Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

         Τό Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Χώρας, περί ὥραν 7μμ., θά γίνῃ ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων.

Ὁμιλητής ὁ κ. Ἠλίας Ματσαγγούρας,
Καθηγητής τῶν Παιδαγωγικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
μέ θέμα
«Ἡ Συμβολή τοῦ Σχολείου στήν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικῆς,
κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ταυτότητος τοῦ παιδιοῦ».

         Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου μας, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ συμπολίτες νά παρευρεθοῦν στίς συνάξεις αὐτές.

         Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

Μετ' εὐχῶν.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ