ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ (28 ΜΑΡΤΙΟΥ-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Λειτουργικῆς καί Ἱεροκηρυκτικῆς Διακονίας
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δ’ & Ε' Ἑβδομάδος Νηστειῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς
28 ΜΑΡΤΙΟΥ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Δευτέρα Δ’ Ἑβδομάδος, 28 Μαρτίου 2022, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου.

Τρίτη Δ’ Ἑβδομάδος, 29 Μαρτίου 2022, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιβαδίου.

Τετάρτη Δ’ Ἑβδομάδος, 30 Μαρτίου 2022, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων.

Πέμπτη Δ’ Ἑβδομάδος, 31 Μαρτίου 2022, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Μεγ. Ἀποδείπνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων.

Παρασκευή Δ’ Ἑβδομάδος, 1 Ἀπριλίου 2022 (πρωΐ). Ἀκολουθία Ἁγιασμοῦ καί Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Προηγιασμένη) εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

Παρασκευή Δ’ Ἑβδομάδος, 1 Ἀπριλίου 2022, ἑσπέρας, ὥρα 5 μ.μ. Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν (Δ’ Στάσις) εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀρωνιαδίκων. Ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν (Δ’ Στάσις) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας - Κυθήρων.

Σάββατον Δ’ Ἑβδομάδος 2 Ἀπριλίου 2022 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν.

Σάββατον Δ’ Ἑβδομάδος 2 Ἀπριλίου 2022 ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων.

Κυριακή Δ’ Ἑβδομάδος 3 Ἀπριλίου 2022, (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Κοντελετοῦς Ἄνω Λιβαδίου.

Κυριακή Δ’ Ἑβδομάδος, Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, 3 Ἀπριλίου 2022, ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Ἱερᾶς Παρακλήσεως Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης καί ἐν συνεχείᾳ Ἀκολουθία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας - Κυθήρων.

Δευτέρα Ε’ Ἑβδομάδος, 4 Ἀπριλίου 2022, ἀπόγευμα, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων.

Τρίτη Ε’ Ἑβδομάδος, 5 Ἀπριλίου 2022, ἀπόγευμα, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.

Τετάρτη Ε’ Ἑβδομάδος, 6 Ἀπριλίου 2022, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος – Κεραμωτοῦ.

Πέμπτη Ε’ Ἑβδομάδος, 7 Ἀπριλίου 2022, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος.

Παρασκευή Ε’ Ἑβδομάδος, 8 Ἀπριλίου 2022, πρωΐ. Ἀκολουθία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων.

Παρασκευή Ε’ Ἑβδομάδος, 8 Ἀπριλίου 2022, ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Παρασκευή Ε’ Ἑβδομάδος, 8 Ἀπριλίου 2022, ἑσπέρας, ὥρα 7.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Σάββατον Ε’ Ἑβδομάδος 9 Ἀπριλίου 2022 (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος.

Σάββατον Ε’ Ἑβδομάδος 9 Ἀπριλίου 2022, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου.

Κυριακή Ε’ Ἑβδομάδος, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, 10 Ἀπριλίου 2022, (πρωΐ). Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 


Εκτύπωση   Email