ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ                     

                                                                                                                     Ἐν Κυθήροις τῇ  4ῃ Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο τῆς Χώρας, ὥρα 6.30 μ.μ.,  θά γίνῃ ἡ μηνιαία  Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων, μέ ὁμιλήτρια τήν Παιδοψυχίατρον Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου

κ. Ἀλεξάνδραν Ρούσσου
καί θέμα
Τό παιδικό κλάμα

         Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Χώρας, τοῦ Ποταμοῦ καί τῶν περιχώρων νά παρευρεθοῦν στή σύναξι αὐτή.

Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

Μετ' εὐχῶν
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 


Εκτύπωση   Email