ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 
Ἡ ὑποκρισία τοῦ καθωσπρεπισμοῦ
 καί ἡ πραγματικότητα τοῦ θαύματος 
 
kyriaki paralytou 9Ὁ Κύριος Ἰησοῦς, χριστιανοί μου, εἶναι ὁ κατεξοχήν Ἰατρός. Τόσο τῶν ψυχῶν, ὅσο καί τῶν σωμάτων. Μέ τήν χάρη Του ἀπαλύνει τόν ἀνθρώπινο πόνο καί –κατά τήν βούλησή Του – θεραπεύει κάθε σωματική νόσο. 
Ἔτσι, στόν ἐπίγειο βίο Του πολλές φορές (πού δέν καταγράφονται ὅλες) θεράπευσε ἀσθενεῖς θαυματουργικά. 
Εἰδικά γιά τό περιστατικό τοῦ Παραλύτου, ὁ Χριστός θέλησε νά γίνει δημόσια, ὥστε νά ἀποτελέσει μαρτυρία τῆς Θεϊκῆς δυνάμεώς Του. Τό νά κάμεις ἕνα παράλυτο νά μισο-σηκωθεῖ ἀπό τό κρεβάτι τοῦ πόνου, ἴσως εἶναι ἐφικτό, σήμερα δέ σέ πολλές περιπτώσεις αὐτό κατορθώνεται ἀπό τήν Ἰατρική ἐπιστήμη. Τό νά δώσεις, ὅμως , ἐντολή αὐτός ὁ παράλυτος γιά 38 χρόνια, νά ...σηκώσει τό κρεβάτι του καί νά πάει στό σπίτι του, ὑπερβαίνει κάθε ἀνθρώπινη λογική.
Ἀντί, ἐν τούτοις, αὐτή ἡ ἀπροσδόκητη θεραπεία νά γίνει ἀφορμή εὐχαριστίας  καί δοξολογίας, προκάλεσε τήν ὀργή τῶν τηρητῶν-στίς δευτερεύουσες βέβαια διατάξεις– τοῦ Μωσαϊκουῦ Νόμου. Δέν εἶδαν τήν οὐσία τοῦ θαύματος. Δέν ἀνεγνώρισαν τήν Θεϊκή Δύναμη τοῦ Κυρίου. Δέν συγκινήθηκαν μέ τήν ἀπαλλαγή τοῦ παραλύτου ἀπό τήν αἰώνια καί βασανιστική ἀκινησία του. Γι αὐτούς προεῖχε  ἡ τήρηση τοῦ νόμου καί ἡ μή κατάλυση τοῦ Σαββάτου τους. Δέν εἶχαν τήν δύναμη καί τό θάρρος νά ἐπιτιμήσουν τόν Χριστό. 
Ἔπεσαν πάνω στόν θεραπευμένο. «Δέν ἔπρεπε, τοῦ εἶπαν, νά σηκώσεις Σαββατιάτικα τό κρεβάτι». Ὁ πρώην παράλυτος εἶχε ἕτοιμη τήν ἀπάντηση: «Ὁ ἄνθρωπος πού μέ ἔκαμε καλά Ἐκεῖνος μοῦ εἶπε, σήκωσε τό κρεβάτι σου». Κι ἐννοοῦσε ὁ ἁπλός ἄνθρωπος, ὅτι ἕνας μέ τέτοια δύναμη, θά ἔδινε ποτέ μιά ἐντολή ἀσεβείας;
*  *  *  
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ἄς φυλαχθοῦμε ἀπό τήν τυπολατρεία.
*Δέν νηστεύουμε γιά τόν τύπο: ἡ νηστεία εἶναι ἀρετή.
*Δέν ἀνάβουμε κερί «γιά τό καλό»: Τό ἀναμμένο κερί εἶναι σύμβολο.
*Δέν κάνουμε τόν Σταυρό μας σάν τεκτονικό σημεῖο: Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ εἶναι ὁμολογία.
*Δέν πηγαίνουμε στήν Ἐκκλησία ἀπό καθῆκον: πάμε γιά νά λατρεύσουμε ὅλοι μαζί.
*Δέν ψελλίζουμε τό «Πιστεύω» μηχανικά: Τό λέμε γιά νά πραγματώσουμε τήν ἴδια τήν Πίστη.
*Οὔτε ἀπαγγέλουμε τό «Πάτερ ἡμῶν», ἀπ΄ἔξω καί ἀνακατωτά. Τό λέμε ἀργά, μιλώντας Του.
Κυρίως ἄς φυλαχθοῦμε ἀπό τήν κατάκριση γιά ‘κείνους πού νομίζουμε ὅτι δέν εἶναι «ἐν τάξει».Ἐμεῖς εἴμαστε;...
 
Πρωτ. π. Πέτρος. Μαριᾶτος.

footer

  • Παρασκευή 19 Οκτωβρίου Ιωήλ προφήτου, Ουάρρου και Σαδώα μαρτύρων, Μνάσωνος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 293 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    4138329

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ