ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑapostolos paulos 1
Οἱ ἀκροατές καί οἱ ποιητές τοῦ Νόμου

Στή σημερινή σπουδαία Ἀποστολική περικοπή, Χριστιανοί μου, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προσπαθεῖ ἀφ’ ἑνός μέν νά ἀφυπνήσει τούς πατριῶτες του Ἑβραίους καί ἀφ’ ἑτέρου νά ἐνθαρρύνει τούς ἐθνικούς (ὅσους τοὐλάχιστον ἀναζητοῦσαν εἰλικρινά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ).
Στήν προσπάθειά του αὐτή ὁ Παῦλος, ἀφοῦ ὑπογραμμίσει μέ ζωηρές ἐκφράσεις τήν μέλλουσα Θεϊκή κρίση, ὑποδεικνύει στούς Ἑβραίους νά μή ἀρκοῦνται στήν γνώση, τήν ἐκμάθηση τοῦ Νόμου, ἐν προκειμένῳ τοῦ Μωσαϊκοῦ. Ἀντίθετα τούς προτρέπει νά ἐγκολπωθοῦν τό πνεῦμα τοῦ Νόμου, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν «ἐργασία τοῦ καλοῦ». Προσθέτοντας ὅτι δέν θά δικαιωθοῦν ἀπό τόν Θεό οἱ ἀκροατές τοῦ Νόμου, ἀλλά ἐκεῖνοι πού θά τόν πραγματώσουν στήν ζωή τους μέ τά καλά ἔργα.

Παράλληλα, ὑπενθυμίζει στούς ὁμοθρήσκους τους, πώς -ἐπειδή ὁ Θεός δέν εἶναι μεροληπτικός- ὅσοι ἀγνοοῦν τόν Νόμο Του, θά κριθοῦν μέ βάση τόν νόμο πού εἶναι ἔμφυτος μέσα τους, μέσα στίς καρδιές τους. Γιατί ἐκείνους ἡ ἴδια ἡ συνείδησή τους τούς τύπτει ἤ τούς ἐπαινεῖ ἀνάλογα μέ τήν διαγωγή τους.
Ὅλα αὐτά θά γίνουν τήν ἡμέρα πού ὁ Θεός θά κρίνει διά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τίς κρυφές σκέψεις καί διαθέσεις τῶν ἀνθρώπων.
Καί καταλήγει ἡ περικοπή μέ μιά ἔκφραση, πού γιά μᾶς εἶναι φάρος στό πνευματικό σκοτάδι καί ὁδοδείκτης στήν πορεία τῆς ζωῆς μας : «κατά τό Εὐαγγέλιόν μου»!
Τί θέλει νά πεῖ ἆραγε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν μιλώντας στούς Ρωμαίους (Ἑβραίους καί Ἐθνικούς) λέγοντας «…Εὐαγγέλιό του»; Μιλάει γιά τό χαρούμενο μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, πού μέσα του ἐγκλείει τήν Πίστη. Μιά Πίστη, ὅμως, πού δέν ἀρκεῖται στήν γνώση ἤ στήν παραδοχή τῶν λυτρωτικῶν γεγονότων τῆς Θεϊκῆς θυσίας, τῆς Σταύρωσης καί τῆς Ἀνάστασης. Αὐτός ὁ νέος «Νόμος» τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Παύλου (καθώς καί τῶν ἄλλων Ἀποστόλων), θέλει «ποιητές» καί ὄχι «ἀκροατές». Ἄς θυμηθοῦμε τήν παραβολή τοῦ Σπορέως: ἡ δεύτερη καί ἡ τρίτη κατηγορία τῶν ἀνθρώπων, ἀκοῦν μέ εὐχαρίστηση τόν σπόρο τῆς Ἀληθείας. Ὅμως ἀποτυγχάνουν νά δώσουν καρπούς, ἐπειδή ἀκριβῶς εἶναι μόνο ἀκροατές.
Ἄς μήν μείνουμε, ἀγαπητοί φίλοι, στό νά θαυμάζουμε καί νά συγκινούμαστε ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἄς μήν ἀρκεσθοῦμε -ἀκόμη- οὔτε καί στό Βάπτισμα, πού ἀνίδεοι δεχθήκαμε νήπια, χάρις στήν ἀγάπη τῶν γονέων μας. Ἄς καλλιεργήσουμε μέσα μας, τήν ταπείνωση, τήν ἄσκηση, τήν ἀγάπη. Τότε, ἴσως προσεγγίσουμε τούς «ποιητές» τῶν θείων ἐντολῶν. Καί, κυρίως, τῆς μητέρας τῶν ἀρετῶν, τῆς ἀγάπης. Ἔτσι, τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως θἄχουμε μιά βεβαία ἐλπίδα : πώς ὁ Κύριος Ἰησοῦς θά προσθέσει στό πνευματικό μας ὑστέρημα τήν πλούσια χάρη Του καί θά μᾶς σώσει!..
Πρωτ. π.Π.Μαριᾶτος

footer

  • Σάββατο 22 Φεβρουαρίου Ψυχοσάββατο,
    Των εν τοις Ευγενίου μαρτύρων, Ανθούσης μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1459 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    13723829

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ