Ἐν Κυθήροις τῇ 16ῃ Φεβρουαρίου 2015

Ἀριθ. Πρωτ.: 191

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 128/2015)

Πρός
Τούς Ἀδελφούς ἐν Κυρίῳ Πνευματικούς Πατέρας καί Ἐφημερίους
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Κἄν νηστεύσῃς, κἄν χαμευνήσῃς, κἄν ἀπαγχονίσῃς σαυτόν, τοῦ δέ πλησίον μή προνοῇ, οὐδέν μέγα εἰργάσω, ἀλλ' ἔτι πόρρω ταύτης ἕστηκας τῆς εἰκόνος ταῦτα ποιῶν».          (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 18α, 120)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Πνευματικοί Πατέρες καί Ἐφημέριοι τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,
Εὐλογημένη καί χαριτοφόρος ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

        Σᾶς εὔχομαι ἐγκάρδια καλή καί εὔρωστη ὑγιεία, σωματική καί πνευματική καί πλούσιο τόν θεῖο φωτισμό καί τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσι καί ἐνδυνάμωσι στά ἱερατικά σας καθήκοντα, ἰδιαίτερα δέ κατά τό ἀρξάμενο πνευματικό στάδιο, τό στάδιο τῶν ἀρετῶν, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

        Διπλός ὁ ἀγώνας μας : προσωπικός ἀγώνας γιά τήν πνευματική μας ζωή μέ τήν μετάνοια, τήν ταπείνωσι, τήν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τήν ἄσκησι καί τήν νηστεία, τήν προσευχή καί τήν Θεία Λατρεία, τήν κάθαρσι καί τόν θεῖο φωτισμό καί ποιμαντικός ἀγώνας γιά τήν πνευματική καλλιέργεια καί ἄνοδο τοῦ ποιμνίου μας, τῶν πνευματικῶν μας τέκνων.

        Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος μᾶς εἶπε προηγουμένως στό πνευματικό ἀπόφθεγμά του, πού προτάξαμε στήν ἀρχή, ὅτι : «καί ἄν ἀκόμα νηστεύσης, κι ἄν ἀκόμα κοιμᾶσαι στό χῶμα γιά σκληραγωγία, κι ἄν ἀκόμα θυσιάσης τόν ἑαυτό σου, τίποτε τό σπουδαῖο δέν ἔκανες, ἄν δέν φροντίζης γιά τόν πλησίον σου». Γιά τίς βιοτικές του ἀνάγκες, γιά τά ἀναφυόμενα προβλήματα τῆς ζωῆς καί κυρίως γιά τήν κατά Χριστόν πευματική του ζωή, τήν καθοδήγησί του στό νά ἀποφεύγη τήν ἁμαρτία καί τά τεχνάσματα τοῦ ἀρχεκάκου διαβόλου καί τῶν πονηρῶν πνευμάτων, τήν χειραγώγησί του στήν ἀρετή καί τήν μετάνοια καί τήν εἴσοδό του στό δρόμο τῆς σωτηρίας.

        Νά προσευχόμαστε, Ἀδελφοί μου, γιά τό πνευματικό μας ποίμνιο καθημερινά, σέ κάθε Θεία Λειτουργία καί σέ κάθε πρᾶξι Θείας Λατρείας, ὄχι μόνο γενικά, ἀλλά καί εἰδικότερα γιά κάθε πρόσωπο καί κάθε οἰκογένεια, πού ἀντιμετωπίζει φτώχεια, ἀνέχεια, προβλήματα συμβιώσεως, προβλήματα ἀνατροφῆς καί διαπαιδαγωγήσεως τῶν παιδιῶν, πνευματικά καί βιοτικά προβλήματα.

        Παρακαλεῖσθε, ἅγιοι Πνευματικοί, ἐν συνεννοήσει καί συνεργασίᾳ μέ τούς Ἀδελφούς Ἐφημερίους - Ἱερεῖς, νά ἐπισκεφθῆτε ὅλες τίς ἐνορίες τῆς πνευματικῆς σας δικαιοδοσίας, χωρίς βιασύνη καί σπουδή, ἀφοῦ ἐγκαίρως εἰδοποιήσετε τόν Ἱερέα τῆς ἐνορίας καί ἀφοῦ καί ἐκεῖνος προηγουμένως εἰδοποιήση προσωπικά τόν κάθε ἐνορίτη του γιά τόν ἐρχομό τοῦ Πνευματικοῦ τήν συγκεκριμένη ἡμέρα καί ὥρα.

Ἅγιοι Πατέρες,

        Οἱ συνάνθρωποί μας πάσχουν καί ὑποφέρουν πολλάκις ἀπό πολλά καί σοβαρά πνευματικά προβλήματα. Ποθοῦν καί ἐπιζητοῦν τόν ἰατρό, τόν πνευματικό τους Ἰατρό, γιά νά κατορθώσουν μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας τό ποθητό δῶρο τῆς λυτρώσεως καί τῆς σωτηρίας τους. Ἄς τούς βοηθήσωμε καί ἄς τούς συμπαρασταθοῦμε ὡς ἄλλοι Κυρηναῖοι καί καλοί Σαμαρεῖτες.

        Εὐχόμενος πᾶσαν ἀπό Κυρίου ἐνίσχυσιν, τηλαυγῆ τόν Θεῖον φωτισμόν καί πᾶσαν ἀγαθοδωρίαν, διατελῶ

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Πέμπτη 21 Νοεμβρίου Τα Εισόδια της Θεοτόκου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 74 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    12025553

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ