Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 1

Ἀνακοινώνουμε στούς ἀγαπητούς μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Λυκείου καί τοῦ Γυμνασίου τῆς νήσου μας ὅτι :

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 2

Ἀνακοινώνουμε στούς ἀγαπητούς μαθητές καί μαθήτριες τοῦ ἑξαθεσίου Δημοτικοῦ Σχολείου Χώρας - Καρβουνάδων ὅτι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 3

Ἀνακοινώνουμε στούς ἀγαπητούς μαθητές καί μαθήτριες τοῦ ἑξαθεσίου Δημοτικοῦ Σχολείου Ποταμοῦ, ὅτι :

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ