ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
(ὑπ' ἀριθ. 89/2012)
agia theofania
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

 

      «Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ἡ ἐλπίς
πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καί τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν...» 

(Εὐχή τῆς Ἐκκλησίας)

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά∙

Εὐλογημένος, εἰρηνικός καί ἐλπιδοφόρος ὁ νέος χρόνος τῆς ἀγαθότητος τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ.

Συνεχίζεται μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας ἡ πορεία τῆς ζωῆς μας εἰς τό νέο σωτήριο ἔτος. Εἴμαστε ἐφοδιασμένοι μέ τά τρία βασικά ἐφόδια τῆς πνευματικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς : τήν πίστι, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη, ἀπό τά ὁποῖα ἀντλοῦμε καθημερινά τό θάρρος, τήν δύναμι καί τήν αἰσιοδοξία διά νά διεξάγωμε θεάρεστα τόν βιοτικό ἀγῶνα μέ ὑπομονή καί καρτερία.

Πορευόμαστε ἀνάμεσα σέ δύσκολες συνθῆκες καί συγκυρίες, οἰκονομικές δυσχέρειες καί προβλήματα. Ὅμως, ὁ τῶν ὅλων Κύριος καί Θεός μας εἶναι ἐκεῖνος, πού ἔχει ὑπό τήν ἐξουσίαν Του καιρούς καί χρόνους καί στά χέρια Του διακρατεῖ καί κυβερνᾶ τήν ζωήν μας καί ὅλο τόν κόσμο.

Γιορτάσαμε τήν Πρωτοχρονιά, μαζί μέ τόν Μέγα Βασίλειο καί τήν Δεσποτική γιορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ὁμιλώντας γιά τό πνευματικό μήνυμα, πού ἐκπέμπει ἡ ἑορτή αὐτή σέ μᾶς τούς χριστιανούς μᾶς συνιστᾶ νά περικόψωμε καί νά ἀποβάλωμε τήν κακία καί τήν ἀκαθαρσία ἀπό τήν ψυχή μας γιά νά ἀνθίσῃ καί εὐδοκιμήσῃ μέσα μας ἡ Χάρις τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί κατά τήν σημερινή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Φώτων ἤ τῶν Θεοφανείων, μέ τό προσωπικό βάπτισμα τοῦ Θεανθρώπου, τό εἰσαγωγικό αὐτό καί σωτήριο Μυστήριο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐν Χριστῷ πνευματική μας ἀναγέννησις καί ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὑπαρξιακή μας ἀνακαίνισις. «Διά λουτροῦ σωτηρία, δι' ὕδατος τό Πνεῦμα, διά καταδύσεως ἡ πρός Θεόν ἡμῶν ἄνοδος γίνεται∙ ἐπίγειον τό φαινόμενον καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό νοούμενον...» (Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων τῶν Θεοφανείων).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Αὐτές οἱ ἅγιες ἡμέρες, μέ τά ὑψηλά καί πνευματικά μηνύματα πού ἐκπέμπουν, μᾶς ὑπενθυμίζουν καί τήν δοκιμασία τοῦ συνταρακτικοῦ σεισμοῦ, πού πρό ἑξαετίας, σάν σήμερα, ἡμέρα Κυριακή μετά τά Φῶτα, στίς 8 Ἰανουαρίου τοῦ 2006 καί περί ὥραν 1.30 μ.μ. πέρασαν τά νησιά μας, τά Κύθηρα καί τά Ἀντικύθηρα.

Ἐπαναφέρουμε στό νοῦ μας αὐτή τήν θλιβερή, ἀλλ' εὐτυχῶς ἀναίμακτη ἐπέτειο, γιά λόγους δοξολογικούς καί εὐχαριστηριακούς πρός τόν Πανάγαθο Θεό καί τήν Μυρτιδιώτισσά μας, διότι ἀληθινά μᾶς ἔσωσε ἡ Χάρις καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Τρισαγίου μας Θεοῦ καί ἡ σκέπη τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, ἀπό βέβαιο κίνδυνο καί μεγάλες καταστροφές.

Καί τό ἐνθυμούμεθα αὐτό τό συγκλονιστικό γεγονός καί γιά ἕνα ἀκόμη λόγο. Διότι, ἐνῶ σχεδόν ὅλα, πλήν ἐλαχίστων, τά τραύματα τοῦ σεισμοῦ ἔχουν ἐπουλωθεῖ καί ἀποκατασταθῆ, ἐν τούτοις τό μεγαλύτερο πλῆγμα, πού ὑπέστη ὁ Ἐνοριακός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Μητάτων, παραμένει ἀθεράπευτο. Κατά τό διάστημα τῆς ἑξαετίας, πού πέρασε, ὡλοκληρώθησαν ὅλες οἱ ἀπαιτούμενες διαδικασίες μέ πολύ κόπο καί μόχθο καί τώρα εἴμαστε στό στάδιο τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ τραυματισμένου αὐτοῦ μεγάλου καί ἐπιβλητικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Γιά τόν σκοπό αὐτό μία εὐλαβεστάτη γερόντισσα, πού πρό μηνῶν ἐκοιμήθη καί κατάγεται ἀπό τά Μητᾶτα, ἄφησε ἀπό τήν περιουσία της ἕνα σπίτι καί οἰκόπεδο. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τῆς ἀειμνήστου ἀδελφῆς μας Σοφίας.

Καί ἐφέτος, κατά τήν ἕκτη θλιβερή ἐπέτειο τοῦ σεισμοῦ, θά γίνουν τά καθιερωμένα. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 8 Ἰανουαρίου θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας. Τό μεσημέρι, περί ὥραν 12 θά ψαλῇ Δοξολογία καί θά γίνη ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξι τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος καί θά κοπῆ ἡ καθιερωμένη Βασιλόπιττα στήν πλατεῖα τῶν Μητάτων. Καί τό ἀπόγευμα στίς 5 μ.μ. θά ψαλῆ ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας στό Μοναστῆρι της.

Εὐχόμενος καί πάλι καλή χρονιά καί εὐλογημένη ἀρχή γιά τήν ἀποκατάστασι τοῦ σεισμοπλήκτου Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῶν Μητάτων, διατελῶ

Μέ ἑόρτιες εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

footer

  • Παρασκευή 3 Ιουλίου Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1308 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15831904

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ