάθος αὐτό. Ἀδικεῖτε τήν ἀλήθεια, τόν Ἐπίσκοπο καί τήν Δικαιοσύνη. Δέν ἔχω κανένα δικαίωμα καί μοῦ εἶναι ἀνεπίτρεπτο νά ὑποθηκεύσω κάποτε, ἀδιαφορώντας, τά ἱερά καί τά ὅσια, τά ἀνώτερα καί ἐκτός πάσης συναλλαγῆς, αὐτά πού πρόσφερε ὁ κοσμάκης μέ βαθύτατη εὐλάβεια καί ἀγαθωσύνη στά Μοναστήρια, τά Ἱερά Προσκυνήματα καί τίς Ἐκκλησίες μας, αὐτά πού ὀνομάζει «Ἁγιάτικα», σέ χέρια ἀνθρώπων, πού δέν θά τά χρησιμοποιήσουν γιά ἱερούς σκοπούς, γιατί ἔτσι θά εὐνοήσωμε τήν ἱεροσυλία, καί θεωρῶ ὅτι πρόκειται γιά μία βραδυφλεγῆ βόμβα γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν νῆσο τῶν Κυθήρων.
Μιλᾶτε γιά παράδοσι 600 χρόνων, 400, 200, γιά μακραίωνα παράδοσι, ὁ καθένας λέγει κάτι διαφορετικό. Ἐρευνῆστε σεῖς, ὡς ἱστορικός καί ἱστοριοδίφης, τούς κώδικες τῶν ἀειμνήστων Ἐπισκόπων Κυθήρων ἀπό τόν 17ο αἰῶνα μέχρι καί τό πρωτόκολλο τοῦ Ἐπισκόπου Κυθήρων Εὐθυμίου Καβαθᾶ (20ός αἰ.) καί θά ἰδῆτε Ἡγουμένους καί Μοναχούς στά Μοναστήρια μας, πού ἀπό τό δεύτερο μισό τοῦ 20οῦ  αἰῶνα καί ἑξῆς ἄρχισαν ὡς διαλελυμμένες Μονές νά ὀνομάζωνται Ἱερά Προσκυνήματα. Ἡ Ἁγία Μόνη τό 1973 μέ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔγινε Ἱερό Προσκύνημα καί, ἄνευ συγκαταθέσεως τοῦ Μητροπολίτου, μέ τό ἄρθρο 84, παρ.1β τοῦ ν.1416/1984 ἐχαρακτηρίσθησαν, μαζί μέ τήν Παναγία Μυρτιδιώτισσα καί τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν ἐν Κρημνῷ, Ἱερά Προσκυνήματα, μέ τήν σημερινή τους μορφή.Τά μόνα δηλ.Ἱερά Προσκυνήματα στόν Ἑλλαδικό χῶρο, πού στή Διοίκησι καί Διαχείρισί τους δέν ἔχει θεσμικό ρόλο καί εὐθύνη ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης ἤ ὁ ἐκπρόσωπός του (τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια Μυρτιδίων καί Ἁγίας Μόνης, στά ὁποῖα προεδρεύει ὁ Μητροπολίτης, δέν ἀσκοῦν Διοίκησι καί Διαχείρισι, ἀφοῦ μάλιστα ἡ περιουσία τους χαρακτηρίζεται ἀπό τό νέο Π.Δ. 5/2017 ὡς δημοτική).
Ἡ κ.Ἑλένη Χάρου ὁμιλεῖ γιά Μοναχισμό στά Μυρτίδια τόν 19ο καί μέχρι τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνα καί κατονομάζει ὀνόματα Μοναχῶν καί Μονασασῶν. 
Τά πρό τοῦ 272/1985 Διατάγματα τά ὁποῖα ἀναφέρονται στή λειτουργία τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐγχωρίου (τῶν ἐτῶν 1920, 1941 καί 1943), ἐνῶ ρυθμίζουν τά τῆς Διοικήσεώς της, δέν ἀναφέρονται κἄν στή διαχείρισί τους, οὔτε τά κατονομάζουν ὡς Ἱερά Προσκυνήματα.
Τόν 20όν αἰῶνα ἔχουμε 4 παραλλαγές Διοικήσεως Ἐγχωρίου Περιουσίας. Τό 1920 5μελής Ἐπιτροπή μέ Πρόεδρο τόν Εἰρηνοδίκη καί ἀνά δύο μέλη ἐκ τῶν πρώην δήμων Κυθηρίων καί Ποταμίων. Τό 1941 8μελής Ἐπιτροπή  μέ Πρόεδρο τόν Μητροπολίτη, 4 θεσμικά πρόσωπα : Μητροπολίτης, Εἰρηνοδίκης, Γυμνασιάρχης, Διευθυντής Δημοσίου Ταμείου καί 4 πολίτες. Τό 1943  5μελής Ἐπιτροπή, ὡς ἡ τοῦ ἔτους 1920, μέ Πρόεδρο τόν Μητροπολίτη. Καί ἀπό τό 1985 καί ἑξῆς 5μελής Ἐπιτροπή μέ Πρόεδρο λαϊκό. Καί ὅμως  ὅλες ἦσαν Ἐπιτροπές τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας. Γιατί νά ὑπερτιμᾶμε τήν τελευταία , κατά σειράν, καί νά ὑποτιμᾶμε ἤ νά παραθεωροῦμε τίς ὑπόλοιπες; 
Ὁ σημερινός τύπος Ἐγχωρίου, δυνάμει τοῦ τελευταίου Π.Δ. 5/2017, δέν διαχειρίζεται ἁπλᾶ καί ἀποκλειστικά, ἀλλ΄ ἔχει καί τήν Διοίκησιν καί ἰδιοποιεῖται  τήν περιουσία τῶν Ἱερῶν  Προσκυνημάτων, μέ τήν δυνατότητα, ὅταν πάρη τήν ἀπόφασι νά αὐτοδιαλυθῆ, νά μεταβιβάζωνται ὅλα (διαχείρισις, διοίκησις, περιουσία) στόν Δῆμο τῶν Κυθήρων. Καί σᾶς ἐρωτῶ : ὑπάρχει μεγαλύτερος (ἀθέλητος πάντως) εὐτελισμός καί πιό δεινή ὑπονόμευσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐγχωρίου, ὅταν προβλέπεται ὄχι ἡ ἔξωθεν (ἀπό Κυβερνητικούς ἤ ἄλλους παράγοντες), ἀλλ’ ἡ ἔσωθεν, μέ ἀπόφασι τῆς Ε.Ε.Π.Κ.Α. καί συγκατάνευσι τοῦ Δήμου Κυθήρων καί τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης διάλυσίς της καί ἡ μεταβίβασις τῶν πάντων στόν Δῆμο Κυθήρων; Αὐτό προβλέπει τό πρόσφατο ΠΔ 5/2017, ἐπαναλαμβάνοντας τήν παρόμοια διάταξι τοῦ ΠΔ 272/1985. Μέ ἄλλα λόγια ἔτσι τά Ἱερά Προσκυνήματα δέν εἶναι αὐτοτελῆ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ὅπως τά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλ’ ὑπό τήν Ε.Ε.Π.Κ.Α, πρᾶγμα τό ὁποῖο εἶναι ἀντικανονικό καί ἀντισυνταγματικό, καθώς ἀντιβαίνει στίς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 590/1977, πού εἶναι νόμος τοῦ Κράτους.
Ἡ ἀντικανονικότητα κρίνεται βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἡ ἀντισυνταγματικότητα μέ τό Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί ὄχι μέ τά περιστασιακῶς ἰσχύσαντα κατά τήν Βενετοκρατία, Ἀγγλοκρατία ἤ Τουρκοκρατία, ὅταν οἱ τότε ἰσχυροί ἑτερόδοξοι ἤ ἑτερόθρησκοι ἐταπείνωναν σκόπιμα τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. (Ἐπί παραδείγματι στήν Κρήτη ἐπί Βενετοκρατίας, γιά διακόσια περίπου χρόνια, δέν ὑπῆρχαν Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι καί οἱ Ἱερεῖς καί Διάκονοι ἐχειροτονοῦντο ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Κυθήρων, ἀλλά διοικοῦσαν τίς Ὀρθόδοξες Ἐπισκοπές οἱ πρωτοπαπᾶδες -Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι˙ τό ἴδιο συνέβαινε γιά ἕνα μεγάλο διάστημα καί στήν Κέρκυρα).
Γι’ αὐτό ἄς ἀφήσουμε νά ἀποφανθῆ ἀμερόληπτα ἡ Δικαιοσύνη τῆς πατρίδας μας διά τό μεῖζον αὐτό θέμα. «Φίλος ὁ Πλάτων, φιλτέρα ἡ ἀλήθεια».
 
2.Τό ἔγγραφον πρός τήν Ἀρχαιολογικήν Ὑπηρεσίαν ὑπ’ ἀριθ.741/2-11-2017
                                                                  Ἐν Κυθήροις τῇ 2ᾳ Νοεμβρίου 2017
 
Ἀριθμ. Πρωτ: 741
 
Πρός 
Τήν Διεύθυνσιν
τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων
Δυτικῆς Ἀττικῆς, Πειραιῶς καί Νήσων
Ἀλκιβιάδου 233
185 36 Πειραιᾶς
 
Ἀξιότιμη Διευθύντρια κ.Στέλλα Χρυσουλάκη,
Ἐλάβαμε τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ/ 351779/229578/9560/27-9-2017 ἔγγραφό σας, πού ἀναφέρεται στή «Συντήρηση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Ἱ. Μ. Μυρτιδίων Κυθήρων» καί σᾶς εὐχαριστοῦμε διά τήν ὁλοκληρωμένη καί ἐμπεριστατωμένη πρότασι συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τῆς περιπύστου Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας .
Ὅμως, ἀξιότιμη Διευθύντρια κ.Χρυσουλάκη, δέν σᾶς ἀποκρύπτω τήν μεγάλη καί ἀπερίγραπτη ἀγωνία καί ἀνησυχία μου διά τό πολύ δυσχερές καί εὐαίσθητο ἐγχείρημα αὐτό. Ἐπιχειρεῖται ἐπέμβασις πρός ἀποκατάστασιν τοῦ ἱερωτέρου καί τιμιωτέρου  κειμηλίου-πνευματικοῦ θησαυροῦ τῶν Κυθήρων, τῆς ἁγιωτάτης Εἰκόνας τῆς Μυρτιδιώτισσας. Ἰλιγγιᾷ, ὄντως ὁ νοῦς μου μέ τήν σκέψιν τοῦ τί θά εὑρεθῆ μετά τήν ἀπομάκρυνσι τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ (300;) ἥλων καί ποία θά εἶναι ἡ κατάστασις τῆς πανσέπτου Εἰκόνος μετά τήν ἀφαίρεσιν τοῦ ἐπενδύτου.
Δυστυχῶς, πρέπει νά ὁμολογήσω μετά βαθείας λύπης μου, (καί θέλω νά πιστεύω πώς ἔγινε ὄχι ἐσκεμμένως, ἀλλ΄ ἐκ παραλείψεως), ὅτι ἡ ἀπόφασις αὐτή ἐλήφθη μονομερῶς ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων (Ε.Ε.Π.Κ.Α) ἐρήμην τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων, ἀλλά καί ἐρήμην τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῶν Μυρτιδίων, διότι δέν ἐκλήθημεν, ὁ Πρόεδρος καί τά Μέλη, νά συζητήσωμεν ἐν συνεδρίᾳ καί νά συναποφασίσωμεν μετά τῆς Ε.Ε.Π.Κ.Α ἐν ὄψει τοῦ τολμηροῦ καί παρακεκινδυνευμένου αὐτοῦ ἐγχειρήματος. Διαλανθάνει, ἴσως, τῆς προσοχῆς τῆς Ε.Ε.Π.Κ.Α ὅτι, ἐνῶ ἔχει ἐκ τοῦ νόμου τήν διαχείρισιν τῆς κινητῆς καί ἀκινήτου Περιουσίας τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων Κυθήρων (ἄρθρ.84, παρ.10 τοῦ ν.1416/1984), ἐν τούτοις διά τήν Ἱεράν Εἰκόνα τῆς Μυρτιδιώτισσας καί δι΄ ὅλα τά ἐκτός συναλλαγῆς ἱερά ἀντικείμενα Θείας Λατρείας ἔχει ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων τήν ἀποκλειστική εὐθύνη, καί μόνον, μετά τήν σύμφωνη γνώμη του, ἡ Ε.Ε.Π.Κ.Α καλεῖται νά καλύψῃ τήν σχετική δαπάνη ἐκ τοῦ Προϋπολογισμοῦ.
Βεβαίως, καί παλαιότερα ἔγιναν συζητήσεις μετά τῶν ἑκάστοτε Ε.Ε.Π.Κ.Α καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων περί τῆς ἀνάγκης συντηρήσεως τῆς Ἁγίας Εἰκόνας τῆς Μυρτιδιώτισσας. Τόν παρελθόντα, ὅμως, Σεπτέμβριο ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Π.Κ.Α  κ.Παναγιώτης Κομηνός μέ αἰφνιδίασε φέρων με πρό τοῦ τετελεσμένου γεγονότος ὅτι ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις συντηρήσεώς της ἀπό τόν συντηρητή κ.Ἰ. Σπανό, κατόπιν  συνεννοήσεως μετά τῆς ὑμετέρας Ἐφορείας. 
Ὁμολογουμένως μέ ἀνησύχησε ἡ εἴδησις αὐτή καί ἐτόνισα εἰς τόν κ. Πρόεδρον ὅτι ἕνα τέτοιο κρίσιμο ἐγχείρημα ἀπαιτεῖ ἐμπειρότατο καί δεξιοτέχνη συντηρητή, ὅπως εἶναι ὁ κ.Μιχ. Μιχαηλίδης, ὁ ὁποῖος συντήρησε ἄριστα τό Τέμπλο τοῦ (παλαιοῦ) Καθολικοῦ  τῶν Μυρτιδίων, τοῦ Ἐσταυρωμένου Χώρας, τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου  Σταθιανίκων, τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων κ.ἄ. (χωρίς νά ἔχω πρόθεσιν νά ὑποτιμήσω ἤ νά ὑποβαθμίσω τόν κ.Σπανό, τοῦ ὁποίου δέν ἔχουμε ἰδῆ παρόμοια ἔργα).
Ἀξιότιμη Διευθύντρια κ.Χρυσουλάκη,
Ὁ κ.Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Π.Κ.Α μέ εἰδοποίησε μέσῳ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὅτι αἱ ἐργασίαι συντηρήσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος θά ἀρχίσουν τήν προσεχῆ Τετάρτη 8 Νοεμβρίου. Ὁμολογῶ ὅτι ἡ ἀγωνία καί ἀνησυχία μου κορυφώνονται ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα. Τό ἐνδεχόμενο, τό ὁποῖο ἀναφέρετε εἰς τό ἐν θέματι ἔγγραφό σας, ὅτι «τό θέμα τῆς ἐπανατοποθέτησης ἤ μή τοῦ μεταλλικοῦ ἐπενδύτη θά ἐξαρτηθεῖ μεταξύ ἄλλων παραγόντων, καί ἀπό τήν κατάσταση διατήρησης τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφάνειας τῆς εἰκόνας καί θά ἐξεταστεῖ μετά τήν ἐκπόνηση τῆς μελέτης καί τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν συντήρησης», εἶναι πολύ σοβαρό καί ἀνησυχητικό. Ὁ Κυθηραϊκός λαός ἔχει συνηθίσει νά προσκυνᾶ τήν πανίερη Εἰκόνα μέ τόν ἐπενδύτη καί τήν ἀπεικόνισι ἐπ΄αὐτοῦ τῶν θαυμάτων τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Μυρτιδίων καί δέν θά ἀποδεχθῆ τήν ἐνδεχόμενη αὐτή ἀλλαγή. Πρέπει , ὅμως, καί νά προστατευθῆ ἡ Ἁγία Εἱκόνα. Τί δέον γενέσθαι;
Ταπεινή μου πρότασις, ἡ ὁποία παρακαλῶ νά προσεχθῆ ἰδιατέρως, εἶναι: Νά ἀναβληθοῦν ἐπί 10ήμερο οἱ ἐργασίες συντηρήσεως. Ἐάν συμφωνῆτε, νά εἰδοποιηθῆ πάραυτα ὁ συντηρητής κ.Μιχ. Μιχαηλίδης (μέ τόν ὁποῖο ἔχω ἔλθει σέ συνεννόησι) νά κάμη γραπτή πρότασι μέ τίς προτεινόμενες ἐργασίες συντηρήσεως, σύμφωνα μέ τό μνημονευθέν ἔγγραφο τῆς Ἐφορείας σας. Γνωρίζει πολύ καλά τήν Εἰκόνα τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τίς ὑφιστάμενες παθογένειές της. Ἐνῶ ἀντιλαμβάνεται πόσο θά ἀνακουφισθῆ ἡ Εἰκόνα μέ τήν ἀφαίρεσι τῶν ἥλων καί τοῦ ἐπενδύτου, ἐν τούτοις, ἔχει ἱκανοποιητική πρότασι – λύσι διά τήν κατασκευή καί τοποθέτησι εἰδικοῦ τελάρου, τοῦ ὁποίου ἡ κατασκευή θά εἶναι ἀνεξάρτητη καί δέν θά ἔχη ἐπαφή μέ τήν ζωγραφική ἐπιφάνεια τῆς Εἰκόνας. Μία παρόμοια δύσκολη περίπτωσι εἶχε εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Παροναξίας, ὅπου κατ’ ἐξαίρεσιν ἔκαμε τό ἴδιο πρᾶγμα. (Ὁ κ.Μιχ. Μιχαηλίδης, Συντηρητής Ἀρχαιοτήτων, ἔχει τήν ἄδεια ἐξασκήσεως ἐπαγγέλματος: ἀριθ. Μητρῴου 148, ὑπηρέτησε 30 χρόνια -1974 ἕως 2004– εἰς τήν Β΄ Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καί συνεχίζει τήν ἐργασία του μέ τήν πλούσια καί πολύτιμη  ἐμπειρία του).
Ὁ κ.Μιχαηλίδης, ἐάν προσληφθῆ, δέν θά ἐπιβαρύνει καθόλου τό ταμεῖο τῆς Μονῆς Μυρτιδίων (θά μεριμνήσω προσωπικά διά τήν ὑποχρέωσι αὐτή). Ὁ κ.Σπανός, κατά τά συμπεφωνημένα θά λάβη τήν ἀμοιβή του, ἀλλά θά παρακληθῆ, ἐφ’ ὅσον συμφωνεῖτε καί σεῖς, νά δώση τήν πρωτοβουλία καί τό προβάδισμα εἰς τόν ἀρχαιότερο καί ἐμπειρότερο κ.Μιχαηλίδη. Καί βέβαια, ἀμφότεροι οἱ συντηρηταί θά εὑρίσκωνται ὑπό τήν ἐποπτεία καί καθοδήγησι τοῦ ἐντεταλμένου ἁρμοδίου προσώπου τῆς Ἐφορείας σας, σύμφωνα μέ τό ἔγγραφό σας.Ἔτσι, θά ἡσυχάσωμε ὅλοι καί θά ἔχωμε τό καλύτερο, δυνατόν, ἀποτέλεσμα. 
Κυρία Διευθύντρια,
Σᾶς κατεπόνησα μέ τήν παρέμβασί μου αὐτή. Ἐθεώρησα, ὅμως, σκόπιμο ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό, ἀφοῦ ἀγνοήθηκα κατά τήν λῆψιν τῆς ἀποφάσεως, διαχωρίζω τήν θέσιν καί τήν εὐθύνην μου, ἐάν δέν γίνη σεβαστή ἡ πρότασίς μου διά 10ήμερη ἀναβολή. Γιατί εἶναι βέβαιο ὅτι, ἐάν δέν εὐοδωθῆ σωστά τό ἐγχείρημα αὐτό τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, ἡ εὐθύνη, ἡ κατακραυγή καί ἡ ὀργή τοῦ εὐσεβοῦς Κυθηραϊκοῦ λαοῦ θά πέση ἐπάνω εἰς τόν Μητροπολίτη καί ὄχι τόσο σέ σᾶς καί στήν Ε.Ε.Π.Κ.Α.
«Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου».
Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
 
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
 
Κοινοποίησις : -Ἐπιτροπήν Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.
                         -Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ἱ. Μ. Μυρτιδίων.
 
3.Τό ἔγγραφον πρός τήν Ἀρχαιολογικήν Ὑπηρεσίαν ὑπ’ ἀριθ.760/8-11-2017
                                                                               Ἐν Κυθήροις τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2017
 
Ἀριθμ. Πρωτ: 760
 
Πρός 
Τήν Διεύθυνσιν
τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων
Δυτικῆς Ἀττικῆς, Πειραιῶς καί Νήσων
Ἀλκιβιάδου 233
185 36 Πειραιᾶς
 
Ἀξιότιμη Διευθύντρια κ.Στέλλα Χρυσουλάκη,
Σᾶς ἀποστείλαμε τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 741/2-11-2017 ἔγγραφό μας καί σᾶς ἐζητήσαμε μικρή ἀναβολή (10ήμερη) τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τῆς πανιέρου, περιπύστου καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ, τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Κυθήρων, διά τούς λόγους, πού ἀναφέραμε, καί, ἀντί ἄλλης ἀπαντήσεως, πληροφορούμεθα ὅτι ἀφίχθη κλιμάκιο τῆς Ἐφορείας σας διά τήν ἔναρξι τῶν ἐργασιῶν.
Μέ κατέπληξε αὐτή ἡ ἐνέργειά σας καί μέ ἐλύπησε. Ἀνέμενα νά ἐκτιμήσετε τήν ἔντονη ἀνησυχία καί τήν ἀγωνία τοῦ Ἐπισκόπου καί νά ἀποδεχθῆτε τό αἴτημα. Ὡς Ἐπίσκοπος Κυθήρων ἔχω  μεγάλη εὐαισθησία διά τό πολύ σοβαρό  θέμα τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τῆς Ἁγίας Εἰκόνος, πού εἶναι ἡ καρδιά καί ὁ ἀνεκτίμητος θησαυρός τῶν ἐνταῦθα καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κυθηρίων. Ἐν τῷ μέτρῳ τῆς ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων εὐθύνης μου ἠξίωσα νά ἔχω πρωταρχικό - ὑπεύθυνο λόγο εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πάνσεπτη Εἰκόνα τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τά ἐκτός συναλλαγῆς ἱερά ἀντικείμενα Θείας Λατρείας. Ἐζήτησα τήν συγκατάθεσί σας νά παρίσταται καί νά συμμετέχη ἐνεργῶς, μέ πρωτοστατικό ρόλο, ὁ συνάδελφός σας εἰς τό ΥΠ.ΠΟ ἐπί 30ετίας καί καταξιωμένος συντηρητής κ.Μιχ. Μιχαηλίδης, μέ ἰδικήν μου ἐπιβάρυνσιν. Τά συμπεφωνημένα μέ τόν κ.Σπανό νά τηρηθοῦν ἀπό τήν Ε.Ε.Π.Κ.Α. «Ἀγαθοί οἱ δύο ὑπέρ τόν ἕνα» δι’ ἕνα τόσο σπουδαῖο ἐγχείρημα.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Π.Κ.Α. κ.Παναγιώτης Κομηνός μοῦ διευκρίνισε προηγουμένως ὅτι τό πρῶτο στάδιο ἐργασίας (ἀφαίρεσις ἥλων καί ἐπενδύτου) θά εἶναι διερευνητικό καί διαγνωστικό «προκειμένου νά ἀποσαφηνιστοῦν οἱ φθορές της καί νά ἐκπονηθεῖ ἡ μελέτη συντήρησής της». Μετά τήν σχετική ἀπόφασι τοῦ Κ.Α.Σ. θά ἀκολουθηθῆ τό δεύτερο στάδιο, ἡ διαδικασία τῆς συντηρήσεως. Αὐτό δέν τό εἶχα κατανοήσει.
Παρά ταῦτα θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἐπιμείνω εἰς τό αἴτημα μικρῆς ἀναβολῆς διά νά ἔχωμε καί εἰς τό ἀρχικό στάδιο ἐργασίας τό ἔμπειρο μάτι καί τό ἐπιδέξιο χέρι τοῦ κ.Μιχαηλίδη, τοῦ ὁποίου πολλά καί δύσκολα ἔργα συντηρήσεως γνωρίζω ἐδῶ καί εἰς τά νησιά τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ (χωρίς νά ὑποτιμῶ τόν συνάδελφό του κ.Σπανό, τοῦ ὁποίου, ὅπως μοῦ ὑπέμνησε ὁ κ.Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Π.Κ.Α., συντηρημένα ἔργα ὑπάρχουν εἰς τήν νῆσον τῶν Σπετσῶν). Ὑπερτονίζω, ἴσως, τήν ἐπιστημονική ἱκανότητα τοῦ κ.Μιχαηλίδη, διότι, σύν τοῖς ἄλλοις, πρό 5ετίας συντήρησε ἐξ ὑπαρχῆς τό τέμπλο τῆς ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων, τό ὁποῖο προηγουμένως, πρίν ὀλίγα χρόνια, εἶχε πλημμελῶς συντηρηθῆ ἀπό δύο συντηρητές μέ τήν ἔγκρισιν τῆς Ἐφορείας (δέν ἀναφέρω τά ὀνόματα˙ ἠμπορεῖ νά τά ἀνεύρει ἡ Ὑπηρεσία σας).
Εὐελπιστῶ ὅτι θά εἰσακουσθῇ αὐτή τή φορά τό αἴτημα τῆς ὀλιγοήμερης ἀναβολῆς. Ἡ πανίερη αὐτή εἰκόνα τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας ἔχει μία ἰδιαιτερότητα καί χρῄζει οὐ τῆς τυχούσης προσοχῆς. Συγχωρήσατέ με διά τήν παρέμβασιν.
Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
 
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
 
Κοινοποίησις : -Ἐπιτροπήν Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.
                         -Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν Ἱ. Μ. Μυρτιδίων.
 
 
4.Τό ἔγγραφον πρός τήν Ἐπιτροπήν τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων - Ἀντικυθήρων (Ε.Ε.Π.Κ.Α.) ὑπ' ἀριθμ.761/9-11-2017
                                                                           Ἐν Κυθήροις τῇ 9ῃ Νοεμβρίου 2017
Ἀριθ. Πρωτ.: 761
 
Πρός
Τήν Ἐπιτροπήν Ἐγχωρίου Περιουσίας
Κυθήρων - Ἀντικυθήρων (Ε.Ε.Π.Κ.Α.) καί
Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τῆς Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Κυθήρων
Ἐνταῦθα 
 
Ἀξιότιμοι κύριοι,
Διά τοῦ παρόντος σᾶς γνωστοποιῶ τά κάτωθι σχετικά μέ τό θέμα «Συντήρηση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Ἱ. Μ. Μυρτιδίων Κυθήρων»
1. Ἐν ὄψει τῆς προεξαγγελθείσης ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τῆς πανιέρου, περιπύστου καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ, τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Κυθήρων, ἀπευθύνθηκα μέ δύο μου ἔγγραφα, τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 741/2-11-2017 καί τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 760/8-11-2017, πρός τήν Διεύθυνσιν τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δυτικῆς Ἀττικῆς, Πειραιῶς καί Νήσων, Ἀλκιβιάδου 233, 185 36 Πειραιᾶς, τά ὁποῖα καί σᾶς ἔχουν κοινοποιηθῆ. Εἰς τά ἐν θέματι ἔγγραφα παρεκάλεσα νά δοθῆ ἀναβολή 10 ἡμερῶν ἀπό τήν ὁρισθεῖσαν ἡμέραν (Τετάρτη 8-11-2017) ἀφαιρέσεως τοῦ ἐπενδύτου τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Μυρτιδιώτισσας, προκειμένου ὅπως, μέ τήν ἔγκρισιν τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δυτικῆς Ἀττικῆς, Πειραιῶς καί Νήσων, παραστῇ κατά τήν διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί ἔχῃ πρωτοστατικόν ρόλον ὁ γνωστός εἰς ὅλους μας καταξιωμένος συντηρητής τῶν εἰκόνων τοῦ παλαιοῦ καί τοῦ νεώτερου Καθολικοῦ τῶν Μυρτιδίων κ.Μιχ. Μιχαηλίδης,  τοῦ ὁποίου τήν ἀμοιβήν προσωπικῶς θά ἀνελάμβανον.
2. Προέβαλα δύο φορές τό αἴτημα αὐτό, διότι κατά τήν λῆψιν τῆς ἀποφάσεως τῆς συντηρήσεως τῆς Ἁγίας Εἰκόνος καί τῆς ἐπιλογῆς τοῦ συντηρητοῦ ἀγνοήθηκα ὡς ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης καί Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου τῆς Ἱ. Μ. Μυρτιδίων, ὡς μή ὤφειλε, ἀπό τήν Ε.Ε.Π.Κ.Α. (ἁπλῶς, μετά τήν λῆψιν τῶν ὡς ἄνω ἀποφάσεων μοῦ τίς ἐγνωστοποίησε προφορικά ὁ Πρόεδρος κ.Παν. Κομηνός ὡς προαποφασισμένο γεγονός). Ἀλλά καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Μυρτιδίων ἀγνοήθηκε, ἀφοῦ δι’ ἕνα τόσο σοβαρό θέμα θά ἔπρεπε σέ κοινή συνεδρία νά γίνη διεξοδική συζήτησις καί νά συναποφασίσωμε ἅπαντες.
3. Ἐπειδή τό θέμα τῆς συντηρήσεως τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τό ἐθεώρησα ὡς μείζονος καί ὑπερτάτης σημασίας ζήτημα δέν μοῦ ἦτο δυνατόν νά ἀναπαυθῶ μέ τήν ἐπιλογήν ἑνός καλοῦ, κατά τά ἄλλα, συντηρητοῦ, ἐφ’ ὅσον δέν εἶχα ὑπ’ ὄψιν μου τήν ἐργασίαν του σέ παρομοίας ἀρχαιολογικῆς ἀξίας, σπουδαιότητος καί σημασίας εἰκονογραφικά ἔργα (ὡς τό τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας). Οὔτε θά ἠμποροῦσα νά ἡσυχάσω ἀπόλυτα μέ τήν διαβεβαίωσιν ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν θά ἐγίνετο ἐπίβλεψις ἐκ μέρους ἐκπροσώπου ἤ ἐκπροσώπων τῆς οἰκείας Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων. Δέν ἔχω κάποια προκατάληψι, ἀλλ’ ἔχω περιστατικά, τά ὁποῖα δείχνουν ὅτι δέν ἔχουν τό ἀλάθητο πρόσωπα, πού ἐκπροσωποῦν τήν Ἐφορεία (π.χ. α) κατά τήν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου τῶν ἐπιχρισμάτων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων ἐδόθησαν ὁδηγίες κατασκευῆς τοῦ μίγματος ὑπό τῆς Ἐφορείας καί μετ’ ὀλίγον χρόνον κατέρρευσαν, β) τό αὐτό ἀκριβῶς ἔγινε καί μέ τά ἐσωτερικά ἐπιχρίσματα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Κοντελετοῦς, τά ὁποῖα παρά τίς ὁδηγίες κατέρρευσαν καί γ) τό Τέμπλο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων συντηρήθηκε ἀπό δύο συντηρητάς μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἐφορείας, ἀλλά μετ’ ὀλίγα ἔτη χρειάσθηκε νά συντηρηθῆ ἐξ ὑπαρχῆς καί ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τόν συντηρητή μας κ.Μιχαηλίδη). Καί ἀφοῦ στίς περιπτώσεις αὐτές ἔγιναν χοντρά λάθη, εἶναι δικαιολογημένος, νομίζω, ὁ φόβος μου διά τήν ἀρτίαν καί ἀπολύτως ἱκανοποιητικήν συντήρησιν καί ἀποκατάστασιν τῆς Ἁγίας Εἰκόνος, λόγῳ τοῦ πολύ δυσχεροῦς καί εὐαισθήτου ἐγχειρήματός της.
4. Δυστυχῶς, ἡ οἰκεία Ἐφορεία ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Διευθυντρίας αὐτῆς κ.Στέλλας Χρυσουλάκη ὄχι μόνον ἐκώφευσε πρό τῶν εἰρημένων παρακλητικῶν μου ἐγγράφων, ἀλλά καί ἀπηξίωσε τόν γράφοντα καί ἀγνοώντας τον παντελῶς δέν κατεδέχθη οὔτε δύο τυπικές λέξεις νά ἀποστείλη εἰς ἀπάντησιν.
5. Κατόπιν τοῦ θλιβεροῦ καί ἀπαξιωτικοῦ δι’ ἕνα Ἐπίσκοπον συμβάντος, καί μή ἐπιτρέπων νά διακυβευθῆ ἡ ἱερωτάτη καί σημαντικωτάτη διά τήν νῆσον μας ὑπόθεσις τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τῆς Ἁγίας Εἰκόνος, ἤχθην εἰς τήν ἀπόφασιν - ἀναμετρῶν τάς Ἐπισκοπικάς μου εὐθύνας ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων- ὄχι ἁπλῶς νά μή συμφωνήσω καί νά μή συνεργήσω, ἀλλά καί νά μήν ἐπιτρέψω, οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, οὔτε τό ἀρχικόν στάδιον τῶν ἐργασιῶν (διαγνωστικόν καί διερευνητικόν), ἀλλ’ οὔτε καί τό ἑπόμενο στάδιο τῆς συντηρήσεως, ὅταν μάλιστα προδιαγράφεται καί τό ἐνδεχόμενο τῆς ὁριστικῆς ἀφαιρέσεως τοῦ μεταλλικοῦ ἐπενδύτου, τοῦθ’ ὅπερ θά ἔφερε ἀναστάτωσιν καί ἀναβρασμόν εἰς τόν εὐσεβῆ καί φιλογενῆ Κυθηραϊκόν λαόν (βλ. ἔγγραφο τῆς Ἐφορείας ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔ. ΑΤΤΙΚΗΣ/351779/229578/9560/27-9-2017).
6. Λυποῦμαι διά τήν ἀπόφασίν μου αὐτήν, ἀλλά τήν προεκάλεσε ἡ ἀπαράδεκτη καί ἀδιάλλακτη στάσις τῆς οἰκείας Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων, ἡ ὁποία ἀπηξίωσε νά συνεργασθῆ μετά τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου καί νά ἀποδεχθῇ τεκμηριωμένην καί ἐπωφελῆ ἀνώδυνον δι’ αὐτήν, πρότασιν, καί 
7. Τό παρόν ἔγγραφον κοινοποιεῖται καί εἰς τόν Ἐφημέριον - Ἱερέα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρτιδίων Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π.Πέτρον Σκλάβον, ἵνα μετά τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῶν Μυρτιδίων ἐφαρμόσῃ ἐπακριβῶς τήν ἐν λόγῳ ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολίτου.
Καί ἐπί τούτοις, ἐπιφυλασσόμενος διά πᾶσαν σχετικήν νόμιμον ἐνέργειαν, διατελῶ,
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης 
 
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
 
 
Κοινοποιεῖται : 
-Διεύθυνσιν Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δυτικῆς Ἀττικῆς, Πειραιῶς καί Νήσων.
- Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. π.Πέτρον Σκλάβον, Ἐφημέριον Ἱ. Μ. Μυρτιδίων Κυθήρων.
 
 
 

footer

  • Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου Των εν τοις Ευγενίου μαρτύρων, Ανθούσης μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 68 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    6470781

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ