Κυριακή τοῦ Θωμᾶ
01-05-2011

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Ὁ ἀληθινός Θωμᾶς

       Τό περιστατικό τῆς ὀλιγοπιστίας τοῦ Θωμᾶ καί τῆς ὁριστικῆς μεταστροφῆς του μετά τήν ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐμπρός του, μᾶς τό περιγράφει ζωντανά ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης.


       Πολλοί ἀπό τούς χριστιανούς αἰσθανόμενοι -ἐπιπόλαια- ἀκράδαντα πιστοί μιλοῦν γιά τόν ἀπόστολο ἀπαξιωτικά: «Ὁ ἄπιστος Θωμᾶς!». Ὡσάν νά τούς ἐντυπώθηκε στήν συνείδησή τους ἡ ἀπιστία σάν τό χαρακτηριστικότερο γνώρισμα τοῦ Μαθητῆ... Εἶναι ἔτσι, ὅμως, τά πράγματα;

       Ὁ Θωμᾶς, στήν ἴδια περικοπή, κατ΄ἀρχήν ἐμφανίζεται ὡς ἀπολύτως εἰλικρινής: δέν πιστεύει πώς ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. Τοῦ εἶναι ἀδιανόητο. Καί τό λέει εὐθαρσῶς. «Ἄν δέν δῶ τά σημάδια ἀπό τά καρφιά καί τήν πληγή στήν πλευρά του, καί ὄχι μόνο ἄν δέν δῶ, ἀλλά καί ἄν δέν βάλω τό δάκτυλό μου στά ἴχνη ἀπό τά καρφιά δέν πρόκειται νά πιστέψω!».

       Ὁ εὔσπλαχνος Κύριος, ὅμως, ἐμφανίζεται στούς Μαθητές καί τοῦ λέει: «Ἔλα βάλε τό δάχτυλό σου στά σημάδια ἀπό τά καρφιά καί στήν πλευρά μου καί μή γίνεσαι ἄπιστος, ἀλλά πιστός».

       Ἡ λογική τοῦ Θωμᾶ γίνεται σκόνη... Οἱ ὅροι γιά νά πιστέψει καταρρέουν...

       Καί ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ ἐκστασιασμένος: «Ὁ Κύριός μου!  Καί ὁ Θεός μου!».

(Δέν ξέρουμε ἄν πράγματι προχώρησε ὁ Θωμᾶς στήν ψηλάφηση, ὅπως μερικές εὐσεβεῖς εἰκόνες παριστάνουν. Ἡ ἀπάντηση, ὅμως, τοῦ Ἰησοῦ ἀποκλίνει πρός τήν ἐκδοχή τῆς μή ψηλαφήσεως : «Ἐπειδή μέ εἶδες ἐπίστεψες; Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού δέν εἶδαν καί ἐπίστεψαν».)

       Ὁ ἀληθινός, λοιπόν, Θωμᾶς εἶναι ὁ μετανοημένος, ὄχι ὁ ὀλογόπιστος. Ἄλλωστε, αὐτή ἡ -ἑδραιωμένη πιά- πίστη του εἶναι πού τόν ὁδήγησαν νά ὀργώσει τήν Ἀσία μεταφέροντας τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί νά μαρτυρήσει στό τέλος.

       Ἄς τόν μιμηθοῦμε στήν ἀληθινή του πορεία. 

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 459 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11321661

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ