ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
κατά τόν μῆνα Αὔγουστον (1-15) 2020

Σάββατον, 1 Αὐγούστου 2020, Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης.

Σάββατον, 1 Αὐγούστου 2020, (ἑσπέρας) ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Κυριακή, 2 Αὐγούστου 2020,
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ.

Κυριακή, 2 Αὐγούστου 2020, ὥρα 5.30 μ.μ.,
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Πιτσινιανίκων. (Ἑσπέρας) ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων.

Δευτέρα, 3 Αὐγούστου 2020, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου Κυθήρων. Ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου καί ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Κοντελετοῦς Ἄνω Λιβαδίου.

Τρίτη, 4 Αὐγούστου 2020, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων (Ξερουλάκι). Ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλία Ἁγίου Ἠλία καί ρα 7.30μ.μ., Ἀκολουθία Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας - Κυθήρων.

Τετάρτη, 5 Αὐγούστου 2020, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἀραίων.

Τετάρτη, 5 Αὐγούστου 2020 (ἑσπέρας) 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ ἑορτῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀρωνιαδίκων. Ὥρα 7.15 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Πέμπτη, 6 Αὐγούστου 2020, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης Κυθήρων.

Πέμπτη, 6 Αὐγούστου 2020 (ἑσπέρας), ὥρα 6.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος Κεραμωτοῦ.

Παρασκευή, 7 Αὐγούστου 2020, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Δοκάνων.

Παρασκευή, 7 Αὐγούστου 2020 (ἑσπέρας), ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. Ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων.

Σάββατον, 8 Αὐγούστου 2020 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

Σάββατον, 8 Αὐγούστου 2020 (ἑσπέρας), ὥρα 7 μ.μ.,
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί τό ἑορτάζον Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίας Μαρίας Πατρικίας Καραβᾶ.

Κυριακή, 9 Αὐγούστου 2020,
Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ (Ἱερόν Μνημόσυνον Εὐεργετῶν τῆς νήσου μας).

Κυριακή, 9 Αὐγούστου 2020 (ἑσπέρας), ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου. Ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων.

Δευτέρα, 10 Αὐγούστου 2020,
Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων.

Δευτέρα, 10 Αὐγούστου 2020 (ἑσπέρας), ὥρα 6 μ.μ.,
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων. Ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας Ἁγίας Πελαγίας.

Τρίτη, 11 Αὐγούστου 2020 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν.(Ἑσπέρας) ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καψαλίου καί ὥρα 7.30 μ.μ., Ἱερά Παράκλησις εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Τετάρτη, 12 Αὐγούστου 2020, Θεία Λειτουργία εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς Βιαραδίκων. (Ἑσπέρας) ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων. Ὥρα 7.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ (Κακή μέλισσα).

Πέμπτη, 13 Αὐγούστου 2020, Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης (Πούρκου). (Ἑσπέρας), ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος καί ὥρα 7.30μ.μ., Ἱερά Παράκλησις εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Διακοφτίου.

Παρασκευή, 14 Αὐγούστου 2020, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου – Λιβαδίου. (Ἑσπέρας), ὥρα 7 μ.μ., Ἀκολουθία Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων καί ὥρα 9.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ μετά τῶν Ἱερῶν Ἐγκωμίων πρός τήν Θεομήτορα εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης Κάστρου Χώρας Κυθήρων.

Σάββατον, 15 Αὐγούστου 2020, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων. 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Εκτύπωση   Email