ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Σήμερα, 4 Αὐγούστου, ἑορτάζουμε τούς 7 παῖδες, πού ἔζησαν στήν Ἔφεσο. Ἦταν 7 νέοι Χριστιανοί πού ἔζησαν γύρω στό 250 μ.Χ. ἐπί αὐτοκράτορος Δεκίου στά χρόνια τῶν διωγμῶν. Οἱ νέοι αὐτοί μοίρασαν τά ὑπάρχοντά τους στούς φτωχούς καί μετά κρύφτηκαν σέ μία σπηλιά ὅπου παρεκάλεσαν τόν Θεό νά πάρει τίς ψυχές τους, ὅπως κι ἔγινε. Οἱ στρατιῶτες πού κυνηγοῦσαν τούς νέους τούς βρῆκαν κοιμωμένους στήν σπηλιά καί ἁπλῶς σφράγισαν τήν εἴσοδό της.
Ἡ ἱστορία ὅμως δέν τελειώνει ἐδῶ˙ μᾶλλον ἀρχίζει.

Περίπου 200 χρόνια μετά, ὅταν πιά εἶχε ἐπικρατήσει ὁ Χριστιανισμός, καί στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ, παρουσιάστηκε μιά αἵρεση πού ἔλεγε ὅτι δέν ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν. Πολλοί πιστοί εἶχαν πλανηθεῖ, ἀκόμα καί Ἐπίσκοποι. Ὁ αὐτοκράτορας προσευχόταν στόν Θεό νά δώσει μία λύση. Καί πράγματι. Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ τόπου ὅπου ἦταν ἡ σπηλιά μετακίνησε τίς πέτρες τῆς εἰσόδου καί μέ προσταγή τοῦ Θεοῦ οἱ 7 νέοι ἀναστήθηκαν. Νόμιζαν ὅτι ἁπλῶς εἶχαν κοιμηθεῖ μία νύχτα κι ἄρχισαν νά συνομιλοῦν καί νά δίνουν θάρρος ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Τότε ἕστειλαν τόν ἕνα ἀπ΄ αὐτούς, τόν Ἰάμβλιχο, στήν πόλη γιά νά ἀγοράσει τρόφιμα.
Ὅταν ὁ Ἰἀμβλιχος ἔφτασε στήν πόλη ἀπόρησε γιατί εἶδε παντοῦ σταυρούς. Παρ’ ὅλα αὐτά πῆγε στόν φοῦρνο νά ἀγοράσει ψωμιά, πληρώνοντας μέ τά νομίσματα πού εἶχαν τήν εἰκόνα τοῦ Δεκίου. Οἱ ἄνθρωποι τῆς πόλης νόμιζαν ὅτι τούς κοροϊδεύει καί τόν ὁδήγησαν στόν κυβερνήτη. Στό μεταξύ τό γεγονός ἔφτασε στ΄ αὐτιά τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἐφέσου, πού κατάλαβε ὅτι κάτι ἐξαιρετικό συμβαίνει. Τότε ὅλοι μαζί πήγαν στήν σπηλιά, ὅπου βρῆκαν καί τούς ἄλλους 6 νέους. Ἔστειλαν ἀμέσως μήνυμα στόν αὐτοκράτορα πού ἔφθασε μέ καράβι στήν Ἔφεσο. Πῆγε κατευθεῖαν στό σπήλαιο δοξάζοντας καί εὐχαριστῶντας τόν Θεό, πού τόσο χειροπιαστά ἔδειξε τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Καί ἐνῶ ὁ Βασιλιᾶς, ὁ Ἐπίσκοπος καί οἱ ἄλλοι συνομιλοῦσαν μέ τούς ἁγίους, ἐκεῖνοι νύσταξαν καί μπροστά σέ ὅλους παρέδωσαν τίς ψυχές τους στόν Θεό.
Βλέπουμε ἀπό τόν βίο τῶν ἁγίων ὅτι ὁ Θεός προνοεῖ εἰδικά γιά κάθε ἄνθρωπο καί καταστρώνει εἰδικό σχέδιο γιά τήν σωτηρία του, χωρίς ὅμως νά παραβιάζει τήν ἐλευθερία του. Ἔτσι ὁ Θεός τοῦ δίνει προσωπικά χαρίσματα, πού ἄν τά ἀξιοποιήσει ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἅγιος. Ὁ Θεός ὅμως φροντίζει καί προνοεῖ καί γιά τήν Ἐκκλησία Του μέ θαυμαστό τρόπο ἀνά τούς αἰῶνας. Τελικά, ἡ ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μᾶς χαρίζει εἰρήνη καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἁγιότητα.

π.Θεολόγος Παντελῆς

footer

  • Τρίτη 25 Φεβρουαρίου Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1348 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    13767974

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ