ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
21-08-2011

            Ὁ ἄνθρωπος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, χριστιανοί μου, πίστευε ὅτι ὁ γιός του θά ἔβρισκε τήν ἴασή του κοντά στό Χριστό. Πῆρε τό παιδί του καί ἄρχισε ἀπό τούς μαθητές πιστεύοντας πώς καί αὐτοί ἀφοῦ ἦταν κοντά στόν Ἰησοῦ θά εἴχαν τή δύναμη νά θεραπεύσουν. Δέν μπόρεσαν ὅμως καί τελικά τή λύση-ἴαση τήν ἔδωσε καί πάλι ὁ Χριστός.            Στήν ἀπορία τῶν μαθητῶν γιατί Αὐτός καί ὄχι ἐκεῖνοι, Ἐκεῖνος μέ εὐθύτητα τούς ἀπάντησε : «Δέν ἔχετε πίστη». Καί ὄντως ἀκόμη δέν μποροῦσαν νά διακρίνουν τήν θεότητα στό πρόσωπο τοῦ Διδασκάλου τους. Καί τούς μίλησε γιά τή δύναμη τῆς πίστεως «σᾶς βεβαιώνω πώς ἄν ἔχετε πίστη, ἔστω καί σάν κόκκο σιναπιοῦ θά λέτε σ' αὐτό τό βουνό πήγαινε ἀπό ἐδῶ καί θά πηγαίνει∙ καί τίποτα δέν θά εἶναι ἀδύνατο γιά σᾶς», καθώς καί γιά τόν δρόμο τῆς πίστεως.

            Γιά νά στερεωθεῖ κάποιος στήν πίστη καί γιά νά μπορέσει νά ἀντιπαλαίσει τόν διάβολο χρειάζεται ἡ ἄσκηση τῆς προσευχῆς καί τῆς νηστείας.

            Ἐπίπονος δρόμος ἀλλά κερδοφόρος. Προσευχόμενος ὁ ἄνθρωπος, ἴσως κουράζεται, καλεῖ ὅμως σέ βοήθεια τόν ἴδιο τό Θεό. Προσευχή σημαίνει νυχθημερόν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ σέ κάθε ἴσως δραστηριότητά μας, ἀλλά καί συμμετοχή στά δρώμενα τῆς Ἐκκλησίας μας καί πρό πάντων στή μυστηριακή ζωή.

            Νηστεία σημαίνει ἐγκράτεια, δηλαδή θυσία. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος μάθει νά ἐγκρατεύεται ξεκινώντας ἀπό τήν τροφή, τιθασσεύει τή γλώσσα του, συγκρατεῖ τό θυμό του, νικάει τή σάρκα του μέ τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες της καί ἔτσι εἰρηνεύει ἡ ψυχή του.

            Τελικά ὁ δύσκολος αὐτός δρόμος στερεώνει τόν ἄνθρωπο στήν πίστη του καί ἐμπιστεύεται πλέον τή ζωή του στό Χριστό. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἀναφέρει «Πέστε μου, μάταιοι ἄνθρωποι, ἄν γνωρίζετε τοῦτο. Ποιός, ἀφοῦ ἀπέκτησε τό Χριστό, χρειάζεται πλέον τίποτε ἄλλο; Ποιό ἆρα ἀπό τά ἀγαθά τοῦ παρόντος αἰῶνος;». Καί ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων ἑρμηνεύοντας τήν περικοπή ἔγραφε «ὅπως ἀκριβῶς ὁ κόκκος τοῦ σιναπιοῦ εἶναι μικρός μέν κατά τό μέγεθος γεμᾶτος ὅμως μέ ἐνέργεια, ἔτσι καί ἡ πίστη μέσα στήν ψυχή μέ μεγάλη φορά τά μέγιστα κατορθώνει».

            Ὅταν ρώτησαν ἕνα γέροντα τί σημαίνει πίστη αὐτός εἶπε: «Ἄν ὁ Θεός μοῦ ἔλεγε νά περάσω διά μέσου ἑνός τοίχου θά τό ἔκανα. Ἡ δική μου δουλειά θά ἦταν νά περάσω. Ἡ δουλειά τοῦ Θεοῦ θά ἦταν νά ρίξει τό τοῖχο». ΑΜΗΝ.  

Πρωτ.π.Π.Μεγ

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 450 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11321863

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ