ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τήν  30ην  Ἰανουαρίου  2009 θά τελεσθῆ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί τό ἐτήσιο Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, μαζί μέ τό καθιερωμένο Ἱερό Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων καθηγητῶν τῆς νήσου μας εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἐσταυρωμένου (Χώρας) ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό ἀπόγευμα τῆς προηγουμένης ἡμέρας 29/1/2009, ὥρα 6.30 μ.μ., θά πραγματοποιηθῇ διάλεξις εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ «Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου» (Χώρας) ἀπό τόν ἐλλογιμώτατον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κων/νον Κορναράκην μέ θέμα :

«Ἡ διαπαιδαγώγησις τῶν νέων ἀνθρώπων κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχας»
Καλοῦνται καί προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ ἀξιότιμοι κκ.Ἐκπαιδευτικοί ὅλων τῶν βαθμίδων, ἐν ἐνεργείᾳ καί μή, οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου μας καί ὅλοι οἱ συμπολίτες μας  εἰς τήν ἑόρτιον ἐκδήλωσιν αὐτήν, ἡ ὁποία θά κατακλείσῃ μέ τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας πρός τιμήν τῶν ἀξιοτίμων ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν λοιπῶν παρισταμένων.
Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 


Εκτύπωση   Email