ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ὑπ' ἀριθ. 31/2007

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ'ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

    Καλή καί εὐλογημένη ἀπό τόν Πανάγαθο Κύριόν μας ἡ νέα ἐκκλησιαστική χρονιά, πού ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἄρχισε.

    Εἴθε, καθώς θά διανύωμε τόν κύκλο τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν καί τῶν ἐντός τοῦ ἔτους τελουμένων ἑορτῶν τῶν Ἁγίων μας νά λάβωμε δύναμιν καί ἐνίσχυσιν πνευματικήν εἰς τόν χριστιανικόν μας ἀγῶνα διά τήν ἐφαρμογήν τοῦ θείου θελήματος εἰς τήν ζωήν μας καί τήν προσοικείωσιν τῆς Θείας Χάριτος.

    Εἰς τήν παροῦσαν Ἐγκύκλιον θά ἤθελα νά στρέψω τήν προσοχήν σας εἰς τήν φοβεράν δοκιμασίαν, πού ἔπληξε σοβαρῶς τήν πατρίδα μας καί τήν νῆσον μας τόν τελευταῖο καιρό, μέ τίς πυκνές καί ἀλλεπάλληλες εἰς ὁλόκληρο σχεδόν τόν Ἑλλαδικό χῶρο πυρκαϊές καί καταστροφές.

    Ἀπώλειες σέ ἀπέραντες δασικές καί ἀγροτικές ἐκτάσεις, σέ γεωργικές καλλιέργειες, σέ ποίμνια ζώων καί 65 νεκροί ἦταν τό βαρύ κόστος αὐτῶν τῶν συμφορῶν. Πόνος βαθύς, ὀδύνη μεγάλη καί βαρύτατο τό πένθος. Ἐθνικό πένθος, ὅπως τό ὠνόμασαν καί πικρή δοκιμασία.

    Ἐπλήγη, ὡς γνωστόν, καί ἡ ἰδική μας περιοχή πλησίον τοῦ Μυλοποτάμου, ὅπου κατεστράφη ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ κεδροδάσους, ἀλλά μᾶς ἐφύλαξε ἡ Μυρτιδιώτισσά μας ἀπό καταστροφές σέ γεωργικές ἐκτάσεις, σέ θανάτους ζώων καί τό κυριώτερο σέ ὁλοκαυτώματα ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων .

    Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία πρό αὐτῆς τῆς μεγάλης συμφορᾶς παρεκάλεσε τόν Πανοικτίρμονα Θεόν καί τήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα ὑπέρ καταπαύσεως τῶν πυρκαϊῶν, ἐνισχύσεως καί ἐνδυναμώσεως τῶν πυροπαθῶν ἀδελφῶν μας καί ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων.

    Μέσῳ τῆς πολυμελοῦς ὁμάδος τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπελήφθη τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ θέματος μέ τήν μέριμναν συγκεντρώσεως χρημάτων διά τούς πυροπαθεῖς ἀδελφούς μας.

    Πέραν τούτου ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας θά συμμετάσχῃ καί στήν Πανελλήνια δισκοφορία, πού θά πραγματοποιηθῇ κατά τήν Θεία Λειτουργίαν τῆς 9ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. μέ Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

    Παρακαλεῖσθε, λοιπόν, κατά τήν Θ.Λειτουργίαν τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς 9ης Σεπτεμβρίου ἤ κατά τήν Θ.Λειτουργίαν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (ἐάν δέν ἔχετε στήν ἐνορία σας Θ.Λειτουργία τήν Κυριακή 9-9-2007), νά ρίψετε εἰς τόν δίσκον, πού θά περιαχθῇ, μέ ἱλαρότητα καρδίας ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμά σας δι'αὐτόν τόν θεοφιλῆ ἱερόν σκοπόν. Τά χρήματα αὐτά θά προωθηθοῦν, μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἰς τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία καί θά μεριμνήσῃ νά δοθοῦν εἰς τούς ἐμπεριστάτους αὐτούς ἀδελφούς μας.

    Εἶναι παρατηρημένο ὅτι εἰς ἡμᾶς τούς ὀρθοδόξους Ἕλληνας σέ ὧρες κινδύνων καί συμφορῶν ἀφυπνίζεται καί διεγείρεται ἡ ἑλληνική ψυχή καί ὅλοι μαζί ὡς ἕνας ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσάρεστες αὐτές περιστάσεις καί δοκιμασίες.

    Μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ἅπαξ ἔτι ἡ ἀνταπόκρισις θά εἶναι σύσσωμη καί ἔνθερμη γιά τό καλό καί τήν ἀδελφική μας συμπαράστασι στούς σκληρῶς δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας, διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

footer

  • Πέμπτη 5 Αυγούστου Ευσιγνίου μάρτυρος, Νόννης, Αββακούμ νεομ.

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 228 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22970879

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ