ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ (20 - 28) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Λειτουργικῆς καί Ἱεροκηρυκτικῆς Διακονίας
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Γ΄

Σάββατον, 20 Νοεμβρίου 2021. Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου. 
 
Σάββατον, 20 Νοεμβρίου 2021, ἑσπέρας ὥρα 4.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κοντολιανίκων. Ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ὁδηγητρίας Καλάμου.
 
Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021. Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Ἐπίσημος Δοξολογία διά τάς Ἐνόπλους Δυνάμεις.
 
Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021, ἑσπέρας ὥρα 5 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Παναγίαν Μυρτιδιώτισσαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας – Κυθήρων.
Ἀκολούθως θά γίνῃ ἡ ὁμιλία διά τήν Σχολήν Γονέων (διαδικτυακῶς).
 
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021. Ἑσπέρας ὥρα 4 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καψαλίου.
 
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης  Ἀλεξανδράδων.
 
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021, ἑσπέρας ὥρα 5 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς - Ἱλαριώτισσας Ποταμοῦ.
 
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς - Ἱλαριώτισσας Ποταμοῦ.
 
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χώρας – Κυθήρων.
 
Σάββατον, 27 Νοεμβρίου 2021. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων.
 
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου (Ἱερόν Μνημόσυνον Εὐεργετῶν καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς κεκοιμημένων Ἀντικυθηρίων).
 
 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Εκτύπωση   Email