Εκτύπωση
Κυριακή 10ῃ Ἰουλίου 2011
Δ' Ματθαίου

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

            Στό σημερινό Εὐαγγέλιο, τό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἕνα δυνατό καί μυστηριακό χαρακτήρα. Καί γι΄αὐτό διαφέρει ἀπό τ'ἄλλα θαύματα.

            Ἕνα τέτοιο θαῦμα τό προκάλεσε ἕνας ἐθνικός καί ρωμαῖος ἀξιωματοῦχος, ὁ Ἑκατόνταρχος. Ἡ ἀπαράμιλλη ἀγάπη του, ἡ μοναδική ταπεινοφροσύνη του καί ἡ ὑποδειγματική πίστη του ἔκαναν τόν Χριστόν μας ὄχι μόνο νά τόν ἐγκωμιάσει περισσότερο ἀπ΄ αὐτούς πού ἦταν τριγύρω Του, ἀλλά καί νά τόν βραβεύσει μ΄ἕνα καί μοναδικό θαῦμα.


            Ὁ Ἑκατόνταρχος παρακάλεσε τόν Χριστό μέ πίστη καί ταπεινοφροσύνη νά μήν ὑποβληθεῖ στόν κόπο νά πάει μέχρι τό σπίτι γιά νά χαρίσει τήν θεραπεία στόν δοῦλο του. Δέν χρειάζεται τοῦ λέει ἡ προσωπική ἐπαφή. Δέν ἔνοιωθε ἄξια τή στέγη τοῦ σπιτιοῦ του γιά νά στεγάσει τόν Χριστό. Πίστευε πώς δέν χρειάζεται νά μετακινηθεῖ ὁ Χριστός μέχρι στό σπίτι γιά νά κάνει τό θαῦμα. Ἀρκεῖ ἕνας λόγος τοῦ Χριστοῦ, ἕνα νεῦμα Του καί ὁ παραλυτικός θά γιατρευθεῖ. Μ' αὐτά τά λόγια, μέ τήν πίστη του συνδυασμένη μέ ταπείνωση, προκάλεσε τό θαυμασμό τοῦ Χριστοῦ καί καθόρισε τόν ἀφανῆ καί μυστηριακό χαρακτήρα τοῦ θαύματος.

            Ἀδελφοί, μπορεῖ νά μήν εἶμαστε ἄξιοι καί ἱκανοί γιά μεγάλα πράγματα. Τουλάχιστον ἄς ἔχουμε βαθειά συναίσθηση τῆς ἀναξιότητάς μας. Τό πρόβλημα δέν εἶναι νά κάνουμε τίς τυπικές καί θρησκευτικές πράξεις. Τό πρόβλημα κυρίως εἶναι ἄν ἔχουμε πίστη. Πίστη σάν τοῦ Ἑκατόνταρχου τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Καί γιά νά λειτουργήσει σωστά ἡ πίστη χρειάζεται τήν βαθειά ταπείνωση.  

 π.Φρ.Δημ.