Slide background
Slide background

εἰς ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ
ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


(Σάββατον 21 Ἰουλίου 2007, ὥρα 6 μ.μ.)


Πρός ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον,
Τάς Ἀρχάς καί τούς φορεῖς τῆς νήσου
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,
Τούς ἀγαπητούς Ἱεροψάλτας
Τήν Ἐπιτροπήν Γ.Φ.Τ. Ἱ.Μητροπόλεως
Τάς Ἐρανικάς Ἐπιτροπάς τῶν Ἐνοριῶν
καί ἅπαντα τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

 

{mosimage} Παρακαλεῖσθε καί προσκαλεῖσθε ἅπαντες νά συμμετάσχητε εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν τό Σάββατον 21 Ἰουλίου 2007, ὥραν 6 μ.μ., εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου, κατά τό ἔναντι ἀναγραφόμενον πρόγραμμα. Κατά τήν ἱεράν Σύναξίν μας αὐτήν θά ἔχωμε τήν ἰδιαιτέραν εὐλογίαν νά προσκυνήσωμε ἱερόν ἀπότμημα τοῦ ἁγίου λειψάνου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

 

Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐν κοινωνίᾳ ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ συναντήσεως καί τοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συμπνευματισμοῦ ὅλων μας διατελῶ,

Μετ' ἐξαιρέτου τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

+Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Σημείωσις

Τήν Κυριακή 22 Ἰουλίου ἐ.ἔ. θά ἐκτεθῆ τό ἱερό λείψανο εἰς προσκύνησιν κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, πού θά γίνῃ στήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα, τό ἀπόγευμα 6 μ.μ. στήν Παναγία Ἱλαριώτισσα στόν Ποταμό, τό ἑσπέρας ὥρα 7.30 μ.μ. κατά τόν πανηγυρικό ἑσπερινό εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ.Πελαγίας καί τήν ἑπομένη στόν ἴδιο Ἱ. Ναό κατά τήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α


ὥρα 6μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου.

ὥρα 6.45μ.μ.
Ἔναρξις ἐργασιῶν.Προσφώνησις συνέδρων ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.Σεραφείμ.Χαιρετισμός ὑπό ἐπισήμων.

ὥρα 7.15μ.μ.Α΄Εἰσήγησις : Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 1600 χρόνια ἀπό τήν κοίμησίν του.
Εἰσηγητής : ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ.

ὥρα 7.45 μ.μ.
Διάλειμμα - προσφορά ἀναψυκτικοῦ.

ὥρα 8.00 μ.μ.
Βυζαντινοί ὕμνοι ἐκκλησιαστικῆς χορωδίας.

ὥρα 8.15 μ.μ.
Β΄ Εἰσήγησις : Ἡ ποιμαντική καί ψυχολογική θεώρησις τῆς μετανοίας κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο.Εἰσηγητής : Ἀθανάσιος Μελισσάρης, Καθηγητής Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας Παν/μίου Ἀθηνῶν.

ὥρα 8.45-9.15 μ.μ.Ἐρωτήσεις ἐπί τῶν εἰσηγήσεων-Συζήτησις - Προτάσεις.

ὥρα 9.15 μ.μ. Ἀνακοινώσεις ἐπί ποιμαντικῶν καί ὑπηρεσιακῶν θεμάτων.

ὥρα 9.30 μ.μ. Λῆξις συνελεύσεως.

Περί τῆς λογικῆς ποίμνης τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὁ μή εἰσερχόμενος διά τῆς θύρας εἰς τήν αὐλήν τῶν προβάτων, ἀλλά ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστί καί λῃστής˙|²ὁ δέ εἰσερχόμενος διά τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. |³τούτῳ ὁ θυρωρός ἀνοίγει, καί τά πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καί τά ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ’ ὄνομα καί ἐξάγει αὐτά.|⁴καί ὅταν τά ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καί τά πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τήν φωνήν αὐτοῦ˙|⁵ἀλλοτρίῳ δέ οὐ μή ἀκολουθήσωσιν, ἀλλά φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τήν φωνήν.|⁶Ταύτην τήν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς˙ ἐκεῖνοι δέ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἅ ἐλάλει αὐτοῖς...|⁹ἐγώ εἰμι ἡ θύρα˙ δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καί εἰσελεύσεται καί ἐξελεύσεται, καί νομήν εὑρήσει».
(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, κεφ. 10, 1-6 & 9)


footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.