ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
19-2-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

              «Ὥσπερ ὁ ποιμήν ἀφορίζει τά πρόβατα ἀπό τῶν ἐρίφων» ἡ παρομοίωση αὐτή φέρνει τή σκέψη μας μπροστά στήν ὡραία εἰκόνα τοῦ βοσκοῦ, στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ, πού ὅταν πέση τό σούρουπο καί ἐπιστρέψη μέ τό κοπάδι του στή στάνη, στέκεται μπροστά σ΄αὐτή γιά νά χωρίση τά ἥμερα πρόβατα ἀπό τά ἄγρια γίδια. Ἡ παρομοίωση αὐτή ἀφορᾶ τόν ἴδιο τό Χριστό πού μᾶς παρουσιάζεται στό σημερινό Εὐαγγέλιο «ὥσπερ ὁ ποιμήν».

              Μά, νά, πού ξαφνικά  κατά τή Δευτέρα Παρουσία του, ὁ Χριστός, ἀπό περιφρονημένος βοσκός γίνεται ἔνδοξος Βασιλιάς καί διαχωρίζει «ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΡΙΦΩΝ», τούς καλούς ἀπό τούς κακούς. «Κάποτε ἦρθα στόν κόσμο σας -θά πῆ σ΄ὅλους αὐτούς- καί ἄλλοι ἀπό σᾶς μέ φιλοξενήσατε καί ἄλλοι μέ περιφρονήσατε». Καί θά ρωτήσουν γεμάτοι ἀπορία τόσο οἱ καλοί ὅσο καί οἱ κακοί : «Κύριε, πότε σέ εἴδαμε»;, Καί ἀντί γιά ἀπάντηση, ὁ Βασιλιάς θά πετάξη τήν πορφύρα του γιά νά φανοῦν κάτω ἀπ΄ αὐτή τά φτωχικά ροῦχα τοῦ βοσκοῦ. Ὁπότε θά θυμηθοῦν ὅλοι τούς «ἐλαχίστους» ἀδελφούς του, γιατί ὅ,τι ἔκαμαν σ΄ αὐτούς ἦταν σά νά τό ἔκαμαν τό ἴδιο.

              Ἔτσι, ἡ μορφή τοῦ βοσκοῦ θ΄ἀποτελέση τό ἔμβλημα τῆς Ἀγάπης πού θά στηθῆ ὡς κριτήριο τοῦ Βασιλιᾶ γιά τό ξεκαθάρισμα τῶν ἀνθρώπων ἀνάλογα μέ τήν στάση τους ἀπέναντι σ΄αὐτή τήν Ἀγάπη.

              Ἀδελφοί, ἄν θέλουμε στήν ἄλλη ζωή νά βρεθοῦμε μαζί μέ τούς καλούς μαζί μέ τούς ἁγίους τοῦ Θεοῦ καί τόν ἴδιο τό Θεό, πρέπει σ΄αὐτή ἐδῶ κιόλας τή ζωή, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, μέσα στή σημερινή κρίση τῆς οἰκονομίας καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν πού διερχόμαστε, νά ξεκαθαρίσουμε γιά τόν ἑαυτό μας τό καλό ἀπό τό κακό, θρονιάζοντας στήν ψυχή μας τήν ἀγάπη. Νά ἀναδείξουμε δηλ. τόν καλό καί ταπεινό βοσκό, πού ἔχουμε μέσα μας, σέ «βασιλέα τῆς δόξης», γιά νά ψάλουμε καί ἐμεῖς: «Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός ἐπί γῆς μετά δόξης...».

             π.Φρ.Δημ.

footer

  • Πέμπτη 1 Οκτωβρίου Ανανίου αποστόλου, Ρωμανού μελωδού, Ιωάννου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    17242493

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ