Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ

Τόν Ἅγιο Προστάτη της Ὅσιο Θεόδωρο, τόν ἐν Κυθήροις ἐν ἀσκήσει διαλάμψαντα, ἑόρτασε πανηγυρικά ἡ νῆσος τῶν Κυθήρων τήν 11ην καί 12ην Μαΐου 2019 εἰς τήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή.
Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου (11/5) καί περί ὥραν 7 μ.μ. ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν & Λεβαδείας κ.Γεωργίου.

Δεῖτε τό video ἀπό τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου
(PHOTO CERIGO -  ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ)

Tήν πρωΐα τῆς Κυριακῆς (12/5), κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

Δεῖτε τό video ἀπό τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου
(PHOTO CERIGO - ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ)

Ὁ Σεβ. Μητρ. Θηβῶν & Λεβαδείας στόν ἐπίκαιρο λόγο του τήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ, εἶπε χαρακτηριστικά. «Ἡ θυσία στόν Σταυρό ἐπιβεβαιώνει τήν θυσιαστική ἀγάπη πού μᾶς παρέδωσε γιά τόν κάθε ἕνα καί δέν μπορεῖ κανείς καί δέν πρέπει νά εἶναι ἀπελπισμένος, οὔτε ἐμεῖς κλεισμένοι στόν ἑαυτό μας ἀφήνοντας τούς ἄλλους μόνους».

Εὐχήθηκε δέ ἐγκάρδια σέ ὅλους καί πρῶτ’ ἀπό ὅλους τόν σεβαστό καί ἀγαπητό του Ποιμενάρχη μας κ.Σεραφείμ, σέ ὅλους τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά καί σέ ὅλους μας : «οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου νά ἐνισχύουν τήν ζωή σας, νά τήν κάνουν χαρούμενη καί εὐλογημένη καί ἐδῶ στό ὡραῖο νησί σας μέ τίς τόσες ὀμορφιές του νά ζεῖτε εὐτυχισμένοι κρατώντας πολύτιμη παρακαταθήκη τήν πίστη καί τήν Παράδοση τῶν Πατέρων σας. Κι ὅπως εἶναι σπαρμένα παντοῦ μικρά καί μεγάλα, ὄμορφα ξωκκλήσια, παρεκκλήσια νά θυμᾶστε πώς εἶναι μιά μαρτυρία πού μᾶς θυμίζει ὅτι ὁ Θεός εἶναι κοντά μας. Οἱ Ἅγιοί Του δέν μᾶς ἀφήνουν. Εἶναι συναγωνιστές, δίπλα μας στίς ἀνηφοριές τοῦ προσωπικοῦ μας Γολγοθᾶ καί δέν μᾶς ζητοῦν τίποτα, παρά μόνον μᾶς δείχνουν τόν δρόμο τοῦ Δεσπότη μας. Νά θυμᾶστε «ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀδελφωσύνη, πίστη, πραότης, ἐγκράτεια» καί πάρα πολλά ἄλλα».

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώραν ἡ Ἱερά Λιτάνευσις τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου εἰς τό προαύλιον καί τόν περίβολον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, μετά τήν ὁποία ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, προσφωνώντας τόν Σεβ. Μητροπολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.Γεώργιο, τούς Τοπικούς Ἄρχοντες, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν λαόν τοῦ Θεοῦ εἶπε τά ἑξῆς :
«Συνεορτάζουμε τόν Ἅγιο Θεόδωρο, τόν Προστάτη καί Ἔφορο τοῦ νησιοῦ μας, ὁ ὁποῖος “σαρκί ἐβίωσε ἐπί γῆς ὡς Ἄγγελος”, ὅπως μᾶς εἶπε ἡ Ἱερά Ὑμνολογία, καί μᾶς ἔδωκε τό πρότυπο τοῦ ἁγνοῦ Χριστιανοῦ καί ἀληθινοῦ Μοναχοῦ. Εἶναι γνωστή ἡ βιοτή καί Πολιτεία τοῦ Ἁγίου μας, εἶναι τό καύχημα τοῦ νησιοῦ μας μαζί μέ τούς ἄλλους μας Ἁγίους καί μέ προεξάρχουσα τήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα, πού ἡ μορφή Της ἐπισκιάζει ὅλον τόν τόπο καί χαριτώνει καί δυναμώνει ὅλους, μᾶς ἐνισχύει. Ἔχουμε αὐτή τήν ἰδιαίτερη εὐλογία καί τή Χάρι καί τήν Προστασία Της. Συμπίπτει σήμερα καί ἡ Λιτανεία τῆς Παναγίας μας κατά τήν ὁποία θά συνοδεύσουμε τήν Ἱερά Εἰκόνα Της στόν Θρόνο Της ἀπό τό χωριό τῶν Καλοκαιρινῶν». Τέλος ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε γιά μιά ἀκόμη φορά τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.Γεώργιον «γιά τήν ἄφιξί του ἐδῶ, τόν κόπο πού ἔκανε νά ἔλθει ἀνάμεσά μας, ἀλλά καί τήν ζῶσα παρουσία Του, τήν τόσο ζωντανή καί θερμή μέ τήν Λειτουργική παράστασί του, μέ τόν ἐμπνευσμένο λόγο του τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί κατά τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς καί τόν παρακάλεσε νά λιτανεύση τήν Ἁγία Κάρα τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου στό Νοσοκομεῖο μας γιά νά ἐνισχυθοῦν πνευματικά οἱ ἄρρωστοί μας, νά πάρουν δύναμη καί Χάρι. Ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου μας Θεοδώρου εἶναι αἰσθητή στό νησί κι ἐμεῖς ἄς ἀνταποκρινόμαστε σύμφωνα μέ τήν παράδοσι τοῦ τόπου ἑνωμένοι κι ἀγαπημένοι πάντοτε μέ τίς εὐχές καί τήν Προστασία τῆς Παναγίας μας καί τοῦ Ἁγίου νά συνεχίζωμε τή ζωή μας σ’ αὐτό τό νησί, πού εἶναι δοξασμένο, ἔχει μεγάλη ἱστορία καί θρησκευτική καί πολιτική κι ἐμεῖς πρέπει νά συνεχίζωμε αὐτά τά ὁποῖα παραλάβαμε μέ χαρά καί μέ δύναμη ψυχῆς καί πάντοτε νά ἀναβιώνωμε ὅλες αὐτές τίς Παραδόσεις μας καί νά δίνωμε τό παρόν σ’ αὐτές τίς ἐκδηλώσεις».
Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς νήσου μας, τόν Δήμαρχο κ.Εὐστράτιο Χαρχαλάκη, τούς κκ.Διοικητάς καί λοιπούς ἄρχοντες τῆς Νήσου μας γιά τήν παρουσία τους, τόν ἅγιο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π.Πέτρο καί τούς Ἱερεῖς μας, τούς Ἱεροψάλτες μας, τόν Πρωτοψάλτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, τόν κ.Ἠλία Στάθη, τήν Φιλαρμονική μας, τό ἄγημα τῆς Ναυτικῆς Βάσεως, ἀλλά κι ὅλους τούς παρευρισκομένους καί εὐχήθηκε ἀπό καρδίας νά ἔχουμε μέσα στην καρδιά μας τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τήν χαρά, πού εἶναι οἱ καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Νά ἔχουμε τήν εὐλογία καί τήν σκέπη τοῦ Ἁγίου Προστάτου μας Ὁσίου Θεοδώρου.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς
(PHOTO CERIGO -  ΡΕΝΑΤΑ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ)Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
(PHOTO CERIGO -  ΡΕΝΑΤΑ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ)

 

footer

  • Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Γρηγορίου Αρμενίας, Ριψιμίας και Γαϊανής μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1459 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    17226202

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ