ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τόν Ἀπόστολο Παῦλο νά παρακαλεῖ καί νά ἐκφράζει τήν ἐπιθυμία του γιά τή σωτηρία τῶν συμπατριωτῶν του. Λέγει ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι ἔχουν τόν ὑπερβολικό ζῆλο γιά τόν Θεό, ἀλλά δυστυχῶς χωρίς ἐπίγνωση, δηλ. χωρίς βαθιά καί σωστή γνώση. Πίστευαν καί ἀκόμη πιστεύουν ὅτι θά δικαιωθοῦν μέ τά ἔργα τους καί μέ τόν Μωσαϊκό νόμο. Ὁ Παῦλος χωρίς ν΄ ἀπορρίπτει τά καλά ἔργα καί τόν Μωσαϊκό νόμο, τονίζει ὅτι αὐτά δέν ἔχουν λυτρωτική δύναμη, οὔτε ὁδηγοῦν μόνα τους στή σωτηρία.

Ἡ σωτηρία, δηλ. ἡ δικαίωση ἐπιτυγχάνεται μόνον μέ τήν πίστη στό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λέγει ὁ Ἀπόστολος, ὅτι ἡ σωτηρία εἶναι τόσο κοντά, ὅσο κοντά εἶναι ἡ καρδιά μας καί τό στόμα μας. Καί ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει σχετικά: «κοντά σου εἶναι ὁ λόγος». Δηλαδή, εἶναι εὔκολη ὑπόθεση, διότι ἡ σωτηρία βρίσκεται στή διάνοιά σου καί στή γλῶσσα σου. Δέν χρειάζεται νά βαδίσουμε τό μακρύ δρόμο, οὔτε κολυμπώντας νά περάσουμε πελάγη, οὔτε περπατώντας νά διαβοῦμε βουνά. Εἶναι δυνατόν καί στό σπίτι σου παραμένοντας νά σωθεῖς, ἀφοῦ ἡ ἀφετηρία τῆς σωτηρίας σου βρίσκεται στό στόμα σου καί στήν καρδιά σου. Τά δύο αὐτά, δηλ. τό στόμα καί ἡ καρδιά, σημαίνουν ὁμολογία καί πίστη . Μέ τήν καρδιά πιστεύουμε στόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τόν μοναδικό Σωτήρα μας καί μέ τό στόμα ὁμολογοῦμε αὐτήν τήν πίστη μας. Τό ξεχείλισμα τῆς καρδιᾶς μας ἔρχεται στό στόμα. Αὐτό ἔκαναν ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί οἱ μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θεωρεῖ ὅτι ἡ πίστη καί ἡ ὁμολογία εἶναι οἱ δύο ἀπαραίτητες προϋποθέσεις τῆς σωτηρίας μας. Ἡ πίστη στήν ἀπολυτρωτική σταυρική θυσία τοῦ Θεανθρώπου, στόν Ζωοποιό Σταυρό καί τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ σῴζουν τόν πιστό Χριστιανό. «Ἐν τῷ Σταυρῷ Σου Χριστέ καυχώμεθα καί τήν Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν τῷ γάρ μώλωπί Σου ἡμεῖς οἱ πάντες ἰάθημεν».
Αὐτή τήν παμπόθητη ἐν Χριστῷ σωτηρία ἄς ποθήσωμε ὅλοι, ἀδελφοί, καί ἄς ἐπιδιώξωμε στή ζωή μας. Ἀμήν.-

Ἀρχιμ. Φ.Δ.

footer

  • Τρίτη 25 Φεβρουαρίου Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 52 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    13768032

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ