Εκτύπωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σεβ. Μητροπολίτου
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
ΜΗΝΟΣ IOYNIΟΥ 2021 (ΑΠΟ ΤΗΝ 18ην ΕΩΣ ΤΗΝ 30ήν)

Παρασκευή, 18 Ἰουνίου 2021,  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας – Κυθήρων.

Σάββατον, 19 Ἰουνίου 2021 (Ψυχοσάββατον).  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. Ἑσπέρας ὥρα 7:00 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Λογοθετιανίκων (Κατσουλιάνικα).

Κυριακή, 20 Ἰουνίου 2021, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας. Ἑσπέρας ὥρα 7:00μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Γονυκλισίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μητάτων.

Δευτέρα, 21 Ἰουνίου 2021 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων. Ἑσπέρας ὥρα 7:00 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας Κυθήρων.

Τρίτη, 22 Ἰουνίου 2021, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιβαδίου.

Τετάρτη, 23 Ἰουνίου 2021, ἑσπέρας ὥρα 6:30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον Τιμίου Προδρόμου εἰς Ἀγριολίες.

Πέμπτη, 24 Ἰουνίου 2021,  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Ντουριανίκων.

Παρασκευή, 25 Ἰουνίου 2021 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου (Ἀλῶνες).

Σάββατον, 26 Ἰουνίου 2021 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀραίων. Ἑσπέρας ὥρα 7:00 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων (Μέσα Βούργο) Χώρας Κυθήρων.

Κυριακή, 27 Ἰουνίου 2021 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων. Ἑσπέρας ὥρα 7:00 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας Κυθήρων.

Δευτέρα, 28 Ἰουνίου 2021, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χώρας - Κυθήρων.

Δευτέρα, 28 Ἰουνίου 2021, ἑσπέρας ὥρα 7:00 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν σπηλαιώδη Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Παύλου Καψαλίου.

Τρίτη, 29 Ἰουνίου 2021 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Πέτρου  Ἀραίων.

Τετάρτη, 30 Ἰουνίου 2021 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀποστόλου  Πέτρου Καρβουνάδων. Ἑσπέρας ὥρα 7:00 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως