ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΟΝΤΣΙΝΕΙΟΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

            Στίς  27 Φεβρουαρίου 2009, ὥρα 6.30 μ.μ., στήν αἴθουσα τοῦ Λεοντσινείου Ἐκκλησιαστικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Κεραμωτοῦ θά γίνη μιά γιορτινή μουσική ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία θά πλαισιώση τίς ἐνδιαφέρουσες παρεμβάσεις ὑπό μορφήν panel 1) τοῦ κ. Γεωργίου Πάσχα, Γεν. Διευθυντοῦ Ἐσωτερικοῦ Ἐλέγχου-Ἐπιθεωρήσεως τῆς Τράπεζας καί τοῦ Ὁμίλου ΕΤΕ σέ τρέχοντα οἰκονομικά - τραπεζικά θέματα 2) τοῦ κ. Γεωργίου Ἀβράμπου, Ἰατροῦ Καρδιολόγου - Διευθυντοῦ Καρδιολογικοῦ τῆς κλινικής «Ὑγείας Μέλαθρον» γύρω ἀπό τήν Προληπτική Ἰατρική καί 3) τοῦ κ.Παναγιώτου Σκανδάμη, Δρ. Γεωπόνου στό Γεωπονικό Πανεπιστημίο Ἀθηνῶν, ἀναφορικά πρός τό θέμα «σύγχρονες προσεγγίσεις εἰς τήν ἀσφάλεια τροφίμων». Συντονιστής τοῦ panel θά εἶναι ὁ κ. Βασιλ. Μητρᾶκος, Ὑπεύθυνος Δημ. Σχέσεων ΕΤΕ.
           Ἡ γιορτινή μουσική ἐκδήλωσις θα περιλαμβάνει τραγούδια ἀπό τά παιδιά Κατηχητικῶν Σχολείων τοῦ βορείου τμήματος, τραγούδια Κυθηραϊκά τῇ συνοδείᾳ ὀργάνων καί δημοτικούς χορούς ἀπό τά Κύθηρα καί ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἀπό τά ἐκπαιδευόμενα χορευτικά συγκροτήματα παιδιῶν καί μεγαλυτέρων.
Παρακαλεῖσθε καί προσκαλεῖσθε ὅλοι, οἱ Τοπικοί μας Ἄρχοντες καί φορεῖς, οἱ κ.κ. Ἐκπαιδευτικοί μας καί οἱ λοιποί συμπολίτες μας, νά παρευρεθῆτε σ᾽ αὐτή τήν ἐκδήλωσι καί ἐξαίρετη εὐκαιρία.

Μέ τιμή καί εὐχές
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email