Εκτύπωση

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
12-2-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

  Ἡ σημερινή παραβολή τοῦ Ἀσώτου, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι καθρέφτης πού μπορεῖ νά καθρεφτιστεῖ ὅλος ὁ σημερινός κόσμος. Μέσα της περικλείει ὅλο τό ἀνθρώπινο δρᾶμα καί ὅλο τό θεῖο μεγαλεῖο. Φανερώνεται ἡ ἀνθρώπινη πτώση, ἀλλά καί ἡ ἄπειρη θεία ἀγάπη. Ὁ ἄνθρωπος πέφτει, ὁ Θεός τόν σηκώνει. Ἐμεῖς σπαταλοῦμε τά πάντα, ὁ Θεός μᾶς ξαναδίνει τά πάντα.

            Γι' αὐτό, ἡ παραβολή τοῦ Ἀσώτου μᾶς ἐκφράζει ὅλους μας.Ὅλοι ἀνήκουμε στό πνεῦμα τῆς παραβολῆς. Ὅλοι μας ἀσωτεύουμε, σωματικά ἤ ψυχικά. Ὅλοι μας σκεπτόμαστε καί φερόμαστε ἐγωϊστικά.

            Σπαταλοῦμε ἄσωτα ἤ διαθέτουμε ἐγωϊστικά τίς σκέψεις μας, τίς ἱκανότητές μας, τά χαρίσματα, πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός.

            Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι στήν παραβολή αὐτή ὁ Χριστός μας τοποθετεῖ καί τά δύο παιδιά ἔξω ἀπό τό σπίτι τοῦ πατέρα. Καί ὅτι μπῆκε μέσα ὁ ἄσωτος υἱός. Ὁ πρεσβυτέρος υἱός, ἐγωϊστής καί πεισματάρης, ἔμεινε ἔξω ἀπό τή βασιλεία τοῦ πατέρα. Εὐκολώτερα σώζονται οἱ ἄσωτοι παρά οἱ ἐγωϊστές. Ἀρκεῖ οἱ ἄσωτοι νά βροῦν τούς καλούς ἐκπαιδευτές.

            Ὁ ἄσωτος γύρισε στό σπίτι τοῦ πατέρα του ὅταν «ἦλθε εἰς ἑαυτόν», ἐπειδή εἶχε καλές ἀναμνήσεις ἀπό τό σπίτι του. Θυμήθηκε στήν ἐρημιά του ὅλη τή στοργή, τήν ἀγάπη καί τίς θυσίες τοῦ καλοῦ πατέρα καί ξαναγύρισε νά τίς ξαναζήσει. Ἐάν εἶχε κακές ἀναμνήσεις ἀπό τό σπίτι του, ποτέ δέν θά γύριζε. Θά ἔμενε στήν καταστροφή τῆς ἐρημιᾶς του.

            Ὅσοι ἔχουν τήν εὐθύνη τῆς δημιουργίας περιβάλλοντος, εἴτε στήν κοινωνία, εἴτε στήν ἐκκλησία, εἴτε στό σχολεῖο, πρέπει νά εἶναι τέτοιο, πού νά κάνει καί τόν ἄσωτο ἀκόμη μόλις «ἔλθη εἰς ἑαυτόν» νά τό θυμᾶται καί νά ξαναγυρίζει πάλι στή φωλιά του γιά νά βρεῖ στοργή.

            Αὐτό εἶναι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό βαθύτερο νόημα τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου, πού παλιά λεγότανε παραβολή τοῦ στοργικοῦ πατέρα.

             π.Φρ.Δημ.