ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΡΩΝ

                                                                                                       15-1-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Εἶναι πολύ γνωστό τό περιστατικό τῆς ἰάσεως ἀπό τόν Κύριο τῶν δέκα λεπρῶν. Ὅπως γνωστή εἶναι καί ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ ἑνός ἐκ τῶν δέκα, τοῦ ἀλλοθρήσκου, τοῦ Σαμαρείτη. Μία εὐγνωμοσύνη, πού δέν ἔμεινε μόνο στήν αἴσθηση, ἀλλά ὑλοποιήθηκε μέ τήν ἐπιστροφή του στόν Χριστό καί τήν γονυκλινῆ εὐχαριστία του.

 Ἐπειδή ἡ ἀναλογία 9 πρός 1 εἶναι πολύ δυσάρεστη, γεννῶνται στούς χριστιανούς κάθε ἐποχῆς ἐρωτήματα αὐτοκριτικῆς : μήπως καί ‘μεῖς εἴμαστε ἀχάριστοι ἀπέναντι τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ;... Μήπως οὔτε νά ἀναγνωρίσουμε μποροῦμε τίς εὐεργεσίες Του;

Θεωροῦμε αὐτονόητο νά ἔχουμε ὅλα τά ἀγαθά στήν ζωή μας∙ κι ἄν κάτι πάθουμε ἤ κάτι μᾶς λείψει διαμαρτυρόμαστε, ὀργιζόμαστε καί βαρυγγομοῦμε. Ξεχνᾶμε τά δῶρα τοῦ Θεοῦ : τήν ὕπαρξή μας, τήν ὕπαρξη τῶν ἀδελφῶν μας στήν ζωή μας, τήν γνώση τοῦ Πατέρα μας, τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας Του, τήν προσδοκία τῆς παντοτεινῆς ζωῆς κοντά Του...

          Κί ἀκόμα, ξεχνᾶμε τά ἁπλούστερα : τό ὅτι ἔχουμε νοῦ, αἰσθητήρια, ἀγαθά γιά τήν βιολογική μας ἐπιβίωση , ἐπιστῆμες γιά τήν ὑγεία μας καί τήν ἐξυπηρέτησή μας, μιά φύση γύρω μας πού τήν ὀμορφιά της τήν ἀπολαμβάνουμε, μιά ἀνατολή ἤ μιά δύση, ἕνα ὁλόγιομο φεγγάρι, τήν ξανθιά Ἄνοιξη, τό λαμπρό Καλοκαῖρι, τίς ἐναλλαγές τῶν ἐποχῶν καί τῶν καιρῶν...

Γιά ὅλα αὐτά -ἄν δεχθοῦμε, πώς ὑπάρχουν καθήκοντα γιά τούς ἀνθρώπους- ὑπέρτατη ὀφειλή πρός τόν Πλάστη μας εἶναι ἡ εὐχαριστία. Εὐχαριστία μυστική, προσωπική, ἁπλῆ καί καρδιακή. Ἀλλά καί ἀπό ὅλους μαζί, συνηγμένους στήν πραγμάτωση τῆς Ἀγάπης, κάθε Κυριακή καί Ἑορτή, στούς Ναούς τῆς Πίστης καί τῆς Ἐλπίδας μας.

Εὐχαριστία γιά ὅλα. Γι' αὐτά πού γνωρίζουμε καί γι' αὐτά πού ἀγνοοῦμε. Γιά ὅλα ὅσα ἀπό τόν Κύριό μας ἔγιναν πρός χάρη μας. «Ὑπέρ ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ ἴσμεν. Τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων».

π.Π.Μαρ.

 

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 945 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11322267

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ