ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Στό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε, χριστιανοί μου, ὁ Κύριός μας, μᾶς καλεῖ καί μᾶς προτρέπει νά κάνουμε μιά ὑπέρβαση, νά πᾶμε ἕνα βῆμα παραπέρα, γιά νά εἴμαστε σωστοί καί ὁλοκληρωμένοι χριστιανοί.
«Καί εἰ ἀγαπᾶτε τούς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί» δηλ. «καί ἄν ἀγαπᾶτε αὐτούς πού σᾶς ἀγαποῦν ποιά εὔνοια περιμένετε ἀπό τό Θεό; ἀφοῦ οἱ ἁμαρτωλοί τό ἴδιο κάνουν». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας τήν περικοπή ἔλεγε πρός τό ποίμνιό του «Δέν βλέπετε, χριστιανοί μου, τούς κλέφτες καί τούς ἀπατεώνες, ὥσπου νά ἐπιτύχουν τόν ἁμαρτωλό σκοπό τους εἶναι ἀγαπημένοι».
Σ’ αὐτό τό σημεῖο ἔρχεται τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ πού δίνει καινούργιο νόημα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί καλεῖ αὐτόν πού πιστεύει σ’ Αὐτόν νά κάνει τήν ὑπέρβαση: «πλήν ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν καί ἀγαθοποιεῖτε καί δανείζετε μηδέν ἀπελπίζοντες», δηλ. «ἀντίθετα ἐσεῖς ν’ ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, νά κάνετε τό καλό καί νά δανείζετε χωρίς νά περιμένετε νά πάρετε πίσω τίποτα». Καί τά λόγια αὐτά τά εἶπε Αὐτός πού πρῶτος συγχώρεσε, ἀγάπησε καί βοήθησε αὐτούς ἀπό τούς ὁποίους ὄχι μόνο δέν περίμενε νά πάρει πίσω τίποτα, ἀλλά καί διώχθηκε, χλευάστηκε, μαστιγώθηκε, σταυρώθηκε.
Τά λόγια τοῦ Κυρίου μας μᾶς δείχνουν ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἀγάπη δίχως ὅρια. Ἀγάπη ὄχι τῆς θεωρίας, ἀλλά τῆς πράξης. Ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ἔλεγε «ἐκεῖνος πού ἀγαπάει τό Θεό δέν μπορεῖ νά μήν ἀγαπήσει καί κάθε ἄνθρωπο σάν τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του … Γιατί ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό δέν ἀνέχεται παντελῶς τό μῖσος πρός τόν ἄνθρωπο». Καί ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος σημειώνει : «Ἄς καταδιώκεσαι ἐσύ μήν καταδιώξεις˙ ἄς σταυρώνεσαι ἐσύ μή σταυρώσεις˙ ἄς ἀδικεῖσαι ἐσύ μήν ἀδικήσεις˙ ἄς συκοφαντεῖσαι ἐσύ μή συκοφαντήσεις˙ γίνε καλοσυνάτος καί ὄχι αὐστηρός στό κακό. Ἀγάπα τούς ἁμαρτωλούς, μίσησε ὅμως τά ἔργα τους καί μήν τούς περιφρονεῖς γιά τά ἐλαττώματά τους, μήπως κάποτε καί σύ πειραχθείς ἀπ’ ὅσα ἐκεῖνοι τώρα. Θυμήσου ὅτι κι ἐσύ εἶσαι κοινωνός τῆς γήινης φύσεως καί νά εὐεργετεῖς ὅλους».
Χριστιανοί μου, γιά νά φτάσουμε σ’ αὐτό τό ὕψος τῆς ἀρετῆς πρέπει καθημερινά προσευχόμενοι, ἀλλά καί διά τῆς συμμετοχῆς μας στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας νά ζητᾶμε τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιά νά μπορέσουμε νά νικήσουμε τό μῖσος καί ν’ ἀποκτήσουμε τήν δίχως ὅρια ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας. Γιά νά κάνουμε πράξη τό «καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» δηλ. «ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νά συμπεριφέρεστε καί ἐσεῖς, σ’ αὐτούς». ΑΜΗΝ.-
π. Παν. Μεγ.

footer

  • Τρίτη 22 Ιανουαρίου Τιμοθέου αποστόλου, Αναστασίου του Πέρσου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 100 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    5761752

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ