ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ' ἀριθ. 135/2015)  sinaxi_archagelon_2                                                                

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

Σᾶς εὔχομαι ἀπό καρδίας «πᾶσαι αἱ Οὐράνιαι Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων» νά πρεσβεύουν ἀκατάπαυστα γιά σᾶς καί τήν οἰκογένειά σας καί νά σᾶς περισκέπουν «ἀπό παντός κακοῦ καί ἀπό πάσης ἐπηρείας διαβολικῆς». Νά σᾶς ὁδηγοῦν δέ καί χειραγωγοῦν «εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί εὐάρεστον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ  καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Οἱ ἐπουράνιες Δυνάμεις, τῶν ὁποίων τήν Σύναξιν ἑορτάζουμε σήμερα, εἶναι τά λειτουργικά πνεύματα τοῦ Θεοῦ τά «εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα», οἱ ταχυδρόμοι τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ἀκοίμητοι φύλακες καί φρουροί τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τοῦ σύμπαντος κόσμου. Εἶναι οἱ γλυκύλαλοι ψάλτες τοῦ οὐράνιου στερεώματος, οἱ ἄγρυπνοι παραστάτες καί πρέσβεις πρός τόν Τριαδικόν Θεόν καί Κυριόν μας.


Αὐτή τήν μεγάλη ἡμέρα, πού χαιρόμεθα πνευματικά τήν παρουσία τοῦ φύλακα Ἀγγέλου μας, ἀλλά καί τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων στήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο ὅλο, μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός καί ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία νά γίνωμε οἱ καλοί καί παρήγοροι ἄγγελοι στούς συνανθρώπους μας,τούς ἀρρώστους, τούς πονεμένους καί τούς ἐγκαταλειμένους, καί πιό πολύ σήμερα στά κύματα τῶν προσφύγων καί μεταναστῶν  ἀδελφῶν μας, πού κατακλύζουν καθημερινά τά ἀκριτικά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί τήν πατρίδα μας.

Γι΄αὐτό τόν λόγο, κατά τήν γιορτινή αὐτή ἡμέρα, σέ ὅλους τούς Ἐνοριακούς καί Προσκυνηματικούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας θά περιαχθῆ δίσκος γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυσι καί συμπαράστασι στούς πρόσφυγες καί μετανάστες, πού καταφεύγουν προσωρινά, ὡς διερχόμενοι, στήν Ἐλληνική ἐπικράτεια.

Τό χρηματικό ποσό, πού θά συγκεντρωθῆ θά προωθηθῆ σέ εἰδικό λογαριασμό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου Πελάγους γιά νά ἀντιμετωπίζωνται ἔκτακτες ἀνάγκες τῶν ἐμπερίστατων αὐτῶν ἀνθρώπων σέ νερό, τροφές, φάρμακα καί ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Παράλληλα, ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας συγκεντρώνει στό Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ καί τόν Ποταμό εἴδη ρουχισμοῦ σέ καλή κατάστασι, εἴδη καθαριότητος (πετσέτες, σαπούνια κ.ἄ.) καί διάφορα παιγνίδια γιά τά μικρά παιδιά, τά ὁποῖα, κατά τήν ὑπόδειξι τῶν ἁρμοδίων, δέν πρέπει νά εἶναι μεταλλικά καί πλαστικά, ἀλλά ἀπό πανί. Ὅλα αὐτά πρέπει νά συγκεντρωθοῦν τό συντομώτερο, ἐντός τῆς ἑπομένης ἑβδομάδος, γιά νά τά προωθήσουμε ἔγκαιρα μέσῳ τοῦ λιμανιοῦ τοῦ Πειραιᾶ.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καλούμεθα νά συμπαρασταθοῦμε στούς πονεμένους, ταλαιπωρημένους καί ἐμπερίστατους αὐτούς ἀδελφούς μας. Εὔχομαι δέ τήν ἐξ ὕψους δύναμιν γιά τήν ἐπιτέλεσι τοῦ ἱεροῦ χρέους τῆς χριστιανικῆς μας ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης καί διατελῶ       

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 Υ/Γ Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῆ εὐκρινῶς εἰς τήν θέσιν τοῦ Θείου Κηρύγματος τῆς σημερινῆς Κυριακῆς (8-11-2015) καί εὐθύς ἀμέσως νά περιαχθῆ δίσκος ὑπέρ τῶν προσφύγων καί μεταναστῶν καί τό προϊόν τοῦ δίσκου νά προωθηθῆ τό συντομώτερο εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Γραμματέα κον Ἰάκωβον Παστόν διά τά περαιτέρω). Ὁ ρουχισμός, τά εἴδη καθαριότητος καί τά παιδικά παιγνίδια θά συγκεντρωθοῦν στό Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ καί τόν Ποταμό, ἐν συνεννοήσει μέ τούς Ἐφημερίους π.Νικόλαο καί π.Πέτρο, καί μέσῳ Πειραιῶς θά προωθηθοῦν μερίμνη τῶν ἐνδιαφερομένων Ἱερῶν Μητροπόλεων εἰς τά ἀκριτικά νησιά.

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 385 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11321603

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ