ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
7-8-2011

            Θαυμαστό τό γεγονός, χριστιανοί μου, τοῦ χορτασμοῦ τῶν 5.000 ἀνδρῶν μέ δύο ψάρια καί 5 ψωμιά, ὅπου μέ τή θαυματουργική δύναμη τοῦ Κυρίου μας πολλαπλασιάστηκαν καί ἔφτασαν ἀλλά καί περίσσεψαν, ἀφοῦ ἔφαγε ὅλο αὐτό τό πλῆθος καί ἐχόρτασε.

            Θαυμαστό ὅμως καί τό γεγονός τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἀνθρώπου ὡς ψυχοσωματικῆς ὁλότητας ἀπό τόν Δημιουργό Θεό.

Ἄς δοῦμε ὅμως τά πράγματα μέ τή σειρά.

Ὁ Κύριος διδάσκει γιά νά χορτάσει τήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων μέ πνευματική τροφή. Αὐτή τήν τροφή γιά τήν ὁποία εἶπε στή Σαμαρείτισσα γυναίκα ὅτι ὅταν τήν πάρεις δέν θά πεινάσεις ἄλλο.

Οἱ μαθητές ὅμως ὡς ἄνθρωποι ἀγωνιοῦν, διότι νύχτωσε, φαγητό δέν ὑπῆρχε καί γνώριζαν ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά πεινοῦσαν, διότι τό σῶμα χρειάζεται τροφή πέρα ἀπό τήν τροφή τῆς ψυχῆς.

Καί ἐδῶ φαίνεται τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ πού μπορεῖ νά τό βιώσει μόνον ὅποιος εἰλικρινά πιστεύει σ' Αὐτόν. Τό πρῶτο δίδαγμα. Ἡ ζωή κοντά στό Θεό καί ἡ μέ εἰλικρίνεια πίστη σ' Αὐτόν κάνει τόν ἄνθρωπο νά νοιώθει ἀσφάλεια. Δέν χρειάζεται συνεχῶς νά μεριμνᾶ τί θά φάει, τί θά πιεῖ, τί θά ντυθεῖ, πῶς θ' ἀποκαταστήσει τά παιδιά του, χρησιμοποιώντας πολλές φορές  μέσα πολιτικά καί πιστεύοντας σέ ἀνθρώπους, πώς ἔτσι θά τούς δημιουργήσει περιουσία γιά νά βροῦν «κάτι». Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἀγωνιᾶ γιά ὅλα τότε ποῦ εἶναι ὁ Θεός;

Τό δεύτερο δίδαγμα. Ἡ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ πού γνωρίζει νά φροντίζει τόν ἄνθρωπο. Μόλις ἄκουσε τήν ἀγωνία τῶν μαθητῶν γιά τήν τροφή ὁ Κύριος διακόπτει τό κήρυγμα καί κάνει τό θαῦμα, διότι γνωρίζει ὡς τέλειος Θεάνθρωπος ὅτι πρέπει νά χορτάσει καί τό σῶμα μέ ὑλική τροφή. Δέν ταλαιπωρεῖ ἀλλά φροντίζει, δέν ἐπιτιμᾶ τήν ἀγωνία γιά τά ὑλικά ἀλλά συγκαταβαίνει καί διασκεδάζει αὐτή τήν ἀγωνία.

Διότι ὅπως λέγει καί ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «ὁ Θεός μέ τό νά γίνει ἄνθρωπος γνωρίζει τά ὅρια καί τίς ἀντοχές τοῦ ἀνθρώπου».

Καί τό τρίτο δίδαγμα. Εἶπε ὁ Κύριος στούς μαθητές Του νά μαζέψουν τά περισσεύματα γιά νά μή πεταχτεῖ τίποτα. Σήμερα πού ζοῦμε ἀκόμη τήν ἐποχή τῆς ἀφθονίας καί πετᾶμε φαγητά, ροῦχα, παιχνίδια κ.ἄ., τά λόγια αὐτά τοῦ Κυρίου πρέπει νά μᾶς προβληματίσουν.

Οἱ κρίσεις πού δημιουργοῦνται στίς κοινωνίες ὀφείλονται στούς ἀνθρώπους. Ὁ Θεός ὅμως προστατεύει τόν ἄνθρωπο καί θέλει μέσα ἀπό τήν ὅποια δυσκολία νά τόν ὁδηγήσει στή σωτηρία του.

Γι αὐτό ἄς προβληματιστοῦμε καί ἄς προσευχηθοῦμε στό Θεό Πατέρα μας, ἀφοῦ ἐναποθέσουμε σ' Αὐτόν τίς μέριμνές μας νά μᾶς ὁδηγήσει στή σωτηρία μας. ΑΜΗΝ.

Πρωτ.Παν.Μεγαλοκονόμος

footer

  • Παρασκευή 5 Ιουνίου Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Μάρκου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 46 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15393005

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ