ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019
Σεβ. Μητροπολίτου
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Τρίτη 2– Πέμπτη 4 Ἀπριλίου 2019 Δ’ Ἑβδομάδος, Συνεδριάσεις Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρασκευή Δ’ Ἑβδομάδος, 5 Ἀπριλίου 2019, Ἀκολουθία Δ’ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱερόν Προσκύνημα Παναγίας Τήνου.

Σάββατον Δ’ Ἑβδομάδος 6 Ἀπριλίου 2019,(πρωΐ). Θεία Λειτουργία καί Ἱερόν Μνημόσυνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Χατζηράδου Τήνου.

Κυριακή Δ’ Ἑβδομάδος 7 Ἀπριλίου 2019, (πρωΐ).
Θεία Λειτουργία καί Ἱερόν Μνημόσυνον εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἁλίμου.

Τετάρτη Ε’ Ἑβδομάδος 10 Ἀπριλίου 2019.
Ἀκολουθία Μεγάλου Κανόνος εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Ποταμοῦ Ἀντικυθήρων.

Πέμπτη Ε’ Ἑβδομάδος 11 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ).
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Βιαραδίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Διακοφτίου.

Παρασκευή Ε’ Ἑβδομάδος, 12 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). 
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης καί ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Σάββατον Ε’ Ἑβδομάδος, 13 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία καί Ἱερόν Μνημόσυνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σχολή Γονέων εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Ποταμοῦ. Ὁμιλήτρια ἡ κ.Ἀγγελική Λεονταράκη – Στάθη, Παιδαγωγός Προσχολικῆς ἡλικίας.

Κυριακή Ε’ Ἑβδομάδος, 14 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία καί Ἱερόν Μνημόσυνον εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Ἀκολουθία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Σχολή Γονέων εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ. Ὁμιλήτρια ἡ κ.Ἀγγελική Λεονταράκη – Στάθη, Παιδαγωγός Προσχολικῆς ἡλικίας.

Δευτέρα ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 15 Ἀπριλίου 2019, ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κυπριωτιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

Τρίτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 16 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ).
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων (Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου). Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Τριφυλλιανίκων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ Κεραμωτοῦ.

Τετάρτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 17 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ).
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ (Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου). Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου.

Πέμπτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 18 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ).
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας – Κυθήρων (Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου).

Πέμπτη, ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 18 Ἀπριλίου 2019, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χώρας Κυθήρων.

Πέμπτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 18 Ἀπριλίου 2019 ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Φρατσίων καί ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.

Παρασκευή ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 19 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ).
 
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας (Ἐκκλησιασμός Γυμνασίου – Λυκείου). Ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀποδείπνου καί Κανόνος τοῦ ἁγίου καί δικαίου Λαζάρου εἰς Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου Κυθήρων.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 20 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου Κυθήρων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 21 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Μ. Δευτέρα, 22 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Ἑσπέρας, ὥρα 7μ.μ. Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν.

Μ. Τρίτη, 23 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης (Πούρκου). Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κοντελετοῦς» Ἄνω Λιβαδίου.

Μ. Τετάρτη, 24 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἀπόγευμα, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου. Ἑσπέρας, ὥρα 7.μ.μ. Ἀκολουθία Μυστικοῦ Δείπνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Κάτω Λιβαδίου.

Μ. Πέμπτη, 25 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Μ. Παρασκευή, 26 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ, ὥρα 9-1 μ.μ.). Ἀκολουθία Μ. Ὡρῶν καί Ἑσπερινοῦ Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου. Ἀπόγευμα, ὥρα 3 00 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Μέγα Σάββατον, 27 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Κυριακή 28 Ἀπριλίου 2019 (ὥρα 12 τά μεσάνυκτα). Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Κυριακή, 28 Ἀπριλίου 2019, ὥρα 10.30 π.μ. Ἑσπερινός Ἀγάπης εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ., Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Δευτέρα Διακαινησίμου, 29 Ἀπριλίου 2019 (ἑορτή Ἁγίου Γεωργίου). Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ἀπόγευμα, ὥρα 4 μ.μ. Ἐκκίνησις Ἱερᾶς Λιτανεύσεως Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης πρός Λιβάδιον, Φατσάδικα καί Φράτσια. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων.

Τρίτη Διακαινησίμου, 30 Ἀπριλίου 2019 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων. Ὥρα 3 μ.μ., Λιτάνευσις Ἱερᾶς Εἰκόνος πρός Βιαράδικα, Μητᾶτα, Φριλιγκιάνικα, Καστρισιάνικα. Ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 


Εκτύπωση   Email