o christos stin thalassa 4ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ἐνῶ εἶχε πολλαπλασιάσει τούς πέντε ἄρτους καί τά δύο ψάρια στό πλῆθος πού ἦλθε γιά νά τόν ἀκούσει -ὅπως εἴχαμε διαβάσει στήν περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τήν περασμένη Κυριακή- ἔβαλε τούς μαθητές του στό πλοῖο γιά νά περάσουν στήν ἀπέναντι ὄχθη τῆς λιμνοθάλασσας, ὥστε νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό τόν ἐνθουσιασμό τοῦ πλήθους, πού ἤθελε νά ἀνακηρύξει τόν Ἰησοῦ ὡς ἐπίγειο βασιλιά. Ἔτσι λοιπόν, ἀφοῦ ἀποπεράτωσε τό ἔργον του πῆγε σ’ ἕνα ἐρημικό μέρος γιά νά προσευχηθεῖ καί μετά περπάτησε πάνω στήν θάλασσα, ὅπως μᾶς διηγεῖται μέ γλαφυρότητα ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Οἱ μαθητές φοβήθηκαν πώς ὁ Ἰησοῦς ἦταν κάποιο φάντασμα. Μέσα ἀπό τούς διαλόγους αὐτούς τοῦ Ἰησοῦ μέ τούς μαθητές καί τόν Πέτρο παίρνουμε πολλά διδάγματα.

Πολλές φορές ὅλοι ἐνθουσιαζόμαστε μέ τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, κι ἐνῶ θέλουμε νά τό ἐφαρμόσουμε ὡστόσο οἱ βιοτικές μέριμνες, οἱ ὁποῖες δέν θά ἔπρεπε νά μᾶς ἀπασχολοῦν -ἐμπιστευόμενοι πάντα τόν Θεό- μᾶς βυθίζουν πολλές φορές στήν ἀπελπισία. Διότι, προσπαθοῦμε νά ἐξηγήσουμε τήν πίστη στόν Θεό μέ τήν λογική. Προσπαθοῦμε νά ἑρμηνεύσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας μέ διανοητικές διαδικασίες μέ ἕναν τρόπο σχολαστικό καί ὄχι βιωματικό. Ἐάν δέν ἐγκολπωθοῦμε τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου μέσα στίς καρδιές μας πιστεύοντας ἀκράδαντα στόν Χριστό, ἀλλά ἀντιθέτως προσπαθοῦμε νά ἑρμηνεύσουμε τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου μέ τήν λογική μας, τότε ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν Κύριο καί ἀπό τόν τελικό μας σκοπό, πού εἶναι ἡ κατά Χάριν θέωσή μας. Κάτι τέτοιο παθαίνουν καί οἱ πλανεμένοι συνάνθρωποί μας, πού προσπαθοῦν νά κατανοήσουν τό Ἱερό Εὐαγγέλιο μέ τόν νοῦ καί ὄχι μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος δέν ἀγαπήσει τόν Χριστό καρδιακά βυθίζεται σέ μία θάλασσα ἀπελπισίας. Διότι τοῦ λείπει ἡ πίστις.
Ἡ πίστις εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη πού πρέπει νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος στόν Θεό καί στό θεῖο θέλημα. Ἔτσι, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ἐκλέξει τούς δικούς της πνευματικούς οἰκοδόμους τῶν ψυχῶν τοῦ λογικοῦ ποιμνίου της, ὥστε νά οἰκοδομοῦνται οἱ ψυχές τῶν χριστιανῶν μέ πίστι στόν Θεό. Ἔτσι στήν σημερινή περικοπή τῆς Ἐπιστολῆς τοῦ θείου Παύλου πρός Κορινθίους ὁ θεῖος αὐτός Ἀπόστολος διδάσκει τούς Κορινθίους γιά τό ἔργο τῶν κηρύκων τοῦ Θείου Εὐαγγελίου, ἀλλά καί τήν εὐθύνη πού ἔχει ὁ κάθε πιστός ἄνθρωπος πού ἀκούει τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί γιά τήν ἐφαρμογή του στή ζωή του. Οἱ κήρυκες τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου παρομοιάζονται μέ χτίστες πού χτίζουν ἕνα οἰκοδόμημα καί ἀνάλογα μέ τήν πίστη καί τήν ὑπομονή πού διαθέτουν, ἀλλά καί μέ τόν κόπο πού ὁ καθένας τους κάνει χτίζουν τό οἰκοδόμημα αὐτό, ἀλλά ὁ καθένας τους μέ ξεχωριστά ὑλικά. Ὅμως, κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως ὁ Κύριος θά φανερώσει μέ τί εἴδους ὑλικά ἔκτισε ὁ κάθε κήρυξ - χτίστης τό οἰκοδόμημά του καί ἀναλόγως θά ἀμειφθεῖ κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη τήν φοβερά. Τό ἴδιο ὅμως θά συμβεῖ καί μέ τόν κάθε πιστό, ὥστε νά φανερωθεῖ τί εἴδους πνευματικό οἰκοδόμημα ἔχει κι αὐτός μέσ’ τήν καρδιά του. Κατά πόσον δηλαδή διατήρησε αὐτά τά ὁποῖα ἔμαθε ἀπό τούς καλούς Ἱεροκήρυκες καί κατά πόσον τά ἐφάρμοσε. Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς προτρέπει τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ὄχι μόνον νά τό ἀκοῦμε εὐχάριστα, ἀλλά καί νά τό ἐφαρμώσουμε σέ ὅλον μας τόν βίο προσδοκώντας πάντοτε τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ἄλλωστε στήν Καθολική του Ἐπιστολή τονίζει ὅτι «πίστις χωρίς πνευματικά ἔργα εἶναι νεκρή!».

π. Νικ. Ζουναρέλης

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 946 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16011743

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ