ΕΠΙ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΝΗΜῌ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τήν 30ην Ἰανουαρίου 2008 θά τελεσθῆ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἐσταυρωμένου (Χώρας) ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὥρα 6.00 μ.μ., θά πραγματοποιηθῇ διάλεξις εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ «Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου» (Χώρας) ἀπό τόν ἐλλογιμώτατον Ἐπίκουρον Καθηγητήν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Διονύσιον Καλαμάκην μέ θέμα :

«Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἀπαντοῦν
σέ ὑπαρξιακά προβλήματα
τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου»

Προηγουμένως ἡ ἐκκλησιαστική χορῳδία τῆς νήσου μας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Γεωργίου Λουράντου, θεολόγου, θά ψάλη ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.
Καλοῦνται καί προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ ἀξιότιμοι κκ.Ἐκπαιδευτικοί ὅλων τῶν βαθμίδων, ἐν ἐνεργείᾳ καί μή, οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου μας καί ὅλοι οἱ συμπολίτες μας εἰς τήν ἑόρτιον ἐκδήλωσιν αὐτήν, ἡ ὁποία θά κατακλείσῃ μέ τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας πρός τιμήν τῶν ἀξιοτίμων ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν λοιπῶν παρισταμένων.

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email