agia theofania 4ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν

Στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀκούσαμε ὅτι, μετά τήν παράδοση καί τήν καταδίκη τοῦ Ἰωάννη, ὁ Ἰησοῦς ἀναχώρησε πρός τήν Γαλιλαία.
Στή Γαλιλαία, ἡ πόλη Καπερναούμ γίνεται τό κέντρο τῆς δημόσιας ζωῆς καί τοῦ κηρύγματος τοῦ Κυρίου. Δέν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογή τῆς Καπερναούμ, ἀλλά ἦταν στό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας πού προαναγγέλθηκε ἀπό τόν Προφήτη Ἡσαΐα αἰῶνες πρίν καί βρῆκε τήν ἐκπλήρωση στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ : «…Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα…».

Ἡ χώρα ὁλόκληρη λεγόταν περιφρονητικά ἀπό τούς Ἰουδαίους «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν», γιατί ἐκεῖ εἶχαν κατοικήσει πολλοί ἐθνικοί καί ἀλλόφυλοι. Ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους αὐτούς ἦλθε νά κατοικήσει ὁ Θεάνθρωπος Κύριος. Δέν ἄφησε τούς ἀνθρώπους νά τρέξουν κοντά Του, ἀλλά ὁ Ἴδιος ἔσπευσε νά τούς βρεῖ. Γι’ αὐτό θά ἔλεγε ἀργότερα «ἦλθε ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπολωλός».Ἦρθε ὁ Πανάγιος ἀνάμεσα στούς ἁμαρτωλούς. Τό φῶς στό σκοτάδι. Ὁ Καλός Ποιμένας στά πλανεμένα πρόβατα. Ὁ Πατέρας στά παιδιά Του πού Τόν ἀρνήθηκαν. Ὅπως πέφτει ἡ ἀκτίνα τοῦ ἡλίου στά ἔλη καί τά λασπόνερα καί διατηρεῖται ἀμόλυντη, ἔτσι κι ὁ Πανάγιος καί Πανάχραντος Κύριός μας κατέβηκε στήν ἁμαρτωλή μας γῆ.
Εἶναι ἆρα γε ἡ «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν» τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου, ἡ μοναδική στόν κόσμο; Δέν εἶναι ἡ μοναδική. Οὔτε ἡ πρώτη, οὔτε ἡ τελευταία. Παντοῦ καί πάντοτε ξαναζεῖ ἡ «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν». Ἡ παγκοσμιoποιημένη ἐποχή μας δέν εἶναι τίποτα ἄλλο, παρά μιά σύγχρονη Γαλιλαία. Μιά Γαλιλαία πού κυβερνᾶ τό πάθος κι ἡ ἀνομία, ἡ ἀπιστία κι ἡ ἀσέβεια, τό ψέμα κι ἡ ἀδικία. Ἡ ἀνομία ἔχει γίνει νόμος.Τό ἀδικοχυμένο αἷμα βάφει τούς δρόμους τῶν χωριῶν, νησιῶν καί τῶν μεγαλοπόλεων. Ἡ ἀρετή ὑβρίζεται κι ἡ ἁγνότητα ποδοπατεῖται. Ἡ πορνεία ἔχει ἁπλώσει παντοῦ τά πλοκάμια της. Οἱ τοξικομανεῖς ἔχουν αὐξηθεῖ. Ἡ ἐγκληματικότητα βρίσκεται σέ βαθμό πολύ ἀνησυχητικό.
Τά ἀλαζονικά κι ὑπερήφανα πνεύματα ἔχουν ὑψώσει τόν «πύργο βαβέλ» τῆς ἠθικῆς σύγχυσης. Τέτοιο ἠθικό χάος ἐπικρατεῖ, πού τό μαῦρο τό λένε ἄσπρο καί τό ἄσπρο μαῦρο. Μισοῦν τήν ἀγάπη καί ἀγαποῦν καί ἐγκωμιάζουν τό μῖσος καί τήν κακία. Ἡ νεολαία διαφθείρεται. Ὅλοι μας διαπιστώνουμε τήν ἀποστασία ἀπό τό νόμο τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται λοιπόν ἀγώνας, προσοχή καί περισσότερη προσευχή. Ἐπειδή σέ κάθε βῆμα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου εἶναι στημένες παγίδες τοῦ διαβόλου καί τοῦ ὀλέθρου, ὁ ἀγώνας μας ἔχει διπλή μορφή. Νά στηριχθοῦμε καί νά στηρίξουμε. Νά στερεωθοῦμε καί νά στερεώσουμε.Νά φωτισθοῦμε καί νά φωτίσουμε. Νά σωθοῦμε καί νά σώσουμε. Καί σάν πυροσβέστες νά σβήσουμε τή φωτιά τῆς ἁμαρτίας δίχως νά καοῦμε.
Ἀδελφοί μου, ζοῦμε σέ μιά σύγχρονη «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν».
«Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου». Ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, μᾶς προτρέπει μέ φλογερή τήν ψυχή : «Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν εἰδώλων».
Νά φυλαχθοῦμε ἀπό τά εἴδωλα τῆς σύγχρονης Γαλιλαίας.

π. Φρ. Δ.

footer

  • Τρίτη 25 Φεβρουαρίου Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1399 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    13767992

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ