Εκτύπωση

mhmerimnateΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς εἶπε : «μή μεριμνᾶτε τῇ ψυχ ὑμῶν τί φάγητε καί τί πίητε...». Εἶναι καί μία ἀπάντηση στό μεγάλο πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης τῶν ἡμερῶν μας.
Πάντα τό πρῶτο πιάτο φαγητοῦ ἀξίζει ὅσο καί ἡ ζωή μας. Γιά μερικούς ἀξίζει τό ἴδιο καί ἕνα δεύτερο. Ἀπό κεῖ καί πέρα ὅλα εἶναι περιττά καί ἐπιζήμια. Τό ἴδιο συμβαίνει μ΄ ὅλα τά ἀγαθά. Τά ἀπαραίτητα καί τά χρήσιμα εἶναι λίγα. Τά περιττά εἶναι πολλά.

Ἄν δέν ξεκαθαριστεῖ τό θέμα αὐτό στή ζωή μας θά συνεχίζουμε νά ζοῦμε τό μεγαλύτερο δρᾶμα τῆς ὕπαρξής μας. Ἡ μέριμνα γιά τά πολλά καί τά περιττά φέρνει ἀγωνία καί φθορά. Ὅσο λιγότερες ἀνάγκες ἔχουμε, τόσο πιο εὐτυχισμένοι εἴμαστε. Ἐμεῖς πρέπει νά κατευθύνουμε τίς ἀνάγκες μας καί ὄχι οἱ ἀνάγκες ἐμᾶς. Ἡ εὐτυχία δέν εἶναι θέμα πολλῶν ἀγαθῶν, ἀλλά ἀρχῶν. Εἶναι θέμα σωστῆς χρήσεως τῶν ἀγαθῶν.
Ἀπό τότε πού χάσαμε τή σιγουριά μας στό Θεό καί στήν αἰωνιότητα, ἀπό τότε ἔχουμε γίνει πλεονέκτες, ἀκόρεστοι καί ἀνασφαλεῖς. Τά πολλά ἀγαθά στή ζωή μας, μᾶς ἔχουν στερήσει τήν ἱκανότητα τῆς σωστῆς χρήσης τῶν ἀγαθῶν. Ἡ πλεονεκτική κατάσταση, μᾶς ἔχει ἀφαιρέσει τήν ἀνεκτίμητη γεύση τοῦ χρήσιμου καί τοῦ ἀναγκαίου. Γι’ αὐτό ἔχουμε φτάσει σήμερα στό μεγαλύτερο δράμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Χάσαμε τήν ἐμπιστοσύνη στόν Δημιουργό μας καί ἐμπιστευόμαστε τόν ἀβέβαιο ἑαυτό μας. Χάσαμε τήν αἰωνιότητα καί παλεύουμε μέ τή ματαιότητα. Χάσαμε τό προσανατολισμό μας. Ἀγωνιοῦμε γιά τά ὑλικά καί μένουμε ἄδειοι στά πνευματικά. Αὐτό εἶναι τό δρᾶμα μας.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἄν δέν στραφοῦμε στό Θεό μέ πίστη καί μετάνοια δέν πρόκειται νά βγοῦμε ἀπ΄ τήν κρίση καί ἀπό τό δρᾶμα μας. Ὁ Χριστός μᾶς προτρέπει νά ζητήσουμε πρῶτον τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνη Του γιά νά μπορέσουμε νά βγοῦμε ἀπό τά οἰκονομικά μας ἀδιέξοδα.

π.Φρ.Δημ.