ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 23/2007)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόνΧριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ'ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Διά μίαν ἀκόμη φοράν σᾶς εὔχομαι ὁλοκαρδίως πλούσια τά οὐράνια ἀγαθά, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί πλούσια τά ὑλικά ἀγαθά μέσα στό νέο σωτήριο ἔτος, πού μᾶς ἐχάρισε ἡ ἀγαθότητα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας.

 


Πλησιάζει ἡ 8η Ἰανουαρίου καί συμπληρώνεται ἕνας χρόνος ἀπό τήν ἡμέρα τῆς φοβερῆς δοκιμασίας τοῦ σεισμοῦ, τῆς παρατεταμένης καί ἰσχυρᾶς ἐντάσεως τρομακτικῆς ἐκείνης σεισμικῆς δονήσεως, ἀπό τήν ὁποία μᾶς ἔσωσε ὁ Κύριος καί μᾶς ἐπροστάτευσε ἡ Μεγαλόχαρη τῶν Μυρτιδίων, ἡ Παναγία μας ἡ Μυρτιδιώτισσα. Μετέθεσε ἡ Μυρτιδιώτισσά μας τό ἐπίκεντρο τῆς δονήσεως τοῦ σεισμοῦ ἀπό τήν στεριά στή θαλάσσια περιοχή κι ἔτσι λυτρωθήκαμε ἀπό βεβαία καταστροφή. Οὔτε σταγόνα αἵματος δέν χύθηκε. Οὔτε σκόνη δέν ἔπεσε ἀπό τήν ὀροφή τῆς τραπεζαρίας τοῦ Γηροκομείου μας, ὅπου συντρώγαμε τήν ὥρα ἐκείνη μέ τούς γέροντες καί τίς γερόντισσες τοῦ Ἱδρύματος καί μέ πολλούς συνεργάτες μας τῆς Ὁμάδος Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ἡμέρα τῆς 8ης Ἰανουαρίου θά πρέπει νά εἶναι διά τά Κύθηρα ἡμέρα βαθιᾶς εὐγνωμοσύνης καί ἐνθέρμων εὐχαριστιῶν καί δοξολογίας πρός τόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστόν καί τήν Κυρίαν μας Θεοτόκον.

Ὅπως ἔγραφα εἰς τήν περυσινή ἐγκύκλιον, πού ἐκυκλοφόρησε καί ἀνεγνώσθη εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μετά τόν συνταρακτικόν σεισμόν, κατά τήν 8ην Ἰανουαρίου θά γίνονται οἱ ἐξῆς λατρευτικές ἐκδηλώσεις:

Τήν πρωΐαν τῆς 8/1 θά τελεσθῆ Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς εὑρέσεως (Καθολικόν) τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας. Τό ἀπόγευμα ὥρα 5μ.μ. θά ψαλῆ ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Μεγάλης Προστάτιδάς μας καί τό βράδυ ἀπό ὥρας 8.30-1 μετά τά μεσάνυχτα, ἐπίσης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Καθολικοῦ, θά τελεσθῆ Ἱερά Ἀγρυπνία Ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μετά τῶν Ἱερέων καί συμπροσευχομένου τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Οἱ εὐλαβεῖς Χριστιανοί, ἀνάλογα μέ τίς ὑποχρεώσεις των θά ἐπιλέξουν μεταξύ τῶν τριῶν αὐτῶν λατρευτικῶν εὐκαιριῶν.

Πέραν τούτων τῶν ἐκδηλώσεων τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον καί ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος τῶν Μητάτων, τῆς κωμοπόλεως αὐτῆς ἡ ὁποία περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη περιοχή ἐπλήγη ἀπό τόν σεισμό μέ τίς σοβαρές ζημιές στόν κεντρικό Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τίς ἀναίμακτες εὐτυχῶς καταστροφές οἰκιῶν καί καταστημάτων, προγραμματίζουν τήν τέλεσι δοξολογίας καί ἀνάπεμψι ἱερῶν δεήσεων τήν μεσημβρίαν καί ὥραν 1 μ.μ. καί ἐν συνεχείᾳ περί ὥραν 1.30 μ.μ., τήν ὥραν τοῦ γενομένου φοβεροῦ σεισμοῦ θά κοπῆ ἁγιοβασιλόπιττα, μιά ἐκκλησιαστική τελετή, πού ἑνώνει καί ἀδελφώνει τούς ἀνθρώπους καί τούς δυναμώνει νά ἀντιμετωπίσουν ὅλες τίς καταστάσεις καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς καί μάλιστα τό σοβαρό θέμα τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν ζημιῶν τοῦ σεισμοῦ.

Ἀγαπητοί Πατέρες, Ἀδελφοί μου Χριστιανοί

Καλούμεθα ὅλοι μικροί καί μεγάλοι, γέροντες, μεσήλικες καί νεότεροι νά ἀνυψώσωμε τήν προσευχή μας, τίς εὐχαριστίες, τίς δοξολογίες καί τίς ἱκεσίες μας πρός τόν Πανοικτίρμονα Θεό καί νά διαδηλώσωμε μέ τόν τρόπο αὐτό τήν πίστι, τήν ἀφοσίωσι καί τήν ἐμπιστοσύνη τῆς ζωῆς μας εἰς Ἐκεῖνον καί νά ζητήσωμε τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Εἴθε, ὁ καινούργιος χρόνος μέ τήν δύναμι, τόν φωτισμό καί τήν χαρίτωσι τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξαμένου καί φωτίσαντος τόν κόσμον καί τα σύμπαντα νά εἶναι ἰδιαίτερα εὐλογημένος καί χαριτοφόρος, δημιουργικός καί πλούσιος σέ βιοτικά καί πνευματικά ἀγαθά.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

footer

  • Σάββατο 23 Ιανουαρίου Κλήμεντος Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 89 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18813464

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ