ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 18-09-2011

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἡ Λατρεύουσα Ἐκκλησία: ἡ ἀνάπτυξη τῶν θεσμῶν τῆς Λατρείας. (ἐπιγραμματικά)

Ἄφοῦ εἴδαμε, ὅτι ἡ αἰτία τῆς Λατρείας εἶναι ἡ ἀνάγκη ἐκφράσεως εὐγνωμοσύνης καί ἀγάπης πρός τόν οὐράνιο Πατέρα μας, στήν προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε γιά τόν κύριο τρόπο τῆς προσευχῆς, καθώς αὐτός εἶναι παραδεδομένος ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ.

Σήμερα θά προτάξουμε μιά περικοπή τοῦ ἀείμνηστου Λειτουργιολόγου Καθηγητοῦ Ἰωάννη Φουντούλη πού εἶναι καταχωρισμένη στόν πρόλογο τῆς νεοελληνικῆς ἀπόδοσης τῆς «Ἐρμηνείας τῆς Θείας Λειτουργίας» τοῦ ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα.

Γράφει ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τῆς Θεολ.Σχολῆς Θεσσαλονίκης: «Πάντοτε, ἰδιαίτερα ὅμως σήμερα, ἡ Ἐκκλησία ἀναζητεῖ τίς ρίζες τῆς ὑπάρξεως καί συγκροτήσεως της στούς λειτουργικούς της θεσμούς καί μάλιστα στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας»

Ἡ Ἐκκλησία μας λοιπόν θεσμοποίησε τήν Λατρεία ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων.

Καί οἱ λειτουργικοί θεσμοί συνιστοῦν τόσο λόγο ὅσο καί ἔργο.

  • Λόγος ἦταν οἱ προσευχές, οἱ εἰδικές λειτουργικές εὐχές, οἱ αἰτήσεις, ἡ δοξολογία, ἡ εὐχαριστία. Αὐτός ὁ Ἐκκλησιαστικός λόγος ἐκφερόταν εἶτε πεζά, εἶτε ὑμνολογικά. Ὑπῆρξαν θαυμάσιοι ἐκκλησιαστικοί πατέρες, πού ἀποτύπωσαν σέ ὑπέροχα κείμενα εὐχές καί ὕμνους. Πολλούς ἀπ΄αὐτούς τούς γνωρίζουμε στίς ἐνορίες, ὅταν συμμετέχουμε στίς ἱερές Ἀκολουθίες.
  • Ἔργο ἦταν ἡ ἐκδήλωση ἀγάπης στούς ἀδελφούς μας, ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ μας μέ τήν σωματική μας ὑπόσταση (νηστεία, ἄσκηση, Πανήγυρις κλπ) καί ἡ συμμετοχή μας στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Γνωρίζουμε ὅλοι πώς -συμβατικά-ὑπάρχουν ἑπτά Μυστήρια στήν Ἐκκλησία μας, στά ὁποἶα οἱ χριστιανοί μετέχουμε συλλογικά. Κορυφαῖα Μυστήρια εἶναι τό Βάπτισμα καί ἡ Θεία Εὐχαριστία, ἐντολές καί τά δύο τοῦ Κυρίου μας.

Ὀφείλουμε, λοιπόν, ὅλοι οἱ πιστοί νά μετέχουμε σ΄αὐτά μέ ἐπίγνωση, τοῦ τί σημαίνουν καί πῶς λαμβάνουμε μέρος σ΄αὐτά.

π.Π.Μαρ.

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1516 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11322761

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ